Välkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.


Anmälan till Robline Skagen Race Anmälan görs här »

NYHETER FRÅN STYRELSENS AUGUSTIMÖTE

- Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »
- Fläktkåpan på Framnäs bytt pga läckage, Södra Måsen fortsatt upprustning med byte av brädor o målning, plåten på norra gaveln på Norra Måsen åtgärdad.
- Kassören rapporterade läget avseende ekonomin, en el-räkning som var något hög skall undersökas, i övrigt enligt plan avseende utgifterna.
- Inkomstsidan, något låg på uthyrning av Rotundan, dock många gästnätter i hamnen och med det bra inkost från hamnavgifterna, seglarskolorna bidrar också över budget.
- Brandsläckare och Brandvarnare genomgångna och utbytta ( släckarna ).
- Lägre antal deltagande båtar från Fram på Kosterdagarna, dock bra seglingar o arrangemang.
- Johnny Walker lockade 9 kölbåtar förutom K6’orna vilket är en positiv uppgång.
- Juniorerna rapporterade lyckade seglarskolor ( 3st ) med totalt 54 deltagare. Man drar nu igång kvällsseglingar och har också jobbat fram en programförklaring och mål för de kommande åren. Man har också delegerat arbetet mellan sig på ett tydligare sätt.
- Klubbmästarna rapporterade att det är bra uppslutning inför Kräftskivan, dock dåligt deltagande på Räkfrossan. Man planerar en enkät till Årsmötet för att kolla vad medlemmarna vill se i framtiden.
- På förfrågan från valberedningen diskuterade styrelsen fortsatt engagemang inför kommande år och förslag till förbättringar.


- Nästa möte kommer att hållas på expeditionen på Märlspiksgatan den 9 september.


     
Södra Vägens Glasmästeri      
      Marin & Mekan
             

Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.

Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 
57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!
 
Nästa event blir
Kräftköret
23:e aug

Plats: Framnäs
OBS! Kräftskiva på kvällen

 
Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom! Läs mer »