Är Du intresserad av att bli en av SSFrams sponsorer?

Du får en reklamplats vid havets E6:a, en flagga eller en reklamskylt. Dessutom har vi en sponsortavla uppe i vår fina  klubblokal ”Rotundan” där alla som gästar oss ser Din logga.

Du får även vårnumret av vår medlemstidning Kostern.

Kontakta:
Anders Eriksson
Tel: 070-558 25 55
Mail: anders@kungstensglas.se