Kort från styrelsemötet 2/11
2021-11-09

Hej Frammare

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Nu är Framnäs stängt för säsongen och det är bara att längta till nästa sköna sommar.
Det är bara 5 månader kvar så kan vi öppna upp igen.


Underhåll
Som vi tidigare nämnt så kommer vi att genomföra ett antal riktade arbetsresor under vintern. Den första är planerad till den 4 december och då är det bara fokus på Juniorstugan. Vi skall se till att den är klar till nästa säsong startar och vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet.

När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entreen till Rotundan.

Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.


Ekonomi
Bokslutet är klart och vi hamnar på ett underskott på ca 207 kkr. Underskottet härrör från investeringar som vi gjort på Framnäs under året, merparten är Juniorstugan och de nya elstolparna på bryggorna. Med tanke på att vi i stort sett fokuserat på att överleva de senaste två åren så är det ett acceptabelt utfall Vår förhoppning inför den kommande säsongen är att vi skall kunna vända kassaflödet genom att vi åter får i gångnormala verksamheter och uthyrning av Rotundan. De senaste två åren med pandemi har förhindrat oss att bedriva många av de verksamheter som normalt genererar ett positivt kassaflöde till föreningen.


Kappseglingar
Kappseglingskommittén har haft ett möte och lagt upp ett förslag på seglingar till nästa år. Förslaget är att genomföra4 st seglingar som vi vet kommer att ha en mycket god beläggning, i snitt 25 båtar per tävling.
- Jubileumsregattan,18-19 juni
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 7-10 juli
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning av funktionärer
I samarbete med Seglarförbundet kommer vi att genomföra utbildningar av funktionärer under vinterhalvåret. Utbildningarna kommer att hållas på Märlspiksgatan i sk. Lärgrupper, dvs vi kör utbildningen bara för Frammare. Målet är att vi skall ha genomfört den teoretiska delen i utbildningarna under vintern och till våren så gör vi de praktiska delarna när kappseglingarna drar i gång. Vi kommer att utbilda seglingsledare och domare, ev fler kategorier om det finns intresse.

Juniorseglingar
I samband med Vattenfesten den 6 augusti planerar vi att genomföra juniorseglingar med deltagare från bla seglarskolorna. Det här blir juniorernas ”jubileumssegling”


Klubbmästarna
Planeringen för nästa säsong är i full gång och flera band är redan inbokade till festligheterna.


Årsmötet
Årsmötet hålls den 25 november i Sjöräddningens lokaler påTalattagatan. Kallelse har gått ut på hemsidan. För de som meddelat sin mailadress så kommer verksamhetsberättelsen på mailen. Övriga får materialet på posten.
Vi kan spara in stora summor på att inte behöva sända verksamhetsberättelsen med posten, så anmäl er mailadress till sekreteraren. Mailadresser kommer att underlätta och förbättra vår kommunikation inom klubben.
Ni som inte kan delta fysiskt på årsmötet, erbjuds att delta via TEAMS.
Kontrollera så att ni har betalt er medlemsavgift, annars kan ni inte delta på årsmötet!


Framnäs 125-årsjubileum
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.


Nästa styrelsemöte hålls den 7 december på Märlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.seKallelse årsmöte
2021-11-01

Härmed kallas alla medlemmar till Årsmötet.

Torsdagen den 25 november kl. 19.00

Verksamhetsberättelsen sänds ut via mail till dem som meddelat mailadress, övriga får den via posten


Sjöräddningssällskapet Talattagatan 24, Långedrag

Svarta Gaveln, SSRS

Fika serveras innan årsmötet fr kl 18.30

Välkomna!Intendenten informerar
2021-10-16

Vi har planerat in 5 arbetstillfällen då vi tänker iordningställa Juniorstugan.

 • 4 december

 • 15 januari

 • 12 februari

 • 26 februari

 • 12 mars


Vi hoppas att så många som möjligt kan medverkai detta arbete.
Vi tar 10 över 9 färjan från Lilla Varholmen,så strålar vi samman på Framnäsvid dessa datum.
Du tar med dig egen fika.


Hoppas vi ses
Roland Nilsson
Intendent


Kort från styrelsemötet 5/10
2021-10-08

Hej Frammare

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Hösten har kommit. Så har en lång och skön sommar passerat och säsongen på Framnäs är över för denna gång.

Skrivelser
Vi fick ett både sorgligt och glädjande brev till expeditionen.En gammal medlem, vars far en gång var ordförande i sällskapet, har gått bort. När hennes testamente öppnades visade det sig att hon testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till sällskapet. Vi får arvet som testamentarisk efterarvinge, dvs arvet faller ut när hennes sambo går bort. Men det är en varm och fin gest att en medlem väljer att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till sällskapet.

Underhåll
Underhållet på Framnäs är en aldrig sinande flod av arbete. Juniorstugan har nu fått nytt tak och är tät från utsidan. Nu återstår vinterarbete med att ordna insidan så att stugan står färdig till nästa säsong. Den delen av slipen som går ner i vattnet är slut och en ny lösning måste på plats innan seglingsäsongen går igång. Detta är prio 1 på vår underhållslista.
Prio 2 är att ordna till entrén på Rotundan, där pelarna håller på att ruttna bort och betongen och räcket behöver åtgärdas.
Prio 3 är att fåmonterat räcket på Cementplan.
För att lösa dessa uppgifter så kommer Intendenten att kalla till några riktade arbetsresor under hösten och vintern. Vid dessa tillfällen fokuserar vi enbart på att lösa en uppgift åt gången.

Arbetsresan den 2 oktober blev en blåsig och blöt tillställning. Detta till trots så slöt 44 medlemmar upp under dagen. Lyckligtvis så fanns det nu möjlighet för oss alla att träffas inomhus på Rotundan. Kaffepausen och lunchen hölls inne i Rotundans skydd från väder och vind. Både kaffet och maten smakade extra gott när man fick komma in och värma sig ett tag. De flesta arbeten blev klara, men bojarna blev kvar i. Dessa skall tas upp på lördagen den 9 okt. Har ni möjlighet att vara med då så kom ut till Framnäs och ge oss ett handtag.

Ekonomi
Arbetet med bokslutet pågår och kommer snart att presenteras för alla medlemmar isbm kallelsen till Årsmötet. Vi kan konstatera att hamnen åter har dragit in rekordsummor under säsongen och att seglingstävlingarna har givit ett bra överskott. Under säsongen har vi gjort flera investeringar i vår anläggning där tyngdpunkten ligger på Juniorstugan och på de nya belysnings- och elstolparna på bryggan. Detta tillsammans med de skenande elpriserna gör att vi kommer ha ett underskott från verksamheten för perioden 2020-2021. Det är inget allvarligt med tanke på investeringarna, men vi behöver få igångordinarie verksamhet med seglingar och festligheter så att kassaflödet ökar.

Kappseglingar
Vi kan summera den gångna säsongen och konstatera att andra halvan blev mycket lyckad. SM:et och Robline Skagen Race fortsätter att generera förfrågningar till oss om fler arrangemang.
Kappseglingskommittén har haft ett möte och lagt upp ett förslag på seglingar till nästa år. Förslaget är att genomföra4 st seglingar som vi vet kommer att ha en mycket god beläggning, i snitt 25 båtar per tävling.
Jubileumsregattan,18-19 juni, kommer att samla SRS, Shorthanded, K6, Andungar och jollar.En trevlig aspekt i detta är att Andungarna har kommit till oss och frågat om vi han arrangera deras ”VM” (VästkustMästerskap), varvid vi har föreslagit att vi kör det isbm vårt 125-års jubileum.
GOR (Gothenburg Opensea Race) genomförs som ett samarrangemang med GQSS (Gbg:s kvinnliga segelsällskap) den 7-10 juli. Detta är en havskappsegling för SRS och Shorthanded som gå på banan Framnäs-Vinga-Skagen-Läsö-Vinga Framnäs. GOR har en egen organisation med Seglingsledare, Domare, Mätmän och Besiktningsmän. Det här är en mycket seriös organisation som driver det sportsliga, men organisationen saknar en arena/hamn. Det är här som Framnäs kommer in i bilden, GOR:s organisation harsett hur vi genomfört både SM:et och Robline Skagen Race och har därigenom förstått att Framnäs är en seriös aktör inom kappsegling. GOR:s organisation är byggd för att svara upp mot de krav som ställs när Havskappsegling blir en olympisk gren, så vi kan vara stolta att de väljer oss som samarbetspartner framför andra stora klubbar. SM för IF, 24-27 augusti, är ett arrangemang likt årets SM för Smaragd. Där brukar delta 20-25 båtar. Vi kommer att tillämpa de erfarenheter vi tog med oss från årets arrangemang och vi har redan bokat upp domare för tävlingen.
Säsongen kommer sedan att avslutas med Robline Skagen Race 1-4 september. Start och målgång vid Framnäs. Här räknar vi med ca 25 båtar.

Juniorseglingar
Seglarskolan planeras till nästa år veckorna 27-28 samt 31-32. Möjligheten till ytterligare en vecka på försäsongen diskuterades och blir kanske möjlig. Trycket på seglarskolan är störst innan sommaren.

Klubbmästarna
Äntligen är restriktionerna borta och våra klubbmästare bubblar av idéer och uppslag för den kommande säsongen. Förslagen på festligheter kommer med inbjudan till Årsmötet.

Årsmötet
Årsmötet hålls den 25 november i Sjöräddningens lokaler påTalattagatan, nytt för i år är att vi erbjuder medlemmar som inte kan delta fysiskt att delta via webben. Detta involverar och aktiverar fler medlemmar i driften av sällskapet och vår anläggning. Kontrollera så att ni har betalt er medlemsavgift, annars kan ni inte delta på årsmötet!

Framnäs 125-årsjubileum
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning. Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar. Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 2 november på Märlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Arbetsresa
2021-09-16


2 oktober är det dags för höstens arbetsresa då vi gör klart anläggningen inför vintern.

Lite hålltider:

09.00 Samling ute på Framnäs där det serveras kaffe.
11.00 Fika (egen medhavd), kaffe finns.
13.00 Bjuds det på lunch.

Välkomna!


Kort från styrelsemötet 7/9
2021-09-09

Hej Frammare.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

Äntligen!
Seglingarna har kommit igång på Framnäs igen. I sällskapets stadgar står det under § 1 Ändamål, att sällskapet skall ”befrämja kappsegling”. Under pandemins härjningar har våra kappseglingar blivit hårt lidande. Nu är det slut med det. Under hösten har vi lyckats genomföra flera fina arrangemang.
Det började med Smaragd-SM som genomfördes 12-15 augusti. Arrangemanget startade med ett ”Tuneup race” under torsdagen då 14 av 18 båtar gav sig iväg på en orienteringsbana söder ut och återvände med till en målgång med spinnaker utanför tribunen. Det var en vacker och efterlängtad syn att se så många båtar tävla på Framnäs. Under fredagen till söndagen var 9 kappseglingar planerade. 7 av dessa lyckades vi genomföra. På söndag em genomfördes prisutdelningen på Rotundan och som svensk mästare stod då Jonas Granhed med besättning, från Långedrags Segelsällskap.
Under helgen 28-29 augusti genomfördes JW-cup och Pokalseglingar SKBF. Slutligen så kunde Robline Skagen Race genomföra sin försenade Jubileumssegling 3-5 september. Denna segling statade med en jubileumsfest på Rotundan för deltagarna under torsdagen och sedan seglades race 1 Framnäs-Skagen på fredagen och race 2 Skagen-Framnäs på söndagen. Tävlingen samlade rekordstort startfält med 24 startande båtar. Upplägget med start från Framnäs var mycket populärt bland deltagarna och därför kommer seglingen framgent att starta och ha målgång på Framnäs.

Våra lyckade seglingsarrangemang denna höst har fått gehör bland seglare på västkusten och vi har fått flera nya medlemmar genom att visa upp vår anläggning. Dessutom har flera presumtiva sponsorer visat intresse inför kommande säsong. Som en extra bonus har också seglingarna givit ett positivt tillskott i kassan.

Underhåll
Underhållslistan för Framnäs är lång och omfattande vilket gör det uppenbart att det kommer att behövas många fler hjälpande händer för att komma i kapp med underhållet. Det kommer att bli aktuellt med vissa riktade arbetsresor under hösten/vintern, där vi enbart fokuserar på en specifik arbetsuppgift.
Om vi inte med ideella insatser kan genomföra de underhållsarbeten som krävs så kommer vi bli tvungna att köpa in tjänsterna. Vad det kommer att innebära förstår säkert alla – det blir ökade kostnader som vi som medlemmar måste täcka på ett eller annat sätt.
För att inte hamna i den sitsen så ber jag er alla att ställa upp på de riktade arbetsresor som kommer att kallas till under hösten-vintern och våren.

Framnäs 125-årsjubileum
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Årsmötet 25 november
Nu när restriktionerna släpps så genomför vi mötet som ett fysiskt möte. Platsen blir Sjöräddningens lokaler på Talattagatan i Långedrag. Vi undersöker även möjligheten till att hålla årsmötet som ett hybrid-möte, dvs erbjuda möjligheten att delta fysiskt eller via webben. Mer om detta får ni veta i kallelsen.
Kontrollera så att ni har betalt er medlemsavgift, annars kan ni inte delta på årsmötet!

Nästa styrelsemöte hålls den 5 oktober på Rotundan.

Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Robline Skagen Race, slutresultat
2021-09-07

Lite bilder från Robline Skagen Race
2021-09-06


Resultat Bertas Kanna
2021-08-30
Resultat Ägirskölden
2021-08-30
Resultat JW Cup och Kosterpokalen
2021-08-28


SM Smaragd Slutresultat
2021-08-15


Svenska mästarna i Smaragd 2021 SWE 66 Elma med Jonas Granhed, Markus Sylvin, Pontus Ericsson och Stefan Hesselgren
På andra plats kom SWE 11 Älvan med Johan Davidsson, Christer Ek och Håkan Häggström
Och på tredje plats SWE 63 Berylla med Jonas Claesson, Jonas Bergkvist, Patrik Erlandsson och Sunkan Sundqvist
klicka på bilden för att se resultatenSM Smaragd i bilder
2021-08-14
SM Smargd resultat dag 2
2021-08-14
SM Smargd resultat dag 1
2021-08-13


Resultat Tune Up
2021-08-13
Lite bilder Tune Up SM Smaragd 2021
2021-08-12


Jerusalem på Framnäs
2021-08-08


Kort från styrelsemötet 3/8
2021-08-05

Hej seglarvänner.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


En hel del har hänt med anläggningen under sommaren.

 • Anslagstavlor har satts upp vid bryggorna med information om Framnäs och hur man erlägger hamnavgift

 • Juniorstugans utbyggnad har gått framåt, när vi kommer till taktäckningen så kommer vi bli tvungna att köpa in den tjänsten från något certifierat företag pga försäkringskraven.

 • Vi hade en vattenläcka på vår servisledning i somras. Läckan uppstod i vår anslutning på Kalvsund och är nu provisoriskt lagad. Vi kommer att ta in offerter på en permanent lagning under hösten. Kostnadsbilden och omfattningen är ännu oklar.

 • Ovan nämnda är bara ett axplock av de många arbeten som utförts i sommar.
  Underhållslistan är lång och omfattande vilket gör det uppenbart att det kommer att behövas många fler hjälpande händer för att komma i kapp med underhållet. Det kommer att bli aktuellt med vissa riktade arbetsresor under hösten/vintern, där vi enbart fokuserar på en specifik arbetsuppgift.

 • Under det gångna året har ju alla våra arrangemang varit inställda, men nästa säsong ser det ut som om vi kan komma tillbaka till mer normala rutiner igen. Det kommer att behövas för att vi skall få in medel för att underhålla och utveckla Framnäs framgent.

 • Smaragd-SM kommer att genomföras den 12-15 augusti. Notera datumet, för Rotundan och Smutta kommer då att vara reserverad för de tävlande Smaragderna. Vi har fått in 18 anmälda båtar så det kommer att bli en riktig seglingsfest under SM:et. Båtarna kommer att anlända på torsdagen och då kör man ett ”Tuneup race” med start från tribunen. De övriga dagarna (fre-sön) sker tävlingarna på Danafjorden eller på Björlandafjorden beroende på väder o vind. Räkna med mycket seglare på Framnäs under dessa dager och hjälp till att göra SM:et till en fin uppvisning av vår klubb. Efter det så blir det Pokalsegling och Johnny Walker cup den 28-29 augusti. Seglingssäsongen avslutas med Robline Skagen Race den 3-5 sept. Torsdagen den 3 sept samlas båtarna på Framnäs för att fira racet 20-årsjubileum. Starten blir sedan från Framnäs på fredag morgon och målgång sker på söndag på Framnäs.

 • OBS!! Vi saknar 1 följebåt (vi har 3) till SM-tävlingarna under fredagen den 13 augstieftersom en av våra båtar är upptagen av seglarskolan. Har ni något uppslag på en båt som vi kan låna under fredagen så meddela Dennis Olsson 0739- 80 37 93 eller Göran Andreasson 0735-288028

 • Seglarskolorna är populära och är nu inne på sin näst sista vecka. Våra instruktörer gör ett lysande jobb och riktigt duktiga. Tyvärr inträffade det en incident under en av kurserna, då tre styckenelever bar sig illa åt och saboterade undervisningen. För att stötta vår unga duktiga instruktörer så föreslår styrelsen att vi till nästa år har någon vuxen som back up, som kan rycka in och hjälpa till om något liknande skulle inträffa igen. Det skall alltså inte vara en person som står och övervakar vad som sker på jolleslipen, men om något går över styr så skall det finnas någon vuxen tillgänglig som kan stötta våra instruktörer.

 • Vi har genomfört en ”Strandstädning” som Öckerö kommun betalar oss 5000kr för, ytterligare en är planerad under nästkommande vecka. Det innebär att vi kommer att få in totalt 10.000 kr för vårt strandstädande.

 • Klubbmästarna meddelar att man genomfört några aktiviteter på Framnäs, bla poängpromenad mm.

 • Vi kommer att återuppta planeringen av Framnäs 125-årsjubileum. Så boka in det i kalendern redan nu. Det blir stor baluns och fest den 19 juni 2022 på Framnäs.

 • Vi har fått förfrågningar från våra grannöar om det finns möjlighet att få ligga vid våra bryggor under vintertid. Under sommarsäsongen har vi endast platser för gästande båtar.Men under perioden 15 okt – 15 april så beslutade styrelsen att ge möjlighet för båtar att ligga vid bryggorna. Vi erbjuder platser mot ett kontrakt och en avgift på 3000 kr för tidsperioden 15/10-15/4. Ett ytterligare krav är att de som hyr plats är eller går in som medlemmar i klubben. Platserna kommer inte att ha el, vatten, akterfäste och vi kommer inte att vinterväghålla bryggorna. Platserna är inte heller avsedda för att lägga upp båten under vintern, de är avsedda för dem som behöver en plats när det pendlar till jobbet tex. Det skall inte vara tillåtet att bo i sin båt när man ligger på Framnäs under vintern. Vi räknar med att detta skall kunna ge ett tillskott på ca 15.000 kr till klubben under vintern. Texten till kontraktet skall upprättas under hösten och har ni några förslag på skrivningar som bör tas med så meddela gärna Göran Andreasson.

 • Nästa styrelsemöte hålls den 7 september på Rotundan.


Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


kort från styrelsemötet 6/7
2021-07-07

Mycket så saker har fixats och fixas här på vår holme.

 • Under juni har det kommit upp lite påbudskyltar runt om och även fina informationstavlor som guidar våra nya gäster runt om anläggningen och informerar och hamnavgift mm

 • Hamnavgifterna funkar bra och styrelsen har koll på inbetalningarna, vi uppskattar våra medlemmars och våra gästers ärlighet i detta.

 • Seglarskolan är i full gång och det är härligt att se aktiviteten i hamnen. Ledarna gör ett fint jobb o lära ut segling och sjömannaskap.

 • Vi ser fram emot att vår jubileumskoster snart kommer i våra brevlådor.

Ha en underbar sommar, njut och ta hand om vår fina holme!


Jubileumsegling
2021-07-01


Klicka för att öppna i nytt fönster.Midsommar i några ögonblick
2021-06-29Några bilder från midsommar på Framnäs


Kort från styrelsemötet 1/6
2021-06-01

Hej seglarvänner.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


 • Till den kommande helgen kommer vi att kunna ha den första tävlingen för i år, Räkrundan. Tyvärr så finns det idag 4 dagar innan tävling inga anmälda båtar.


 • Trots detta kommer det säkert att bli en del folk på Framnäs i helgen. Det kommer att gå en tävling som heter Ö till Ö, där ca 100-150 tävlande kommer att springa på våra bryggor. Bra publicitet för SS Fram och bra för samverkan med övriga föreningar i Öckerö kommun. Hej a på dem som springer förbi och hjälp till att skapa en trevlig stämning kring tävlingen.


 • Intendenten har ordnat med en container där man slängt de gamla uttjänta båtarna mm och snyggat upp kring sopcontainern vid parkeringen. Det sitter nu en skylt vid sopcontainern som uppmanar oss att inte slänga något utanför den. Har man avfall som skall till återvinningen får man ta med sig det bort till Återvinningsstationen vid Bessekroken. Hjälp till och hålla rent och snyggt kring sopcontainern. Vi har beslutat att köpa in ett nytt räcke till Cementplan eftersom det gamla nu har rostat så illa att det är farligt att använda det.


 • Dennis Olsson meddelade att all tävlingsverksamhet nu är i gång igen. Det betyder att Räkrundan den 5 juni blir årets första segling. Inbjudan till Smaragd-SM har gått ut och tävlingarna kommer att genomföras den 12-15 augusti. Notera datumet, för Rotundan och Smutta kommer då att vara reserverad för de tävlande Smaragderna. I samband med SM:et kommer tävlingen att ha en Regattamiddag på Rotundan. Kappseglingskommittén vill gärna ha er hjälp med arrangemangen kring tävlingarna, så kan ni tänka er att ställa upp och hjälpa till, kontakta då Dennis Olsson.


 • Vi har lagt in drygt 200 medlemmar på IdrottOnline. Men vi saknar väldigt mycket information till medlemmarna så som mailadresser och personnummer. Var snälla och se till att vi har era personuppgifter och era mailadresser.


 • Vi har en ny medlem i styrelsen, Marie Hedberg har åtagit sig rollen som kassör. Hon kommer att succesivt fasas in i rollen av de tidigare kassörerna.


 • Seglarskolorna är populära och vi har idag en väntelista på 7 personer till v27, det finns dock platser kvar i augusti. Instruktörerna hade en utbildningsdag den 29 maj. 8 instruktörer fick en HLR-utbildning samt en genomgång i pedagogik inför seglarskolornas start.


 • Vi har hyrt en hjärtstartare som kommer att levereras till Framnäs fredag den 4 juni.


 • Klubbmästarna meddelar att man beslutat att ställa in Kräftskivan den 28 augusti till följd av Corona-restriktionerna. From. den 1 juli kommer det vara tillåtet med 50 personer sittande vid en fest, men det räcker inte för att vi skall kunna genomföra Kräftskivan.


 • Klubbmästarna kommer att försöka anordna några aktiviteter utomhus under sommaren, håll ögonen öppna när du är på Framnäs.


 • Den nya motorn till vår RIB-båt har kommit och är monterad. Instruktörerna kommer att ha en genomgång kring hur man ska kör följebåten inför seglarskolorna startar.


 • Inför vårmötet hade jag felaktigt skrivit i rapporten att det ingick ett rum till den som är hamnkapten. Sedan 2019-02-05 är inga rum dedikerade till någon specifik post, Rotundan undantagen.


 • Nästa styrelsemöte hålls den 6 juli.

Det var allt för denna gång
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi på Framnäs för en skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Inbjudan till SM Smaragd!
2021-06-01

Nu är anmälan öppen till SM för Smaragd!bild: Samragdförbundet


Inbjudan, anmälan och övrig info här

Robline Skagen Race 2021
2021-05-26

Nu är anmälan till Robline Skagen Race 2021 öppen.

Seglesällskapet Fram 125 år!
2021-05-10Idag 10 maj för 125 år sedan bildades Segelsällskapet Fram på Svinholmarna utanför Långedrag.

Läs mer om Segelsällskapet Frams historia här.

Kort från styrelsemötet 4/5
2021-05-06

Hej seglarvänner.

Äntligen är Framnäs åter öppet för säsongen 2021.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


 • Arbetsresan den 10 april var välbemannad och många projekt blev genomförda på listan. Tack alla ni som deltog.

 • Vårmötet den 20 maj kommer att hållas via TEAMS. Inbjudan till detta finns på hemsidan. Innan mötet så kommer en rapport, med den informationen som skall behandlas på vårmötet, via mail till dem som anmält sig.

 • Dennis Olsson meddelade att all tävlingsverksamhet för närvarande är stoppad av seglarförbundet till maj månads utgång. Det betyder att Vårseglingen den 15 maj måste ställas in. För övriga seglingar avvaktar vi och ser om tävlingsstoppet kvarstår eller hävs. När det gäller Smaragd-SM i augusti så har Dennis haft möten med Smaragdförbundet och planeringen går framåt. Royne har genomfört ett gediget detektivarbete och använt hela sitt kontaktnät och lyckats få fram en domare till tävlingarna.

 • Vi börjar nu att lägga över vårt medlemsregister till Idrott Online. För de medlemmar som vi har personnummer på är det enkelt, dom förs över med en knapptryckning, men för dem som vi inte har personnummer till kräver det att vi får sitta och skriva in alla uppgifter för hand. Så jag skulle vilja uppmana er alla att lämna era personnummer till kassören (om ni inte har särskilda skäl) så att vi underlättar överföringen av medlemsregistret. När registret är överfört kommer det att förenkla registerhållningen och integrera medlemsavgifter mm med vårt bokföringssystem. Vi planerar också att inrätta en ”Medlemsansvarig” som sköter registret och avlastar kassören med det ansvaret.

 • Tyvärr så har vår kassör Stina Eriksson meddelat att hon inte kan fortsätta som kassör i föreningen pga. personliga själ. Så valberedningen håller nu på att söka efter en ny kassör till föreningen. Är ni intresserade eller har uppslag på någon som kan ta posten som kassör, så kontakta valberedningen genom Jessica Thornström 073-995 93 44 eller jessica.thornstrom@gmail.com

 • Sedan vi öppnade Framnäs den 10 aprilså har det kommit väldigt få hamnavgifter. Jag har noterat att det legat flera båtar där ute under helgerna så jag skulle vilja uppmana er som vet med er att ni varit där att betala in era hamnavgifter. Hamnavgifterna och 20-korten kan betalas via Swish nr: 123 132 34 35. När det gäller 20-korten så kostar de nu 1500 kr och var och en som löser kortet skall hålla ordning på hur många nätter man använt. Föreningen vill lita på er uppriktighet på detta område. Kom ihåg att SS Fram är beroende av alla intäkter för att hålla igång vår anläggning. I helgen som gick hade vi besök av en utländsk båt, och utländska medborgare kan inte använda Swish. Så för utländska båtar gäller kontant betalning på Rotundan, vi har numera ingen möjlighet att ta emot kortbetalning.

 • Seglarskolan börjar fyllas upp, kurserna vecka 26 och 27 är fullbokade, övriga tillfällen finns det några platser kvar på.

 • Den 29 maj är det en utbildningsdag för ledarna i seglarskolan där man bland annat kommer att genomföra en HLR-utbildning. Det finns 3 platser kvar på utbildningen, dessa kan ni medlemmar få ta del av, anmäl er till Frida Johansson på fridaannajohansson@gmail.com. Först till kvarn gäller.

 • Utbyggnaden av Juniorstugan går sakta framåt och vi skulle gärna vilja ha lite hjälp från övriga medlemmar för att kunna färdigställa bygget till seglarskolorna startar.Det återstår ca 150 mantimmar. Så jag ställer härmed frågan till er medlemmar om ni kan tänka er att ställa upp ett par dagar och hjälpa till med bygget? Andreas samordnar tider o personal och Göran Hastler är projektledare som sköter arbetsuppgifterna och materialet. Kontakta Andreas, på 0732-458439 eller andreas@ssfram.com

 • Vi har beslutat att hyra en hjärtstartare för säsongen, den kommer att placeras på Rotundan.

 • Nästa styrelsemöte hålls den 1 juni.Det var allt för denna gång.
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi på Framnäs för en skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Information till medlemmarna
2021-04-24

Information till medlemmarna

Öckerö kommun har beslutat att stycka av fastigheten där P-däcket står. Detta betyder att P-däcket kommer att få en egen fastighetsbeteckning och att vår tillfartsväg kommer att gå över denna fastighet. För att SS Fram skall vara garanterad en tillfartsväg så har vi låtit Lantmäteriet upprättat ett servitut som ger oss rätten att använda vägen till vår anläggning även i fortsättningen. Servitutshandlingarna ligger nu hos Öckerö kommun för signering och sänd sedan till oss för signering, varefter de skall till Lantmäteriet i Gävle för att behandling.

Göran Andreasson
Ordförande SS Fram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kallelse Vårmöte 20 maj
2021-04-19

Kallelse Vårmöte 20 maj kl 18.30 via TEAMS.
Kort från styrelsemötet 6/4
2021-04-07

Hej seglarvänner.
Våren är här och nu öppnar Framnäs för säsongen 2021.
Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

 • Nu till helgen den 10 april är det arbetsresa på Framnäs och vi öppnar upp anläggningen för ytterligare en säsong. Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen. Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan. Den tidigare planerade arbetsresan flyttades fram pga väderförhållandena. Intendenten var dock ute och släppte på el och vatten så att ev påskfirare skulle kunna använda bryggor och byggnader under helgen.

 • När vi slog på strömmen uppdagades det att vi har ett elfel på bryggan i Smutta. Detta fel kommer vi att reparera under arbetsresan nu på lördag, men det innebär att det förmodligen inte kommer att finnas någon el på bryggan i Smutta förrän tidigast söndag den 11 april.

 • När vattnet släpptes på visade det sig att 6 st. vattenkopplingar hade frusit sönder under vintern. Dessa är nu utbytta.

 • Vårmötet den 20 maj kommer att hållas via TEAMS. Inbjudan till detta kommer via hemsidan respmail till dem som meddelat mailadress.

 • Dennis Olsson meddelade att all tävlingsverksamhet för närvarande är stoppad av seglarförbundet, nya uppdateringar om möjligheterna för seglingstävlingar kommer den 3 maj. Vi planerar dock för tävlingar den 15 maj, men kan tvingas att ställa in om tävlingsstoppet inte hävs av seglarförbundet.

 • Vi kommer att erbjuda de medlemmar som vill, att gå Svenska seglarförbundets utbildning till tävlingsfunktionärer. Utbildningen är uppdelad i två steg, en teoretisk del som sker på webben och en praktisk del som sker vid seglingstävlingar. Vi har i dagsläget inga licensierade tävlingsledare i klubben och behöver därför göra en utbildningsinsats för att kunna lyfta upp SS Fram på seglingsarenan igen. Klubben står för utbildningskostnaden och medlemmen som går kursen förbinder sig att ställa upp som funktionär vid 7 st av klubbens tävlingar (dvs en säsongs seglingar).

 • Vårt medlemsregister är idag en skör skapelse som ligger lagrad på kassörens dator. Registret är tungarbetat och saknar integration med vårt bokföringssystem. Det är därför viktigt att alla medlemmar meddelar sina person- och kontaktuppgifter till kassören så att vi så snart som möjligt kan få över registret till IdrottOnLine. När registret är överfört kommer det att förenkla registerhållningen och integrera medlemsavgifter mm med vårt bokföringssystem.

 • Vi planerar också att inrätta en ”Medlemsansvarig” som sköter registret och avlastar kassören med det ansvaret. Kassören har idag många ansvarsområden och är hårt belastad så lösningen med en medlemsansvarig är ett led i att bättre fördela arbetsbelastningen i föreningen.

 • Nästa styrelsemöte hålls den 4 maj.


Det var allt för denna gång
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi snart på Framnäs för en ny skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Arbetsresa Lördag 10 April!
2021-04-06

Den 10 april är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen.
Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen.
Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

Välkomna!


Glad Påsk!
2021-03-31


OBS! OBS! OBS!
2021-03-25

Arbetsdagen skjuts upp till 10 april!

Den 10 april är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen.
Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen.
Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

Välkomna!


Arbetsresa Lördag 27 mars
2021-03-22

Den 27 mars är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen.
Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen.
Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

Välkomna!


Kort från styrelsemötet 2/3
2021-03-03

Hej seglarvänner.

Dagarna blir längre, temperaturen stiger och isarna släpper – man kan börja ana en annalkande vår och det betyder att Framnäs snart öppnar upp igen.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


 • Trots de kalla dagarna i februari så verkar anläggningen ha klarat sig utan större skador enlig vår intendent Roland.

 • Den 27 mars är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen. Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen. Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

 • Vårmötet den 20 maj kommer att hållas via TEAMS. Inbjudan till detta kommer via hemsidan respmail till dem som meddelat mailadress.

 • Det framflyttade 125-årsjubileet har föranlett att vi gör vissa ändringar i seglingsprogrammet. SKBF:s Pokalseglingar flyttas fram till den 28-29 augusti. Även Johnnie Walker Cup och Kräftköret flyttas fram en vecka till den 28 augusti för att inte kollidera med Tjörn Runt.

 • Kräftskivan flyttas även den till den 28 augusti.

 • När det gäller 125-årsjubileumet så planeras det att genomföras den 18 juni 2022. Arbetet med att planera festligheterna är redan igång.

 • Dennis Olsson håller möten i kappseglingskommitténvarje månad och planeringen inför Smaragd-SM i augusti är i full gång. Det kommer att krävas en del extra av klubben för att genom föra detta mästerskap jämfört med de regattor vi normalt genomför. Men det är ett led i vår strävan att åter sätta SS Fram på kappseglingskartan.

 • IdrottOnLine är fortfarande på tapeten. Vi behöver få in personuppgifterna från så många av våra medlemmar som möjligt. Har ni ännu inte lämnat uppgifterna till Kassören så gör det så snart ni kan.


Det var allt för denna gång Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi snart på Framnäs för en ny skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet.
2021-02-03

Hej seglarvänner. Vintern till trots så arbetar vi i styrelsen vidare mot en solig säsong.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

 • IdrottOnLine är fortfarande på tapeten. Vi behöver få in personuppgifterna från så många av våra medlemmar som möjligt. Har ni ännu inte lämnat uppgifterna till Kassören så gör det så snart ni kan.

 • Vår intendent Roland har varit ute på Framnäs och kollat anläggningen, allt är i sin ordning. Titta på hemsidan så kan ni se några fina bilder på Framnäs i vinterskrud.

 • När det gäller 125-årsjubileumet så kastade vi in handduken för ett genomförande den 19 juni i år. Med tanke på läget kring pandemin och vaccinationerna så är det allt för vanskligt att försöka genomföra den stora festligheten i juni i år. Med bakgrund av detta beslutade styrelsen att skjuta festligheterna ett år framåt, vilket betyder att vi kommer att genomföra jubileumsfirandet till sommaren 2022. Det var ett tungt beslut i en tid där vi alla behöver positiva signaler, men det är det enda rätta med tanke på allas vår hälsa och trygghet.

 • Vi har blivit kontaktade av två gamla seglare som vill skänka tillbaka pokaler som de vunnit vid regattor på Framnäs. Det är väldigt positivt att man på detta sätt vill återgälda de segertecken som man en gång förtjänat på vattnen kring Framnäs. Vi kommer att försöka få tag på bilder och berättelser kring dessa människor och båtar för att publicera deras historia i Kostern. Pokalerna kommer förhoppningsvis att finnas vid prisskåpet på Rotundan till sommaren.

 • Dennis Olsson har hållit ett möte i kappseglingskommittén där säsongens seglingar har bemannats. Kommittén diskuterade olika nya former av seglingar som kan bli aktuella kommande säsonger, bla föreslogs en familjesegling som mer fokuserar på gemenskap än själva tävlingen. Vidare så skall vi sondera möjligheterna till ett utökat samarbete med seglingsklubbarna i vårt närområde.


Det var allt för denna gång.
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi snart på Framnäs för en nu skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Vinterbilder
2021-01-17Klicka på bilden för att se fler i Galleriet.


Kort från styrelsemötet.
2021-01-14


Hej seglarvänner, här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

 • Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att lämna sina personuppgifter till kassören så att vi kan föra över medlemsregistret till IdrottOnline. (se föregående möte)

 • Vi har lagt över vår bokföring till IdrottOnline och överföringen fungerade perfekt.

 • Medlemsavgifterna har börjat komma in och ungefär hälften av de som betalt har kommit ihåg att ange sina personuppgifter som behövs för att vi skall kunna föra över vårt medlemsregister till IdrottOnline.

 • Under årets första veckor så har klubben många utgifter i form av årsavgifter vilket påverkar periodens resultat, vi har med andra ord lite mindre i kassan i januari än övriga månader.

 • Intendent Roland Nilsson och Leif Thornström har varit ute på Framnäs och kollat till anläggningen. Allt såg bra ut och inget verkar ha blivit förstört under vinterstormarna.Leif och Roland har ställt ner två plåtskåp och en stor industriell högtryckstvätt, som SS Fram fått som gåva, i verkstaden.

 • De nya elstolparna som skall ersätta de gamla på bryggorna har anlänt och kommer att monteras under våren. Vi hoppas att allt är klart tills vi skall fira vårt 125-årsjubeleum, för då vill vi att vårt kära Framnäs skall lysa i all sin prakt.

 • När det gäller 125-årsjubileumet så fortsätter vi planera för ett genomförande i juni. Vi följer noga läget för vaccinationer och pandemins restriktioner och kommer att anpassa oss efter de restriktioner som gäller. Tyvärr så kan det innebära att vi måste skjuta på jubileet, men vi avvaktar tills nästa styrelsemöte innan vi tar något beslut om detta.

 • Alla våra rum är fortsatt uthyrda under 2021 och hyresavier för säsongen kommer att sändas ut under januari. 2021 är det tredje och sista året för den nuvarande rumsfördelningen. 2022 startar en ny treårig rumsfördelning, ansökan görs enligt instruktionerna på hemsidan.

 • Dennis Olsson har kallat till ett möte i kappseglingskommittén där säsongens seglingar kommer att bemannas. Vidare så berättade Dennis om några förslag till utveckling av SS Frams kappseglingar till nästa säsong. Mer om detta kommer efter kappseglingskommitténs möte.

 • Protokollet från Årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan till alla medlemmar. På så vis spar vi ca 5000 kr i porto, så vi hoppas att ni alla kan ta del av protokollet den vägen.


Det var allt för denna gång.
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Protokoll från årsmötet 2020

Vinternumret av Kostern
2021-01-12


God fortsättning
2021-01-07

Mot ljusare tider...
Gott Nytt År!
2020-12-27


God Jul!
2020-12-20


Årets Seglarskoleintruktörer 2020
2020-12-02


Kort från styrelsemötet 1/12 2020
2020-12-02

Pga den pågående pandemin och därvid gällande restriktioner så hölls mötet via TEAMS.

 • Vi kommer att inleda arbetet med att registrera klubbens medlemmar på IdrottOnline. IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsstöd, utvecklat av idrotten för idrotten och gratis för alla Riksidrottsförbundets medlemmar. I systemet finns en mängd olika tjänster som SS Fram kan använda sig av och som kommer att spara tid och pengar för klubben. Det är av största vikt att vi får in minst 80% av föreningens medlemmar i registret för att vi skall kunna söka de anslag som RF erbjuder den vägen. Vill ni veta mer om IdrottOnline så gå in på denna länk och läs om tjänsten https://idrottonline.se

 • Vi beslutade att slopa medlemskorten from 2021. Genom att slopa medlemskorten sparar vi in kostnader och minskar arbetsbördan för kassören.

 • Intendent Roland Nilsson besökte Framnäs den gångna helgen och allt var i sin ordning.

 • Avgående kassör Giggi Wachtmesiter rapporterade om det ekonomiska läget. Den tillträdande kassören Stina Eriksson och Giggi är i kontakt med varandra för överlämnandet.

 • Bankerna (Nordea och SEB) kontaktas så att Stina får ta över attesträtten för föreningens transaktioner.

 • Styrelsen beslutade att vi under säsongen 2021 kommer att använda oss av Swish för hamnavgifterna utan någon hamnkapten. Skyltarna för betalning kommer att uppdateras med den nya hamnavgiften samt med att varje båt anger tid, båtnamn och båttyp. Kontroll av avgifter kommer att ske sporadiskt. 20-korten kommer att säljas i rotundan, och här är det upp till resp båtägare att notera de datum man använt kortet. Klubben litar till att medlemmarna sköter detta på ett snyggt och ärligt sätt. Om det visar sig att vi får ett stort svinn i hamnavgifter kommer SS Fram att tvingas investera mycket pengar i ett system för hamnavgifterna till säsongen 2022.

 • Kappseglingsansvarig Dennis Olsson rapporterade att kappseglingskommittén kommer att kallas till ett första möte under december 2020 där man kommer att bemanna de planerade regattorna. Våra föreslagna datum för de sanktionerade seglingarna har gått igenom. En post skall dock ändras, det står i Seglarförbundets uppgifter att vi skall arrangera SM för IF, det skall vara SM för Smaragd. Alla de nya datumen för seglingar kommer att läggas in på hemsidan.

 • Junioransvarig Andreas Landahl meddelade våra seglarskoleinstruktörer har erhållit Västsvenska Seglarförbundets utmärkelse ”Årets Seglarskoleinstruktörer”. Utmärkelsen har gått till alla SSF-certifierade seglarskolor med motiveringen att man lyckats genomföra utbildningarna trots pandemin. Utmärkelsen bifogas och kan läsas på hemsidan.

 • 125-årsjubileet är planerat till den 19 juni på Framnäs. Vi håller fast vi planeringen i förhoppningen att läget kring pandemin skall tillåta firandet till sommaren. Skulle det inte fungera så får vi skjuta upp firandet, men fira det skall vi!

 • Alla datum för säsongens festligheter läggs ut på hemsidan. Vi planerar för att kunna genomföra dem, men går det inte så ställer vi in dem löpande. Håll koll på hemsidan så ser ni vad som sker.

 • Nästa möte den 12 januari. Därefter 2 feb, 2 mars, 6april, 4 maj, 1 juni.

 • Styrelsen vill passa på och tacka alla våra medlemmar som ställde upp på Årsmötet, totalt var vi 74 st.

 • Styrelsen diskuterade om vi i framtiden skall anordna hybridmöten, dvs årsmöten och vårmöten där man kan välja att delta på plats eller via webben. Det är positivt att så många som möjligt har chansen att delta vilket ökar engagemanget i klubben.


Det var allt för denna gång
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram


Digitalt årsmöte 2020
2010-11-17

SS Fram’s Årsmöte Torsdagen den 26 November kl.19.00 kommer att vara helt digitalt pga rådande Covid 19 situation.

För att deltaga på Årsmötet måste ni anmäla er via mail ( med den mailadress ni skall deltaga med ) till Margaretha Mattsson: janomaggan(at)gmail.com

Anmälan måste vara oss tillhanda senast Tisdagen den 24 November. ( OBS: Detta gäller även om ni tidigare anmält deltagande enligt utskick av Verksamhetsberättelsen ).

Ni kommer att får en inbjudan via mail senast onsdagen den 25 November med länk till mötet, innehållande instruktioner för deltagande.

Observera att om ni är fler som använder samma mailadress i hushållet så anmäl detta.
För att det skall fungera med röstning på mötet måste ni dock deltaga via 2 enheter ( dator eller telefon ).

Mvh
Styrelsen SS Fram


Årsmötet!
2020-10-19

OBS! Årsmötet den 26/11 kommer pga de nya Covidrestriktionerna och smittofaran endast att genomföras Digitalt. Mer information om hur man gör för att deltaga kommer att lämnas Onsdagen den 18/11 på denna sida.


Kort från styrelsemötet 3/11
datum

Nya och hårdare restriktioner gjorde att detta styrelsemötet hölls endast via Skype Detta fungerade mkt bra. • Intendent Roland Nilsson rapporterade att allt såg bra ut på Framnäs och att elen nu är avstängd på bryggorna.

 • En grupp av Juniorer samt ’Seniorer’ har fortsatt arbetet med utbyggnad av Juniorstugan.

 • Styrelsen beslutade att köpa in nya el/lampstolpar till bryggorna.

 • Kassör Giggi Wachtmesiter rapporterade om det ekonomiska läget, inte så mkt nytt när vi precis börjat ett nytt verksamhetsår.

 • Kappseglingsansvarig Peter Ersenius rapporterade att våra förslag till Kappseglingar 2021 lämnats in för sanktionering.

 • Junioransvarig Andreas Landahl meddelade att han öppnat upp för anmälan till seglarskolan 2021 redan nu.

 • Pga de nya restriktionerna diskuterade styrelsen möjlighet att skjuta på Årsmötet, alternativt att endast hålla ett digitalt Årsmöt.

 • Styrelsen beslöt att satsa på att hålla Årsmötet den 26/11 men endast digitalt. Styrelsen beslöt att satsa på att hålla Årsmötet den 26/11 men endast digitalt.

 • Information kommer att läggas in på hemsidan. Styrelsen kommer också att provköra ett digitalt möte den 17/11 för att prova även röstning.

 • Mer information kommer att läggas ut på hemsidan den 18/11.

 • Verksamhetsberättelse inklusive räkenskaper för 2020 samt förslag till budget 2021 är utskickad till alla medlemmar.

 • Nästa möte den 17/11.


Föranmälan Årsmötet
2020-10-19


Styrelsemötet 2020-10-06
2020-10-14

Rapport från styrelsemöte 201006

 • Länsstyrelsen har meddelat att det avslutar ärendet gällande bryggan Norra Måsen.

 • Johan Falk har kontakt Lennart gällande SKBF seglingar 2021, Lennart svarar.

 • Skatteverket, fastighetstaxering.

 • Återbet. Fr Länsförsäkringar kr 3.934:-

 • Info fr Riksidrottsförbundet/ Sv. Seglarförbundet.

 • Motion till Årsmötet angående ändring i stadgarna avsende Klubbmästarrollen, ett förslag att inte i stadgarna begränsa detta till en person.

 • Öckerö Kommun förändring av Va-taxa, Giggi svarar.


Fastigheter/Framnäs

 • 62 personer kom till arbetsresan.

 • Roland har haft kontakt med ansvarig på återvinningsstation Björkö då vi hade lämnat tryckimpregnerat trä, vilket innebär att det kommer en räkning på detta.

 • Sjösättningsslipern på jollebryggan måste ses över, kan vi ta fram ngt annat, typ gallervariant. Ta upp på årsmötet om någon kn åtaga sig detta.

 • Roland visade vad skyltning Ankring Förbjuden skall vara på Kalvsund. Lennart sätter ihop ett förslag att skickas till Kalvsund o Öckerö kommun.

 • Toalettfrågan kom upp igen och Roland hade ett förslag att uppföra toalett o dusch vid gungan nere vi Smutta , det kom även förslag från Göran att man bygga toalett o dusch vid Juniorstugan. Vi skall titta vidare på detta förslag.

 • Göran tog även upp om vi skulle bygga en spång igen för att handikapps anpassning, men detta får man kolla upp med Öckerö Kommun. Finns vissa tveksamheter till detta.


Ekonomi

 • Giggi gick igenom vad vi haft för utgifter o inkomster.

 • Och Giggi tar fram ett budgetförslag som vi kikar på i styrelsen innan det presenteras på årsmötet.


Kappsegling

 • Det blir ingen SM-segling 2021 för IF båtarna , men vi planerar att ha SM i Smaragd 2021.


Organisationen

 • Genomgång av årsmötet, och Margareta hade tagit fram ett förslag till föranmälan till Årsmötet och detta skall vara med i utskicket av Verksamhetsberättelse och den kommer att skickas ut tidigare i år.

 • Avtackningar klart enl. klubbmästarna och så har vi även några Parentationer.

 • Förslag till Möten, Arbetsdagar, Festligheter och Kappseglingar för 2021 togs fram.


125års – jubileum

 • Seglingar + festligheter, vi behöver söka utskänkningstillstånd till den 19/6 och så skall vi jobba vidare med vad mer skall hitta på under vårt jubileumsår.


Övriga frågor

 • Leif tog upp frågan kring våra el/ljusstolpar på bryggan behövs bytas ut efterhand. Och han kommer ta in en offert på detta och vi läggar 100.000:- i budgetförslaget

 • Inget inköp av Elbilsladdare till parkering bestämdes av styrelsen.

 • Leif har även färdigställt 4 st. elstolpar till parkering och det är även separat mätare till dessa.


Prisutdelning Robline Skagen Race 2020
2020-09-23


Arbetsresan 3 oktober
2020-09-10

Höstens arbetsresan i år är på Lördagen 3 oktober.

Vi träffas utanför Rotundan kl 09.30.

Fram bjuder på fika.

Egen matsäck gäller även för höstens arbetsresa.

Vi delar upp oss i små grupper så långt det är möjligt.

Välkomna!


Kort från styrelsemötet 2020-09-08
2020-09-10

 • Förfrågan om att ställa ut en K6 på Båtmässan i februari.

 • Det har byggts en kärra till arbetsflottan för den kan inte stå mot staketet längre då det inte håller för detta.

 • Högtryckstvätt kommer att köpas in till arbetsresan.

 • Ny varmvattenberedare är installerad i Måsungen.

 • Roland har inhandlat Tigersåg o vinkelslip.

 • Och Lennart meddelade att han lämnat rapport gällande Gamla Framare kummel vid Svinholmarna till Transportstyrelsen.

 • Giggi gick igenom vad vi haft för utgifter o inkomster.

 • Marita delade ut ett Excel ark på kostnaderna rummen.

 • Styrelsen beslöt att vi även inför nästa år fortsätter med indexreglering av hyran.

 • Giggi o Gun-Britt gick igenom med styrelsen ang. Ansökan till Arvsfonden avseende Västra Måsen och toaletterna.

 • Peter meddelade att Kräftköret genomfördes den 29 aug. det var 7 startande K6’or.

 • Till Robline var det 21 anmälda båtar, 15 kom till start, och det var ett lyckat arrangemang.

 • Andreas meddelade att Smaragd vill segla SM hos oss 2021, detta undersöks vidare.

 • Inget direkta att rapportera, och förslag kom att berätta för juniorkommitté om styrelsearbete, då vi vill ha in yngre förmågor i styrelsen.

 • Frida meddelade att Kajsa o Albin skall gå ytterligare en kurs i ledarutb.

 • Klubbmästarna håller på att planera för nästa år.

 • Valberedningen som består av Jessica Thornström , Percy Andersson o Eva Linde Kom och presenterade sitt förslag till årsmötet 26 nov. Och det var en del frågor kring detta.

 • Lennart har kollat runt lite gällande årsmötet, rekommendationen från RF är att hålla årsmöte innan årets slut.

 • Styrelsen beslöt att satsa på årsmöte enligt plan i SSRS lokaler, men att ordna med föranmälan samt ej ha fika. Vi kommer också att styra upp så att man sitter på varannanstol.

 • Lennart påminner också om att förbereda Verksamhetsberättelsen samt budget.

 • 125års - jubileum, Vi skall ha någon form av festligheter en lämplig helg kom upp under mötet 19/6 så vi har bokat Partypatrullen och att vi även planerar att ha en jubileumssegling denna helg.

 • Roland tog upp frågan on mat på arbetsresan 3/10 och styrelsen beslöt att var och en tar med sig matsäck, kaffe o te fixas. Lennart ber Michael lägga ut det på hemsidan.

 • Leif meddelade att grus till trailern (C55) kommer till våren.

 • Leif hade kollat pris på elstolpar med betalkort och dessa är alldeles för dyra. Han föreslår istället gradvis utbyte av stolpar ( utan betalkort ), samma typ som används på Fotö m.fl.ställen.

 • Nästa möte hålls på Märlspiksgatan första tisdagen i Oktober.


Robline Skagen Race bilder
2020-09-06klicka på bilden för att öppna galleriet

Resultat Robline Skagen Race 2020
2020-09-01


Resultaten för årets Robline Skagen Race.

Roger Ahlqvist med besättning på JigyJigy vann SRS klassen. Anders Dahlsjö och Emma Sundén på Lady Godiva vann shorthanded klassen.

Gamla Framares startpris går till Carl Fjällman på Rebellion.

Ett stort Grattis!

Starkt seglat av alla som tog sig runt banan i det hårda vädret .


uppdaterad 2020-09-06 10:50

Kräftköret resultat
2020-09-01

Resultat Kräftköret 2020Kosterbåtseglingarna 2020
2020-09-01

Resultaten fråm Kosterseglingarna 29-30 augusti.Ägirskölden
Kosterpokalen
Bertas Kanna


Lite bilder från dagarna finns här i galleriet

Inställda seglingar
2020-08-22

På grund av för hårt väder så skjuts Kosterbåtsseglingarna upp 1 vecka och seglas istället helgen 28-30 augusti.

Även Kräftköret skjuts upp 1 vecka och seglas istället lördagen 29 augusti.

Välkomna!


Kosterbåtsdagarna 2020
2020-08-21


Robline Skagen Race 2020
2020-07-20Anmälan här.

Info från styrelsen
2020-07-09

Styrelsen beslutade på styrelsemötet 7/7 att vi behöver dra ihop några riktade arbetsresor för akuta jobb på Framnäs.
Kontakta vår intendent Roland Nilsson eller någon annan i styrelsen om ni vill/kan hjälpa till.

Arbetsresorna gäller:

-Tillverka och sätta upp en port på gaveln av Maria Resö

-Montering av brygga vid Cementplan

-Montering av fönster på vår Starttribun


Det beslutades även att ställa in Kräftskivan och vattenfesten i år.


If SM 2020 uppskjutet till 2021
2020-06-22

På grund av rådande omständigheter har det beslutats att inte segla If SM 2020.
Seglingarna kommer istället att seglas 2021 på vattnen utanför Framnäs.Bild ifboat.se


SM i IF-båt 2021.

Midsommar 2020

Glad Midsommar!
2020-06-14

SS Fram önskar alla en Glad Midsommar!
Vårnumret Kostern
2020-06-14


SS Fram välkomnar alla medlemmar till Framnäs
2020-06-05


Pga rådande situation med Covid19 så arrangeras inga större tillställningar på Framnäs tills vidare (innan semestern).
Nytt beslut kommer att tas för arrangemang efter semestern beroende på ev. nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Klubbmästarna försöker kompensera detta genom att anordna utomhusarragemang om vädret tillåter, håll utkik på hemsidan.

Klubbseglingarna fortsätter som vanligt.

Segelskolorna kommer också att genomföras enligt plan, de första veckorna innan semestern är fullbokade.

Vi välkomnar som vanligt gästande båtar i vår fina hamn, och vad vi kan se hitills har vi snarare fler besök än förra året.

Vi uppmanar också de som känner att de har lite energi över att komma ut till Framnäs och hjälpa till att underhålla vår Klubbholme.
Det finns mycket att göra, och vi har satt upp en lista på saker att ta itu med nere i magasinet. Verktg finns på plats.
Om ni undrar över något så ta gärna kontakt med vår intendent Roland Nilsson 0768-331020.

Som vanligt räknar vi med att alla respekterar och tar ansvar för att följa de förhållningsregler som finns angående smittspridning.

Välkomna till Framnäs!


Updatering från Svenska Seglarförbundet
2020-0514

Till klubbordförande och klubbkontakter

Svenska Seglarförbundet har idag gjort några mindre uppdateringar av coronainformationen gällande definitionen av "lokal" tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar samt för "lokal" tävling för Shorthanded.

Definitionen av lokal verksamhet för både träning och tävling för barn och ungdomar med ordet "angränsande klubbar" är bytt till "närliggande klubbar" med ett tillägg där det förklaras:

"Med lokal verksamhet menas att deltagandet riktar sig till medlemmar i den arrangerande klubben och/eller medlemmar i närliggande klubbar. Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under samma dag."

Samma ändring gäller definitionen av lokal tävling för Shorthanded:

"I denna klass får tävlingen ske lokalt, dvs. i den egna klubben och/eller i närliggande klubbar. Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under en och samma dag."

Ett tillägg med "flerskrov" har lagts till tidigare "kölbåtar" för Shorthanded lokal tävling.

Senaste Coronainformationen på Svenska Seglarförbundets webb.

Bifogat finns också råd och restriktioner i korthet

Hälsningar
VKSFs styrelse och kansli


Västkustens Seglarförbund
Pia Sahlen, pia@vksf.org
Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg
Tel. 031-7190750, 0704-418360


Vårmöte 2020
2020-05-14

Då vi på grund av pågående Covid 19 situation måste följa de restriktioner som finns, så har styrelsen tagit beslutet att ställa in Vårmötet som var planerat till den 14/5.
Vi har valt att istället lämna en lägesrapport från verksamheten. Om ni har frågor är ni alltid välkomna att kontakta någon i styrelsen. Väl mött på Framnäs Styrelsen SS Fram

Sedan Årsmötet i November 2019 har styrelsen konstituerat sig enligt den fördelning av uppdrag som beslutades av medlemmarna. Vi håller fortlöpande styrelsemöten första tisdagen i månaden på Frams expedition på Märlspiksgatan i Majorna. Pga Corona risken höllls Aprilmötet via telefon konferenstelefon, detta fungerade över förväntan. Bra att veta för framtiden. Majmötet höll vi på Framnäs där vi kunde möblera glest. Några styrelsemedlemmar deltog per telefon.

Vi följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och Svenska Seglarförbundet för att styra vår verksamhet.

Detta innebär att vi beslutat att ställa in de sanktionerade seglingar samt större klubbarrangemang som låg planerade innan semestern.
Vårmötet, Pubafton 6/6 och Frammnäsvalsen är alla inställda.
Hemsidan kommer fortlöpande att uppdateras.
Notera att vi kommer att genomföra våra interna Klubbbseglingar om intresse finnes.

Vi planerar också att genomföra våra Seglarskolor ( enligt rek.från Svenska Seglarförbundet ), vi har ett stort antal anmälda deltagare, samt ledare.
Vi har även två av våra instruktörer på utbildning till seglarskoleinstruktör/tränare grön och utbildningen förväntas vara klar innan första seglarskolan drar igång.
C55an beräknas levereras i slutet av maj och ska då vara redo i god tid innan första seglarskolan.
Det mesta av seglarskolan genomförs utomhus, vi har tillgång till Rotundan och tittar på hur vi skall göra med mat.
Andreas Landahl ansvarig i styrelsen för seglarskolorna ( vecka 26, 27, 31 o 32 )

Klubbbmästarna Maritan Nilsson o Iren Blomberg tittar på möjligheterna att ersätta en del av våra Klubbträffar på Rotundan med utomhusaktiviteter. Mer information kommer att annonseras på hemsidan.

Styrelsen har även tagit beslut att under 2020 ta ut hamnavgift för båtar som ligger över dagen, vi följer med detta samma upplägg som Kalvsund. Avgiften beslöts till 60kr. Som vanligt gäller att man skall kontakta hamnkaptenen om man lämnar sin båt. Då det godtyckligt hänvisas till att man inte skall betala hamnvgift för att man arbetar ideelt på Framnäs, så påminner styrelsen igen om att detta endast kan beslutas av styrelsen. Ev.begäran om att undantas från hamnavgift skall hemställlas styrelsen.

Arbetsresan flyttades fram 2 veckor pga Corona, men lördagen den 18 April träffades ca 40 medlemmar för att öppna upp Framnäs i hyfsat vårväder. Vi träffades på utsiden, och der var medhavd matsäck som gällde. Allt som planerats blev gjort.

Rotundangolvet är slipat och lackat, ettt fantastiskt jobb av ett gäng medlemmar, ni kan läsa mer om detta i Kostern. Städat oo klart förutom stora köket. Invändig målning av Rotundan behövs göras Entré till Rotundan, skrapas, målas samt ny matta. Duschen Juniorstugan klar enligt projektansvarig Gert Ullberg. Bryggan till småbåtarna vid Cementplan måste renoveras, material beställt kommer under nästa vecka.

Maria Resö;
Totalrenovering av gavelväggen mot trappan på Cementplan, samt skrapa och måla resten av Maria Resö. Materialet beställt kommer under nästa vecka

Styrelsen har också beslutat att bygga ut Juniorstugan mot jolleslipen, arbetet kommer att ledas av Göran Hastler.
Vi tittar också på uppstagning av Västra Måsen, vi bedömmer att detta arbete kan göras innan vi ansöker om bidrag för toaletter och duschar i Västra Måsen.
Giggi och Gun-Britt håller i denna bidragsansökan.

Pga den situation vi har så reviderade styrelsen budgeten för 2020.
Vi räknar med att intäkter från Rotundan, Kappseglingar samt Bingoalliansen i värsta fall uteblir helt. Intäkter från Seglarskolan och Sponsorer kan komma att bli ca 50%. Ev.privata bidrag är alltid välkomna till vår fond. På utgiftsidan har vi satt ner kostnader för seglarskolan med 100.000 och underhåll Framnäs med 200.000 Övriga kostnader förväntas vara oförändrade.
Kontakta Giggi om ni önskar en uppdaterad kopia på budgeten.


Information angående kommande händelser
2020-05-06

Vårmötet 14/5 är inställt.
Mer information och en uppdaterad rapport från styrelsen kommer att publiceras på hemsidan senast den 14/5.

Framnäsvalsen kommer att ställas in då Svenska Seglarförbundet rekommenderar att ställa in sanktionerade seglingar.

Pubafton 6/6 är inställd.

Vi följer utvecklingen och updaterar med information vid förändringar.


Arbetsresan
2020-04-20

Vi var cirka 45 personer som såg till att vår klubbholme blev klar för sommarens alla äventyr.
Tack alla som kom ut till Framnäs idag.
Till er alla Framare, var rädd om er.
Roland Nilsson


Glad Påsk!
2020-04-10


Arbetsresa 18 april
2020-04-08

Arbetsresan i år är på Lördagen 18 april.

Vi träffas utanför Rotundan kl 09.30.

Egen matsäck gäller i år

Vi delar upp oss i små grupper så långt det är möjligt.

Välkomna!

Information från Folkhälsomyndigheten finns här


Vårresan Uppskjuten!
2020-03-19

Pga Corona så skjuter vi arbetsresan till 18/4!

Vi sätter på vattnet den 7/4.


SM i IF-båt 2020 på Framnäs 5-8 augusti
2020-01-23


Bild ifboat.se


SS Fram arrangerar i år SM i IF-båt 5-8 augusti.
Anmälan till seglingarna kan göras här.

Vi kommer att behöva funktionärer till evenemanget så hör av er till Peter (peter@broderiet.se), all hjälp är välkommen.

Det seglas annars som brukligt på Framnäs och alla seglingar finns i kalendern tillsammans med seglarskolor och andra evenemang.

Välkomna ut till Framnäs!


Kostern vinternummer 2019
2020-01-19Äldre poster finns under Arkiv i menyn Övrigt => LänkarGästhamn

57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation


Gästhamnen

ca 35 platser

200 sek / natt inkl. el

Swish 1231323435
Klicka för större bildVälkommenVälkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 

Bli medlem


Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 

Kosterbåtarna

Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »

Framkostrar A-Ö
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se
 
 

Sponsorer


Anna Johansson Redovisningsbyrå AB
Redovisning och Bokföringåt AB samt EF


AJN Bygg AB


Assemblin El AB
Alltinom El, Säkerhet, Lås, Larm


Brason Entreprenad AB
Markarbete, Grävning, Schacktning


Claes Petterssons Åkeri AB
Göteborgs mest erfarna Åkeri


Derome
Byggvaror, Frånskog till färdigthus


Elfördel I Alingsås AB
Tillverkning av Elenheter


I Lundins Fastighetsförvaltning
Byggnation, Fastighetsförvaltning


Marbogårdens Grus & Transport AB
Leverantörav grus, sand, singel och transport


Marinforum Hönö Båtvarv AB
Plast och lackeringsarbete, Varv


Smart Lift Industriservice AB
Tillverkning av rostfritt till båtindustrin


Navipro AB
Affärssystem för Företag


Proglas Fasad AB
Allt inom glas o dörrar altanglas


Profildesign Alingsås AB
Företagskläder Tryck och Reklamprodukter


Selden Mast AB
Mast o Rigg till Båtindustrin


Thornströms Alltjänst AB
Allt inom bygg o anläggning, Markentreprenad, Speciallösningar


Tollar AB
Tillverkning av metall-och glaskonstruktioner, Säkerhetsdörrar


UK Syversen
Segelmakeri, Kvalitetssegel


VOLVIA
Bilförsäkringar för Volvofordon