Välkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.


OBS! ÅRSMÖTE 20/11 kl 19:00

NYHETER FRÅN STYRELSENS MÖTE 4/11

- Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »
- Inga motioner har inkommit till Årsmötet
- Inbjudan till Västsvenska seglarförbundets Årsmöte 29/11, P.Ersenius kommer att representera SS Fram
- Per meddelade att vattnet är avstängt inför vintern
- Kent skall prata med Robert om motorerna för konservering
- Janne gick igenom det ekonomiska läget
- Peter har lämnat in våra önskemål avseende sanktionerade seglingar nästa år
- Anders rapporterade från seglingarna i Alicante med juniorerna
- Diskussion om ev.ersättningsbåt till Bustern, eller att köpa ny motor till Bustern
- Andreas och Johannes har representerat sällskapet på föreningsmöte på Öckerö, initiativ tagna till samarbete med XSS
- Klubbmästarna planerar en enkät om nästa års festligheter på Framnäs, att fyllas i på Årsmötet
- Verksamhetsberättelsen är utskickad till medlemmarna
- Styrelsen beslutade att föreslå en stadgeändring avseende antal veckor för utskick av Verksamhetsberättelsen till medlemmarna
- Styrelsen beslöt också att starta ett visionsarbete när den nya styrelsen är på plats, frågan skall ställas på Årsmötet också

- Nästa möte är på Expeditionen den 2/12


     
Södra Vägens Glasmästeri      
      Marin & Mekan
             

Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.

Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 
57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!
 
Nästa event blir
Årsmöte
20:e nov

Plats:

 
Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom! Läs mer »