Mobilanpassad sida (beta)   

Robline Mässan Race!
2018-01-25


FSE Robline Skagen Race 2018 på Mässan
2018-01-16Torsdagen 8 februari kl. 17.30 i Yanmars monter B10:42.


Gott Nytt År!
2017-12-29


God Jul!
2017-12-21


Påminnelse Klubbkväll Erlandsons Brygga
2017-10-01Karta här

Kallelse Årsmöte 16 November   
2017-10-16

Alla medlemmar hälsas välkomna till Årsmötet den 16 november kl 19.00

Dagordning

Plats: Sjöräddningssällskapet Talattagatan 24 Långedrag


Fika serveras innan mötet fr kl 18.00


Arbetsresan Oktober
2017-10-14Dagen började med lätt regn och en västlig vind men det klarnade upp så småningom och det blev lite mer behagligt ute.
Alla stora jobb blev klara ganska fort för att många kom ut och hjälpte till.
Vi fick alla en kopp kaffe på morgonen, det fixades fika kl 11.00 och en god pyttipanna med stekt ägg till luch kl 13.00.
Det blev en bra och trevlig dag med många som hjälpte till!

Fler bilder här.


Arbetsresa 14 Oktober
2017-10-11

Då var det dags för höstens arbetsresa där vi gör iordning klubbholmen inför vintern.
Bojar ska upp, jolleslipen ska upp, en rad saker ska plockas in i förråd m.m.
Ju fler vi är desto fortare och lättare går det.

Välkomna ut till Framnäs.


Klubbkväll Erlandsons Brygga
2017-10-01Karta här

Prisutdelning FSE Robline SKagen Race 2017
2017-09-30


Minnesstund Nisse Dunér
2017-09-26

Påminner om minnesstunden för Nisse Dunér på torsdag 28/9 Kl 13.00 på Rotundan, Framnäs Bohus-Björkö.


FSE Robline Skagen Race 2017 resultat totalt
2017Nya facebooksidan
Preliminärt Resultat K-6 Cup 2017
2017-09-04


Nya facebooksidan
Preliminära Resultat FSE Robline Skagen Race del 1
2017-09-03

Nya facebooksidan
Kosterbåtsdagarna
2017-08-28

I helgen seglades även Kosterbåtsdagarna med Kosterpokalen, Ägisrskölden och Bertas Kanna.

Preliminära resultat:Nya facebooksidan
Kräftköret
2017-08-28

Preliminära resultat förkappseglingen Kräftköret
Det finns även några bilder från kräftskivan här.


Nya facebooksidan
Resultat J.W Cup 2017
2017-08-12


Nya facebooksidan
Vattenfesten 2017
2017-08-06

Lite bilder från vattenfesten finns nu i Galleriet.

Kurt hade med sin livflotte från 1974, aldrig ompackad, för att prova om den fortfarande fungerade.


Smått imponerande...


Nya facebooksidan
Seglarskolan igång
2017-06-27


Årets första seglarskola är igång...


Nya facebooksidan
Trevlig Midsommar!
2017-06-23


Nya facebooksidan
Resultat Klassiska Regattan GKSS

Nya facebooksidan
Kostern Vårnumret 2017
2017-06-08

Nu finns vårnumret av Kostern att läsa på nätet


Nya facebooksidan
Klassiska Regattan 2017
2017-05-24

Glöm inte Klassiska Regattan 6 Juni!
Nya facebooksidan
Stjärnbåts VM
2017-05-22


INBJUDAN


STJÄRNBÅTS VM
(Västkustmästerskapet 2017)
lördag 3 juni – söndag 4 juni
(måndag 5 juni reservdag)


Tid: Lördag 3 juni

10.00 Samling med fika, Registrering & Lottning av båtarna
10.30 Rorsmansmöte
11.00 Första start prel. (Segling i heat, vädret mm avgör upplägget)

Söndag 5 juni
10.30 Samling med fika och rorsmansmöte (ev. ytterligare lottning)
11.00 Dagens första start prel. (forts segling i heat)
16.00 ca. Prisutdelning direkt efter avslutad segling

Plats: Stjärnbåtsbryggan GKSS-hamnen.
Alla båtbyten sker vid pontonen ute vid starttribunen.

Utrustning:Flytväst som ovillkorligen måste vara påtagen för deltagande!
Medtag matsäck, eller utnyttja faciliteterna i hamnen.
Vi ordnar enklare förtäring vid stjärnbåtsbryggan i samband med prisutdelningen efter seglingarna.

Kostnad: 300: - per besättning, betalas kontant vid samlingen.

Anmälan: Helst komplett besättning (alltså två pers) Alt. anmäl om du vill segla gast eller rorsman, så försöker vi ordna en medseglare.
E-post till d.berghede@gmail.com eller SMS till Dick 0705-59 24 30.
OBS senaste anmälningsdag torsdag 1 juni! (helst tidigare givetvis så vi kan planera)
(ev. efteranmälan kan ske om plats finnes)

Tävlingen: Besättningars startordning lottas vid samlingen. Denna startordning gäller sedan vid dagens seglingar, men båtarna byts efter ett fastlagt system! ”Tävlingen”
sker enl. kappseglingsreglerna, med det viktiga undantaget att alla åläggs att i första hand vara rädda om båtarna.

Om någon trots detta vållar en skada, så kan vi kräva kompensation för självrisken (normalt 2 000: -). Om deltagare gjort fel kan man kompensera sitt misstag med 360
rundsväng. Mer om detta vid rorsmansmötet kl. 10.30

GKSS-Stjärnbåtssektion hälsar alla intresserade seglingskunniga välkomna, att i trivsamma former segla, på en enkel bana, i utlottade stjärnbåtar!


Denna segling är inte sanktionerad av SSF utan ett trivselarrangemang med ett litet tävlingsinslag.Nya facebooksidan
Framnäsvalsen, resultat
2017-05-21

Resultat Framnäsvalsen 2017
Nya facebooksidan
Vårmöte på Framnäs
2017-05-17

Glöm inte bort vårmötet 18 maj kl.19.00 ute på Framnäs.

Fika serveras från 18.00.

Välkomna!


Nya facebooksidan
Styrelsemötet Maj
2017-05-04

Noteringar från Styrelsemöte SS Fram på Märlspiksgatan 2/5 2017

 • 10 styrelsemedlemmar deltog på Majmötet.

 • Dagordning och föregående protokoll godkändes.

 • En mängd post o skrivelser hade inkommit, bl.a.från SE Banken, Öckerö kommun, Gästhamnsguiden o Kosterbåtsförbundet. Dock inga skrivelser som riktade sig till Vårmötet den 18/5

 • Roland Nilsson rapporterade om vad som gjorts på Framnäs, ny varmvattenberedare på Rotundan, toalett på herrarnas på cementplan åtgärdad.

 • Taket på Södra Måsen nu helt klart, golvet i rum nr 1 klart.

 • Roland efterfrågade också beslut om inköp av grästrimmer, stolpe entre vid Rotundan, SS Fram flaggor och ett signalställ samt gasvarnare.

 • Beslöts att avvakta gasvarnare till efter säkerhetsbesiktningen som skall göras med Öckerö kommun, i övrigt bifölls begäran.

 • Roland skall också uppdatera åtgärdslistan.

 • Giggi gick igenom det ekonomiska läget, samt berättade om senaste månadens inkomster och utgifter.

 • Vi gick igenom budgetförslaget inför Vårmötet och gjorde en prioriteringslista att presenteras på mötet.

 • Då Peter inte var närvarande var det ingen rapport från Kappseglingskom.

 • Andreas berättade om läget inför seglarskolorna, ser bra ut med bokningar alla veckor utom vecka 31.

 • Juniorkom.har haft ett planeringsmöte och har börjat kika igenom båtar och material inför sommaren.

 • Kent meddelade att en båtmotor behöver hämtads efter service. Andreas skulle ta det med Anders.

 • Klubbmästarna rapporterade att förberedelserna för Pubkväll den 20/5 är på spår, musik står MF2 för.

 • Vi gick igenom dagordningen för Vårmötet på Rotundan den 18/5, då rapporter kommer från resp.kom.

 • Kent meddelade att nya sponsorflaggor behöver beställas via sponsorkom.

 • Hemsidan är OK och uppdaterad.

 • Nästa möte är den 13/6 och det beslöts att även då vara på Märlspiksgatan.

 • Ordf.tackade för visat intresse samt fikat från Elinore och förklarade mötet avslutat.


Nya facebooksidan
Vårrustning
2017-05-03


Vårrustning i Björlanda.


Nya facebooksidan
Styrelsemötet April
2017-04-27

Kort från styrelsemötet

 • April måndas Styrelsemöte förklarades öppnat av Ordförande.

 • Föregående mötests protokoll justerades och lades till handlingarna.

 • Ett ganska stort antal brev o skrivelser hade inkommit, bl.a. till föreningsträff på Öckerö, Roland tar detta.

 • Information om att vi som medlemmar i Svenska Seglarförbundet är försökrade vid arbete i klubben, skall informeras i Kostern

 • Förfrågan om att arrangera SM för IF klassen 2018, Peter kollar detta.

 • Rotundaansvariga undrar över uthyrningar 2018, Lennart kontaktar Gun-Britt, just nu räknar vi med ’samma’ dagar/helger som i år.

 • Lokal o anläggningsbidrag Öckerö kommun klart

 • Roland rapporterade om vattenläcka på kalvsund ochh att vi måste titta på en ordentlig lösning så det inet händer igen.

 • Reparation av Rum1 ( golv ) påbörjats

 • Hjärtstartare skall hyras in även 2017, vi skall titta över placeringen

 • Peter frågade om ytterligare spångar till Tribun för att man lättare skall kunna se seglingarna

 • Södra Måsens tak i princip klart

 • Giggi gick igenom det ekonomiska läget

 • Styrelsen beslöt att lämna in ansökan om fortsatt bingoverksamhet, vi ansöker om 250.000 ( brutto ) och med Kassören som lotteriföreståndare

 • Peter meddelade att kappseglingskom.haft möte och att seglingarna ( bemanningen ) är klar för 2017

 • Vi behöver köpa in mer skott

 • Juniorerna hade inget att berätta

 • Ej heller Klubbmästarna hade något nytt

 • Styrelsen kom överens om att budgetförslaget till Årsmötet 2017 gäller fortfarande inför Vårmötet

 • Peter frågade om lösa hundar på Framnäs och att det är bra om vi kan få upp lite skyltar, Roland tittar på detta

 • Hemsidan inget nytt att rapportera, infon är justerad enligt önskemål från förra mötet

 • Nästa möte den 2/5 på Märlspiksgatan

 • Ordf.förklarade mötet avslutat


Nya facebooksidan
Glad Påsk!
2017-04-12


Nya facebooksidan
Lite kort från VKSF
2017-04-10


Äntligen är det premiär för tävlingssäsongen 2017!

Den 13-14 april så inleds årets säsong med Hjuvik BKs Påsklovsregatta!

Därefter så arrangeras det regattor så gott som varje helg (nästan) fram till december! Om du vill vara säker på att inte missa någon tävling, så kika in på vår hemsida där alla regattor finns publicerade.

Västkustkalendern 2017 finns här

Bifogat finns även information om våra cuper. Den 23 april är det premiär för Liros Jollecup i Lerum och den 13 maj inleds årets SRS Cup i Björlanda. Resultatsammanställningen från cuperna, publiceras fortlöpande på vår hemsida.


Inbjudan

GKSS bjuder in till OCR Regattan den 6-7 maj. Inbjudan bifogasUtbildning

Instruktörsutbildning – Fulltecknad
Vår otroligt populära instruktörsutbildning på Aeolusön den 25-28 maj är nu fulltecknad. Önskar ni stå på en eventuell reservplats, kontakta vårt kansli.
Vi håller även på att försöka få till både assistentutbildningar och blå seglingsledarutbildningar, vi återkommer med mer info så snart alla detaljer är klara.

Nyheter SRS regeln 2017

I SRS regeln 2017 har det kommit fler ändringar än tidigare år. Ändringarna berör de flesta båtar.
Läs mer här >>

Information från Svenska Seglarförbundet…

Kappseglingsreglerna 2017-2020
Nu finns Kappseglingsreglerna KSR 2017-2020 i pdf format. Boken är under tryck och vi återkommer så snart den är klar att beställa i webbshopen.
Kappseglingsreglerna 2017-2020 pdf ud 20170407

Sök Mange Olsson stipendiet
Mange Olssons minnesfond delar ut ett eller flera stipendier till unga seglare i Sverige. Nu är det dags att söka stipendiet eller föreslå stipendiater.
Läs mer >>

Svenska Seglarförbundets nya styrelse
Vid Seglardgen i Göteborg den 18 mars valdes Seglarförbundets styrelse för det kommande verksamhetsåret
Läs mer >>

Mer info och handlingar från seglardagen 2017, finns på SSFs hemsida.

Och sist men absolut inte minst, så önskar vi er alla en riktigt glad påsk!

VKSFs styrelse och kansli

Nya facebooksidan
Arbetsresan
2017-04-02

På fredagen upptäcktes en vattenläcka på SS Frams matarledning ute på Kalvsund och ledningen fick stängas av.
Vi hade med oss vatten ut i dunkar för att klara kaffe, mat och annat i köket i fall att.
Läckan fixades provisoriskt och vi fick fram vatten på Framnäs.


Det kom inte så många i år som det brukar men trots det så gick det väldigt bra


Vår nya intendent Roland Nilsson delade ut arbetsuppgifter och sedan satte vi igång.
Det mesta blev gjort redan innan lunch. Det finns fortfarande en hel del småjobb kvar som behöver göras.
Vi passade även på att avtacka Per Linde för ett gott arbete som tidigare intendent.

Det finns lite bilder från dagen i vårt galleri.
Nya facebooksidan
DragonForce 65 VästCupen VT 2017
2017-03-26

Idag gick sista delregattan för DragonForce 65 VästCupen VT 2017 nere i Vallda.
SS Fram är ju representerade med en båt i klassen.
Vindprognos 2-6 m/s från syd. Lite disigt och väldigt ojämna vindar.
Dagens regatta på 22 seglingar vanns av SWE 541, Michael Assarsson, SS Fram, som därmed också tog hem VästCupen våren 2017.


Vad är då DragonForce 65?
DragonForce 65 är en radiostyrd segelbåt 650 mm lång. Det är en entypsklass under utveckling och instegsbåten finns att köpa seglingsklar för ca 1500:-
Flitiga kappseglare byter ut radion, batterier och segel. Man kan behöva 3 olika stora riggar för att klara allt från bleke till 15 m/s.

Läs gärna mer på DF Racing Sweden
Och på facebookgruppen Dragon Force 65 Sweden


Nu är det väl snart slut med vinterseglingen och dags att få sommarbåten färdig...


Nya facebooksidan
Reparationer Södra Måsen
2017-03-24

På Fredagen 24/3 kommer det ut lite material för reparationer på Södra Måsen och lite bärhjälp önskas för att få ner materialet till huset.

"
Hej ! Imorgon så går en leverans ut till Framnäs med bla takplåt och papp, läkt mm.
En liten hög med tryckimpregnerat kommer också som vi skall ha till arbetsresan.
Magnus o Mikel som skall fixa taket undrar om vi har möjlighet att bära ner materialet i helgen så sparar de en massa tid, och de är ju lite onödigt att betala dem för att bära.

Hade varit bra om vi kan sprida detta bland våra vänner, det är typ 5 rullar papp och 250 m brädor , sedan de otympliga Plåtarna o lite små kartonger.

De tryckta virket skall ligga kvar!!
..."


Nya facebooksidan
Arbetsresa 1/4
2017-03-14

Arbetsresa 1 April (jo det är faktiskt så...) ute på Framnäs.
Lite hållpunkter för dagen:

 • 09.00 - Samling Rotundan


 • 11.00 - Fika, egen medhavd


 • 13.00 - Lunch


Vi hoppas att många kommer ut och att vi får bra väder!

Nya facebooksidan
Styrelsemötet 7/3
2017-03-13

Kort från styrelsemötet 2017-03-07

 • 10 styrelsemedlemmar hade mött upp.

 • Föregående protokoll godkändes med en liten justering.

 • Bland skrivelserna fanns bl.a.nytt el-avtal, några räkningar samt information om ny kontaktperson på Öckerö kommun.

 • Roland rapporterade att det ser bra ut på Framnäs, dock ett läckage, troligen genom taket på Södra Måsen.

 • Arbetet med detta tak ej påbörjat ännu ( har dock startat i veckan efter styrelsemötet ).

 • Kassören rapporterade om det ekonomiska läget, medlemsavgifterna har nu börjat komma in.

 • Då Peter ej kunde närvara fanns det inget nytt att rapportera på kappseglingsfronten.

 • Andreas meddelade att anmälningar till seglarskolan fortsätter komma in.

 • Klubbmästarna håller på med planering inför sommaren.

 • På övriga frågor diskuterades och planerades arbetsresan den 1 April.

 • Styrelselistan med tel.nr skall gås igenom på hemsidan så att den är rätt.

 • Mötet avslutades ganska tidigt, och vi ses igen den 4/4 på Märlspiksgatan.


Nya facebooksidan
Styrelsemötet 7/2.
2017-02-16

Kort från styrelsemöte:

 • Sotning torsdag 9/2 – Roland kontaktar sotarna.

 • Förfrågan om användande av vår lokal från hyresgäster i huset, vi svarar nej på detta.

 • Vattenfall nytt elavtal, vi föredrar rörligt 1 år. Roland Nilsson kontaktar vattenfall.

 • Förfrågan om Klubbnål från samlare, vi skickar en utan kostnad.

 • Roland och Jan-Gunnar har varit ute och satt fast en plåt som lossnat på Rotundan.

 • Flytbryggan ligger bra.

 • Norra Måsen: Brandstegen kan förlängas och balkonggolvet, loftet, måste renoveras. Vår/sommararbete.

 • Giggi gick igenom ekonomin, vad vi har haft för utgifter o inkomster.

 • Peter kontaktar Nils Erik Smith Andungeklubben om att vi inte kan arrangera deras segling sommaren 2017. Han skall även kalla kappseglingskommittén till ett möte i feb/mars.

 • Ungdomssektionen har inget direkt att rapportera, dock har det kommit in 3 anmälningar till säsongens seglarskola.

 • Handkassa 5.000 kr till klubbmästarna, återlämnas vid avslutad säsong 2017.

 • Ett Office Excel program köps in till uppdraget som uppbördsman.

 • Rumsfördelning för 2017 beslutades.

 • Marita kontaktar berörda hyresgäster.

 • Introduktionsbrevet har Giggi uppdaterat. Foto på Framnäs skall inkluderas.

 • Vårmötet den 18 maj, Rotundan Framnäs.

 • Michael har uppdaterat hemsidan.

 • Nästa möte tisdagen 7 mars på Märlspiksgatan


Nya facebooksidan
FSE Robline Skagen Race på Mässan!
2017-01-23


Nya facebooksidan
Kort från styrelsmötet 10/1
2017-01-17

Noteringar från årets första Styrelsemöte 2017 på Märlspiksgatan, Tisdagen den 10/1. • Nästan alla styrelsemedlemmar hade mött upp.

 • Dagordning och föregående mötets protokoll godkändes.

 • Förutom skrivelser från Svenska Seglarförbundet hade en skrivelse angående förlängt elavtal inkommit. Roland N.kikar på detta innan beslut.

 • Janne informerar om att vi fått en fin tavla föreställande K45’an Norma från 1930. Givare är Göran Ohlsson som är svärson till Hans Persson som ägde Norma.

 • Byte av taket på Södra Måsen, som beslutades på förra styrelsemötet skall starta kommande vecka. Om vädrets makter står oss bi kan detta jobb vara klart i slutet av Februari.

 • Vi beslöt också om att lägga om golvet i rum nr.1 i Norra Måsen i samband med byte av hyresgäst.

 • Janne o Giggi informerade om det ekonomiska läget.

 • Peter rapporterade att kappseglingskommitteen skall samlas i Februari för att gå igenom kommande säsong och skall också se över om och hur vi kan locka fler seglande båtar.

 • Vi har också fått en förfrågan från Andungeklubben om att arrangera en segling i sommar, Peter kollar detta, styrelsen är positiv till detta.

 • Andreas sa att planeringen för seglarskolan 2017 är på spår, men att vi kommer att få svårt att få ihop ledare till ev.kvälssseglingar.

 • Klubbmästarna har koll på sommarens fesligheter, inget nytt att rapportera.

 • Styrelsen gick igenom alla funktioner inför året och kom överens om vissa aktiviteter, bl.a. skall vi dra igång arbetet så smått inför 125-årsjubileet.

 • Michael efterfrågar förslag på hur vi kan förbättra hemsidan och om det behövs några uppdateringar.

 • Nästa möte är på Märlspiksgatan den 7/2.

 • Mötet avslutades efter bra diskussioner.


På senaste Styrelsemötet överlämnades en tavla utav Göran Ohlsson till SS Fram. Tavlan föreställer en kappsegling utanför Framnäs 1930, huvudmotiv är 45kvm Kostern Norma. Göran är svärson till Hans Persson som ägde Norma. På baksidan kan man läsa vilka som var besättning på Norma 1930. Hans Persson var också pappa till Marianne Fredriksson som skrev Simon och Ekarna, så Norma har säkert varit en av båtarna i hennes böcker.

Nya facebooksidan
Kostern online
2017-01-17


Nya facebooksidan
Vad händer 2017?
2017-01-11

Året har ju bara precis börjat men för många startar båtsäsongen redan nu.
Planering för säsongen står för dörren och SS Frams kalender är uppdaterad och hittas här.


Titta gärna in på vår nya facebooksida.Äldre poster finns under Arkiv i menyn Övrigt => LänkarVälkommenVälkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 

Aktuellt


Båtmässan
3-11 Februari
Läs vinternumret av Kostern online.Bli medlem


Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 

Gästhamn

57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation


GästhamnenKlicka för större bild 

Kosterbåtarna

Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »

Framkostrar A-Ö
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se