Digitalt årsmöte 2020
2010-11-17

SS Fram’s Årsmöte Torsdagen den 26 November kl.19.00 kommer att vara helt digitalt pga rådande Covid 19 situation.

För att deltaga på Årsmötet måste ni anmäla er via mail ( med den mailadress ni skall deltaga med ) till Margaretha Mattsson: janomaggan(at)gmail.com

Anmälan måste vara oss tillhanda senast Tisdagen den 24 November. ( OBS: Detta gäller även om ni tidigare anmält deltagande enligt utskick av Verksamhetsberättelsen ).

Ni kommer att får en inbjudan via mail senast onsdagen den 25 November med länk till mötet, innehållande instruktioner för deltagande.

Observera att om ni är fler som använder samma mailadress i hushållet så anmäl detta.
För att det skall fungera med röstning på mötet måste ni dock deltaga via 2 enheter ( dator eller telefon ).

Mvh
Styrelsen SS Fram






Årsmötet!
2020-10-19

OBS! Årsmötet den 26/11 kommer pga de nya Covidrestriktionerna och smittofaran endast att genomföras Digitalt. Mer information om hur man gör för att deltaga kommer att lämnas Onsdagen den 18/11 på denna sida.






Kort från styrelsemötet 3/11
datum

Nya och hårdare restriktioner gjorde att detta styrelsemötet hölls endast via Skype Detta fungerade mkt bra.



 • Intendent Roland Nilsson rapporterade att allt såg bra ut på Framnäs och att elen nu är avstängd på bryggorna.

 • En grupp av Juniorer samt ’Seniorer’ har fortsatt arbetet med utbyggnad av Juniorstugan.

 • Styrelsen beslutade att köpa in nya el/lampstolpar till bryggorna.

 • Kassör Giggi Wachtmesiter rapporterade om det ekonomiska läget, inte så mkt nytt när vi precis börjat ett nytt verksamhetsår.

 • Kappseglingsansvarig Peter Ersenius rapporterade att våra förslag till Kappseglingar 2021 lämnats in för sanktionering.

 • Junioransvarig Andreas Landahl meddelade att han öppnat upp för anmälan till seglarskolan 2021 redan nu.

 • Pga de nya restriktionerna diskuterade styrelsen möjlighet att skjuta på Årsmötet, alternativt att endast hålla ett digitalt Årsmöt.

 • Styrelsen beslöt att satsa på att hålla Årsmötet den 26/11 men endast digitalt. Styrelsen beslöt att satsa på att hålla Årsmötet den 26/11 men endast digitalt.

 • Information kommer att läggas in på hemsidan. Styrelsen kommer också att provköra ett digitalt möte den 17/11 för att prova även röstning.

 • Mer information kommer att läggas ut på hemsidan den 18/11.

 • Verksamhetsberättelse inklusive räkenskaper för 2020 samt förslag till budget 2021 är utskickad till alla medlemmar.

 • Nästa möte den 17/11.






Föranmälan Årsmötet
2020-10-19






Styrelsemötet 2020-10-06
2020-10-14

Rapport från styrelsemöte 201006

 • Länsstyrelsen har meddelat att det avslutar ärendet gällande bryggan Norra Måsen.

 • Johan Falk har kontakt Lennart gällande SKBF seglingar 2021, Lennart svarar.

 • Skatteverket, fastighetstaxering.

 • Återbet. Fr Länsförsäkringar kr 3.934:-

 • Info fr Riksidrottsförbundet/ Sv. Seglarförbundet.

 • Motion till Årsmötet angående ändring i stadgarna avsende Klubbmästarrollen, ett förslag att inte i stadgarna begränsa detta till en person.

 • Öckerö Kommun förändring av Va-taxa, Giggi svarar.


Fastigheter/Framnäs

 • 62 personer kom till arbetsresan.

 • Roland har haft kontakt med ansvarig på återvinningsstation Björkö då vi hade lämnat tryckimpregnerat trä, vilket innebär att det kommer en räkning på detta.

 • Sjösättningsslipern på jollebryggan måste ses över, kan vi ta fram ngt annat, typ gallervariant. Ta upp på årsmötet om någon kn åtaga sig detta.

 • Roland visade vad skyltning Ankring Förbjuden skall vara på Kalvsund. Lennart sätter ihop ett förslag att skickas till Kalvsund o Öckerö kommun.

 • Toalettfrågan kom upp igen och Roland hade ett förslag att uppföra toalett o dusch vid gungan nere vi Smutta , det kom även förslag från Göran att man bygga toalett o dusch vid Juniorstugan. Vi skall titta vidare på detta förslag.

 • Göran tog även upp om vi skulle bygga en spång igen för att handikapps anpassning, men detta får man kolla upp med Öckerö Kommun. Finns vissa tveksamheter till detta.


Ekonomi

 • Giggi gick igenom vad vi haft för utgifter o inkomster.

 • Och Giggi tar fram ett budgetförslag som vi kikar på i styrelsen innan det presenteras på årsmötet.


Kappsegling

 • Det blir ingen SM-segling 2021 för IF båtarna , men vi planerar att ha SM i Smaragd 2021.


Organisationen

 • Genomgång av årsmötet, och Margareta hade tagit fram ett förslag till föranmälan till Årsmötet och detta skall vara med i utskicket av Verksamhetsberättelse och den kommer att skickas ut tidigare i år.

 • Avtackningar klart enl. klubbmästarna och så har vi även några Parentationer.

 • Förslag till Möten, Arbetsdagar, Festligheter och Kappseglingar för 2021 togs fram.


125års – jubileum

 • Seglingar + festligheter, vi behöver söka utskänkningstillstånd till den 19/6 och så skall vi jobba vidare med vad mer skall hitta på under vårt jubileumsår.


Övriga frågor

 • Leif tog upp frågan kring våra el/ljusstolpar på bryggan behövs bytas ut efterhand. Och han kommer ta in en offert på detta och vi läggar 100.000:- i budgetförslaget

 • Inget inköp av Elbilsladdare till parkering bestämdes av styrelsen.

 • Leif har även färdigställt 4 st. elstolpar till parkering och det är även separat mätare till dessa.






Prisutdelning Robline Skagen Race 2020
2020-09-23






Arbetsresan 3 oktober
2020-09-10

Höstens arbetsresan i år är på Lördagen 3 oktober.

Vi träffas utanför Rotundan kl 09.30.

Fram bjuder på fika.

Egen matsäck gäller även för höstens arbetsresa.

Vi delar upp oss i små grupper så långt det är möjligt.

Välkomna!






Kort från styrelsemötet 2020-09-08
2020-09-10

 • Förfrågan om att ställa ut en K6 på Båtmässan i februari.

 • Det har byggts en kärra till arbetsflottan för den kan inte stå mot staketet längre då det inte håller för detta.

 • Högtryckstvätt kommer att köpas in till arbetsresan.

 • Ny varmvattenberedare är installerad i Måsungen.

 • Roland har inhandlat Tigersåg o vinkelslip.

 • Och Lennart meddelade att han lämnat rapport gällande Gamla Framare kummel vid Svinholmarna till Transportstyrelsen.

 • Giggi gick igenom vad vi haft för utgifter o inkomster.

 • Marita delade ut ett Excel ark på kostnaderna rummen.

 • Styrelsen beslöt att vi även inför nästa år fortsätter med indexreglering av hyran.

 • Giggi o Gun-Britt gick igenom med styrelsen ang. Ansökan till Arvsfonden avseende Västra Måsen och toaletterna.

 • Peter meddelade att Kräftköret genomfördes den 29 aug. det var 7 startande K6’or.

 • Till Robline var det 21 anmälda båtar, 15 kom till start, och det var ett lyckat arrangemang.

 • Andreas meddelade att Smaragd vill segla SM hos oss 2021, detta undersöks vidare.

 • Inget direkta att rapportera, och förslag kom att berätta för juniorkommitté om styrelsearbete, då vi vill ha in yngre förmågor i styrelsen.

 • Frida meddelade att Kajsa o Albin skall gå ytterligare en kurs i ledarutb.

 • Klubbmästarna håller på att planera för nästa år.

 • Valberedningen som består av Jessica Thornström , Percy Andersson o Eva Linde Kom och presenterade sitt förslag till årsmötet 26 nov. Och det var en del frågor kring detta.

 • Lennart har kollat runt lite gällande årsmötet, rekommendationen från RF är att hålla årsmöte innan årets slut.

 • Styrelsen beslöt att satsa på årsmöte enligt plan i SSRS lokaler, men att ordna med föranmälan samt ej ha fika. Vi kommer också att styra upp så att man sitter på varannanstol.

 • Lennart påminner också om att förbereda Verksamhetsberättelsen samt budget.

 • 125års - jubileum, Vi skall ha någon form av festligheter en lämplig helg kom upp under mötet 19/6 så vi har bokat Partypatrullen och att vi även planerar att ha en jubileumssegling denna helg.

 • Roland tog upp frågan on mat på arbetsresan 3/10 och styrelsen beslöt att var och en tar med sig matsäck, kaffe o te fixas. Lennart ber Michael lägga ut det på hemsidan.

 • Leif meddelade att grus till trailern (C55) kommer till våren.

 • Leif hade kollat pris på elstolpar med betalkort och dessa är alldeles för dyra. Han föreslår istället gradvis utbyte av stolpar ( utan betalkort ), samma typ som används på Fotö m.fl.ställen.

 • Nästa möte hålls på Märlspiksgatan första tisdagen i Oktober.






Robline Skagen Race bilder
2020-09-06



klicka på bilden för att öppna galleriet





Resultat Robline Skagen Race 2020
2020-09-01


Resultaten för årets Robline Skagen Race.

Roger Ahlqvist med besättning på JigyJigy vann SRS klassen. Anders Dahlsjö och Emma Sundén på Lady Godiva vann shorthanded klassen.

Gamla Framares startpris går till Carl Fjällman på Rebellion.

Ett stort Grattis!

Starkt seglat av alla som tog sig runt banan i det hårda vädret .






uppdaterad 2020-09-06 10:50





Kräftköret resultat
2020-09-01

Resultat Kräftköret 2020











Kosterbåtseglingarna 2020
2020-09-01

Resultaten fråm Kosterseglingarna 29-30 augusti.



Ägirskölden








Kosterpokalen








Bertas Kanna






Lite bilder från dagarna finns här i galleriet





Inställda seglingar
2020-08-22

På grund av för hårt väder så skjuts Kosterbåtsseglingarna upp 1 vecka och seglas istället helgen 28-30 augusti.

Även Kräftköret skjuts upp 1 vecka och seglas istället lördagen 29 augusti.

Välkomna!






Kosterbåtsdagarna 2020
2020-08-21






Robline Skagen Race 2020
2020-07-20



Anmälan här.





Info från styrelsen
2020-07-09

Styrelsen beslutade på styrelsemötet 7/7 att vi behöver dra ihop några riktade arbetsresor för akuta jobb på Framnäs.
Kontakta vår intendent Roland Nilsson eller någon annan i styrelsen om ni vill/kan hjälpa till.

Arbetsresorna gäller:

-Tillverka och sätta upp en port på gaveln av Maria Resö

-Montering av brygga vid Cementplan

-Montering av fönster på vår Starttribun


Det beslutades även att ställa in Kräftskivan och vattenfesten i år.






If SM 2020 uppskjutet till 2021
2020-06-22

På grund av rådande omständigheter har det beslutats att inte segla If SM 2020.
Seglingarna kommer istället att seglas 2021 på vattnen utanför Framnäs.



Bild ifboat.se


SM i IF-båt 2021.





Midsommar 2020





Glad Midsommar!
2020-06-14

SS Fram önskar alla en Glad Midsommar!








Vårnumret Kostern
2020-06-14






SS Fram välkomnar alla medlemmar till Framnäs
2020-06-05


Pga rådande situation med Covid19 så arrangeras inga större tillställningar på Framnäs tills vidare (innan semestern).
Nytt beslut kommer att tas för arrangemang efter semestern beroende på ev. nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Klubbmästarna försöker kompensera detta genom att anordna utomhusarragemang om vädret tillåter, håll utkik på hemsidan.

Klubbseglingarna fortsätter som vanligt.

Segelskolorna kommer också att genomföras enligt plan, de första veckorna innan semestern är fullbokade.

Vi välkomnar som vanligt gästande båtar i vår fina hamn, och vad vi kan se hitills har vi snarare fler besök än förra året.

Vi uppmanar också de som känner att de har lite energi över att komma ut till Framnäs och hjälpa till att underhålla vår Klubbholme.
Det finns mycket att göra, och vi har satt upp en lista på saker att ta itu med nere i magasinet. Verktg finns på plats.
Om ni undrar över något så ta gärna kontakt med vår intendent Roland Nilsson 0768-331020.

Som vanligt räknar vi med att alla respekterar och tar ansvar för att följa de förhållningsregler som finns angående smittspridning.

Välkomna till Framnäs!






Updatering från Svenska Seglarförbundet
2020-0514

Till klubbordförande och klubbkontakter

Svenska Seglarförbundet har idag gjort några mindre uppdateringar av coronainformationen gällande definitionen av "lokal" tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar samt för "lokal" tävling för Shorthanded.

Definitionen av lokal verksamhet för både träning och tävling för barn och ungdomar med ordet "angränsande klubbar" är bytt till "närliggande klubbar" med ett tillägg där det förklaras:

"Med lokal verksamhet menas att deltagandet riktar sig till medlemmar i den arrangerande klubben och/eller medlemmar i närliggande klubbar. Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under samma dag."

Samma ändring gäller definitionen av lokal tävling för Shorthanded:

"I denna klass får tävlingen ske lokalt, dvs. i den egna klubben och/eller i närliggande klubbar. Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under en och samma dag."

Ett tillägg med "flerskrov" har lagts till tidigare "kölbåtar" för Shorthanded lokal tävling.

Senaste Coronainformationen på Svenska Seglarförbundets webb.

Bifogat finns också råd och restriktioner i korthet

Hälsningar
VKSFs styrelse och kansli


Västkustens Seglarförbund
Pia Sahlen, pia@vksf.org
Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg
Tel. 031-7190750, 0704-418360






Vårmöte 2020
2020-05-14

Då vi på grund av pågående Covid 19 situation måste följa de restriktioner som finns, så har styrelsen tagit beslutet att ställa in Vårmötet som var planerat till den 14/5.
Vi har valt att istället lämna en lägesrapport från verksamheten. Om ni har frågor är ni alltid välkomna att kontakta någon i styrelsen. Väl mött på Framnäs Styrelsen SS Fram

Sedan Årsmötet i November 2019 har styrelsen konstituerat sig enligt den fördelning av uppdrag som beslutades av medlemmarna. Vi håller fortlöpande styrelsemöten första tisdagen i månaden på Frams expedition på Märlspiksgatan i Majorna. Pga Corona risken höllls Aprilmötet via telefon konferenstelefon, detta fungerade över förväntan. Bra att veta för framtiden. Majmötet höll vi på Framnäs där vi kunde möblera glest. Några styrelsemedlemmar deltog per telefon.

Vi följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och Svenska Seglarförbundet för att styra vår verksamhet.

Detta innebär att vi beslutat att ställa in de sanktionerade seglingar samt större klubbarrangemang som låg planerade innan semestern.
Vårmötet, Pubafton 6/6 och Frammnäsvalsen är alla inställda.
Hemsidan kommer fortlöpande att uppdateras.
Notera att vi kommer att genomföra våra interna Klubbbseglingar om intresse finnes.

Vi planerar också att genomföra våra Seglarskolor ( enligt rek.från Svenska Seglarförbundet ), vi har ett stort antal anmälda deltagare, samt ledare.
Vi har även två av våra instruktörer på utbildning till seglarskoleinstruktör/tränare grön och utbildningen förväntas vara klar innan första seglarskolan drar igång.
C55an beräknas levereras i slutet av maj och ska då vara redo i god tid innan första seglarskolan.
Det mesta av seglarskolan genomförs utomhus, vi har tillgång till Rotundan och tittar på hur vi skall göra med mat.
Andreas Landahl ansvarig i styrelsen för seglarskolorna ( vecka 26, 27, 31 o 32 )

Klubbbmästarna Maritan Nilsson o Iren Blomberg tittar på möjligheterna att ersätta en del av våra Klubbträffar på Rotundan med utomhusaktiviteter. Mer information kommer att annonseras på hemsidan.

Styrelsen har även tagit beslut att under 2020 ta ut hamnavgift för båtar som ligger över dagen, vi följer med detta samma upplägg som Kalvsund. Avgiften beslöts till 60kr. Som vanligt gäller att man skall kontakta hamnkaptenen om man lämnar sin båt. Då det godtyckligt hänvisas till att man inte skall betala hamnvgift för att man arbetar ideelt på Framnäs, så påminner styrelsen igen om att detta endast kan beslutas av styrelsen. Ev.begäran om att undantas från hamnavgift skall hemställlas styrelsen.

Arbetsresan flyttades fram 2 veckor pga Corona, men lördagen den 18 April träffades ca 40 medlemmar för att öppna upp Framnäs i hyfsat vårväder. Vi träffades på utsiden, och der var medhavd matsäck som gällde. Allt som planerats blev gjort.

Rotundangolvet är slipat och lackat, ettt fantastiskt jobb av ett gäng medlemmar, ni kan läsa mer om detta i Kostern. Städat oo klart förutom stora köket. Invändig målning av Rotundan behövs göras Entré till Rotundan, skrapas, målas samt ny matta. Duschen Juniorstugan klar enligt projektansvarig Gert Ullberg. Bryggan till småbåtarna vid Cementplan måste renoveras, material beställt kommer under nästa vecka.

Maria Resö;
Totalrenovering av gavelväggen mot trappan på Cementplan, samt skrapa och måla resten av Maria Resö. Materialet beställt kommer under nästa vecka

Styrelsen har också beslutat att bygga ut Juniorstugan mot jolleslipen, arbetet kommer att ledas av Göran Hastler.
Vi tittar också på uppstagning av Västra Måsen, vi bedömmer att detta arbete kan göras innan vi ansöker om bidrag för toaletter och duschar i Västra Måsen.
Giggi och Gun-Britt håller i denna bidragsansökan.

Pga den situation vi har så reviderade styrelsen budgeten för 2020.
Vi räknar med att intäkter från Rotundan, Kappseglingar samt Bingoalliansen i värsta fall uteblir helt. Intäkter från Seglarskolan och Sponsorer kan komma att bli ca 50%. Ev.privata bidrag är alltid välkomna till vår fond. På utgiftsidan har vi satt ner kostnader för seglarskolan med 100.000 och underhåll Framnäs med 200.000 Övriga kostnader förväntas vara oförändrade.
Kontakta Giggi om ni önskar en uppdaterad kopia på budgeten.






Information angående kommande händelser
2020-05-06

Vårmötet 14/5 är inställt.
Mer information och en uppdaterad rapport från styrelsen kommer att publiceras på hemsidan senast den 14/5.

Framnäsvalsen kommer att ställas in då Svenska Seglarförbundet rekommenderar att ställa in sanktionerade seglingar.

Pubafton 6/6 är inställd.

Vi följer utvecklingen och updaterar med information vid förändringar.






Arbetsresan
2020-04-20

Vi var cirka 45 personer som såg till att vår klubbholme blev klar för sommarens alla äventyr.
Tack alla som kom ut till Framnäs idag.
Till er alla Framare, var rädd om er.
Roland Nilsson






Glad Påsk!
2020-04-10






Arbetsresa 18 april
2020-04-08

Arbetsresan i år är på Lördagen 18 april.

Vi träffas utanför Rotundan kl 09.30.

Egen matsäck gäller i år

Vi delar upp oss i små grupper så långt det är möjligt.

Välkomna!

Information från Folkhälsomyndigheten finns här






Vårresan Uppskjuten!
2020-03-19

Pga Corona så skjuter vi arbetsresan till 18/4!

Vi sätter på vattnet den 7/4.






SM i IF-båt 2020 på Framnäs 5-8 augusti
2020-01-23


Bild ifboat.se


SS Fram arrangerar i år SM i IF-båt 5-8 augusti.
Anmälan till seglingarna kan göras här.

Vi kommer att behöva funktionärer till evenemanget så hör av er till Peter (peter@broderiet.se), all hjälp är välkommen.

Det seglas annars som brukligt på Framnäs och alla seglingar finns i kalendern tillsammans med seglarskolor och andra evenemang.

Välkomna ut till Framnäs!






Kostern vinternummer 2019
2020-01-19







Äldre poster finns under Arkiv i menyn Övrigt => Länkar



Välkommen



Välkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 

Bli medlem


Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 

Gästhamn

57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation


Gästhamnen



Klicka för större bild



 

Kosterbåtarna

Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »

Framkostrar A-Ö
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se
 
 

Sponsorer


Anna Johansson Redovisningsbyrå AB
Redovisning och Bokföringåt AB samt EF


AJN Bygg AB


Artform Design AB
Print & Bildproduktion Specialtryck


Assemblin El AB
Alltinom El, Säkerhet, Lås, Larm


BrasonEntreprenad AB
Markarbete, Grävning, Schacktning


ClaesPetterssonsÅkeri AB
Göteborgs mest erfarna Åkeri


Derome
Byggvaror, Frånskog till färdigthus


Elfördel I Alingsås AB
Tillverkning av Elenheter


ElektroskandiaSverige AB
Elgrossist


I Lundins Fastighetsförvaltning
Byggnation, Fastighetsförvaltning


KungstensGlasmästeri AB
Alltinom glas o fönster för inrede samt Bilar


Marbogårdens Grus& Transport AB
Leverantörav grus, sand, singel och transport


MarinforumHönöBåtvarv AB
Plast och lackeringsarbete, Varv


Smart Lift Industriservice AB
Tillverkning av rostfritt till båtindustrin


Navipro AB
Affärssystem för Företag


ProglasFasad AB
Allt inom glas o dörrar altanglas


ProfildesignAlingsås AB
Företagskläder Tryck och Reklamprodukter


Selden Mast AB
Mast o Rigg till Båtindustrin


ThornströmsAlltjänst AB
Allt inom bygg o anläggning, Markentreprenad, Speciallösningar


Tollar AB
Tillverkning av metall-och glaskonstruktioner, Säkerhetsdörrar


UK Syversen
Segelmakeri, Kvalitetssegel


VOLVIA
Bilförsäkringar för Volvofordon