Klassiska Regattan 2017
2017-05-24

Glöm inte Klassiska Regattan 6 Juni!
Nya facebooksidan
Stjärnbåts VM
2017-05-22


INBJUDAN


STJÄRNBÅTS VM
(Västkustmästerskapet 2017)
lördag 3 juni – söndag 4 juni
(måndag 5 juni reservdag)


Tid: Lördag 3 juni

10.00 Samling med fika, Registrering & Lottning av båtarna
10.30 Rorsmansmöte
11.00 Första start prel. (Segling i heat, vädret mm avgör upplägget)

Söndag 5 juni
10.30 Samling med fika och rorsmansmöte (ev. ytterligare lottning)
11.00 Dagens första start prel. (forts segling i heat)
16.00 ca. Prisutdelning direkt efter avslutad segling

Plats: Stjärnbåtsbryggan GKSS-hamnen.
Alla båtbyten sker vid pontonen ute vid starttribunen.

Utrustning:Flytväst som ovillkorligen måste vara påtagen för deltagande!
Medtag matsäck, eller utnyttja faciliteterna i hamnen.
Vi ordnar enklare förtäring vid stjärnbåtsbryggan i samband med prisutdelningen efter seglingarna.

Kostnad: 300: - per besättning, betalas kontant vid samlingen.

Anmälan: Helst komplett besättning (alltså två pers) Alt. anmäl om du vill segla gast eller rorsman, så försöker vi ordna en medseglare.
E-post till d.berghede@gmail.com eller SMS till Dick 0705-59 24 30.
OBS senaste anmälningsdag torsdag 1 juni! (helst tidigare givetvis så vi kan planera)
(ev. efteranmälan kan ske om plats finnes)

Tävlingen: Besättningars startordning lottas vid samlingen. Denna startordning gäller sedan vid dagens seglingar, men båtarna byts efter ett fastlagt system! ”Tävlingen”
sker enl. kappseglingsreglerna, med det viktiga undantaget att alla åläggs att i första hand vara rädda om båtarna.

Om någon trots detta vållar en skada, så kan vi kräva kompensation för självrisken (normalt 2 000: -). Om deltagare gjort fel kan man kompensera sitt misstag med 360
rundsväng. Mer om detta vid rorsmansmötet kl. 10.30

GKSS-Stjärnbåtssektion hälsar alla intresserade seglingskunniga välkomna, att i trivsamma former segla, på en enkel bana, i utlottade stjärnbåtar!


Denna segling är inte sanktionerad av SSF utan ett trivselarrangemang med ett litet tävlingsinslag.Nya facebooksidan
Framnäsvalsen, resultat
2017-05-21

Resultat Framnäsvalsen 2017
Nya facebooksidan
Vårmöte på Framnäs
2017-05-17

Glöm inte bort vårmötet 18 maj kl.19.00 ute på Framnäs.

Fika serveras från 18.00.

Välkomna!


Nya facebooksidan
Styrelsemötet Maj
2017-05-04

Noteringar från Styrelsemöte SS Fram på Märlspiksgatan 2/5 2017

 • 10 styrelsemedlemmar deltog på Majmötet.

 • Dagordning och föregående protokoll godkändes.

 • En mängd post o skrivelser hade inkommit, bl.a.från SE Banken, Öckerö kommun, Gästhamnsguiden o Kosterbåtsförbundet. Dock inga skrivelser som riktade sig till Vårmötet den 18/5

 • Roland Nilsson rapporterade om vad som gjorts på Framnäs, ny varmvattenberedare på Rotundan, toalett på herrarnas på cementplan åtgärdad.

 • Taket på Södra Måsen nu helt klart, golvet i rum nr 1 klart.

 • Roland efterfrågade också beslut om inköp av grästrimmer, stolpe entre vid Rotundan, SS Fram flaggor och ett signalställ samt gasvarnare.

 • Beslöts att avvakta gasvarnare till efter säkerhetsbesiktningen som skall göras med Öckerö kommun, i övrigt bifölls begäran.

 • Roland skall också uppdatera åtgärdslistan.

 • Giggi gick igenom det ekonomiska läget, samt berättade om senaste månadens inkomster och utgifter.

 • Vi gick igenom budgetförslaget inför Vårmötet och gjorde en prioriteringslista att presenteras på mötet.

 • Då Peter inte var närvarande var det ingen rapport från Kappseglingskom.

 • Andreas berättade om läget inför seglarskolorna, ser bra ut med bokningar alla veckor utom vecka 31.

 • Juniorkom.har haft ett planeringsmöte och har börjat kika igenom båtar och material inför sommaren.

 • Kent meddelade att en båtmotor behöver hämtads efter service. Andreas skulle ta det med Anders.

 • Klubbmästarna rapporterade att förberedelserna för Pubkväll den 20/5 är på spår, musik står MF2 för.

 • Vi gick igenom dagordningen för Vårmötet på Rotundan den 18/5, då rapporter kommer från resp.kom.

 • Kent meddelade att nya sponsorflaggor behöver beställas via sponsorkom.

 • Hemsidan är OK och uppdaterad.

 • Nästa möte är den 13/6 och det beslöts att även då vara på Märlspiksgatan.

 • Ordf.tackade för visat intresse samt fikat från Elinore och förklarade mötet avslutat.


Nya facebooksidan
Vårrustning
2017-05-03


Vårrustning i Björlanda.


Nya facebooksidan

Äldre poster finns under Arkiv i menyn Övrigt => LänkarVälkommenVälkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 

Aktuellt


Båtmässan
3-11 Februari
Läs vinternumret av Kostern online.Bli medlem


Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 

Gästhamn

57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation


GästhamnenKlicka för större bild 

Kosterbåtarna

Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »

Framkostrar A-Ö
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se