Kort från styrelsemötet 11/1
2022-01-04

Hej alla Fram:are

Mötet den 1 nov fokuserade på att förbereda årsmötet den 24 nov på Talattagatan.

Fastigheter Framnäs
Nytt elavtal för att köpa och sälja energi har tecknats med Tälje Energi. Detta var nödvändigt för att vi skall kunna sälja överskott från vår solenergianläggning. Vi har stängt ner så mycket som möjligt på Framnäs vilket syntes på elförbrukningen. Under oktober använde vi bara 1800 kwh. Förra året vid samma tid användes ca 7000 kwh.

Ekonomi
Budgetförslag till årsmötet gicks igenom och justerades, förslaget kommer till medlemmarna i utskicket till årsmötet.

Kappsegling
2 seglingar sanktioneras för 2023, det blir GOR och Robline Skagen Race

Juniorsegling
Ledarna kommer att ha en träff i november för att summera upp året och planera 2023.

Organisationen/Årsmötet
Den 24 november geomförs årsmötet i Hörsalen hos SSRS på Talattagatan.
Kallelse till årsmötet ligger ute på hemsidan sedan 1 nov.
Valberedningen förslag gicks igenom och kommer till medlemmarna i kallelsen till årsmötet.
Verksamhetsberättelsen justerades och fastslogs.

Övriga frågor
Den 28 januari 2023 kommer styrelsen att träffas för att diskutera SS Frams visioner.
Hyresnivåerna för Rotundan justeras för 2023 enligt följande:
8000 kr för icke medlem
7500 kr för medlem
4000 kr för sönd-torsd.


Nästa möte hålls tisdagen den 6 decMärlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kallelse till årsmötet
2022-10-30

SS Fram kallar härmed alla medlemmar till årsmöte.

Torsdagen den 24 november kl. 19.00

Talattagatan 24 Långedrag

Svarta Gaveln SSRS

Fika serveras innan årsmötet från kl 18.30

Välkomna!


Kort från styrelsemötet
2020-10-10

Hej alla Fram:are

Fastigheter Framnäs
Solcellerna är på plats, men vi väntar på en ny mätare som ger oss möjlighet att sälja överskottsel från vår anläggning. För att sälja elen så måste vi också teckna ett elhandelsavtal med ett elbolag.
I vinter kommer anläggningen att stängas ner så mycket som är möjligt för att spara på elförbrukningen. Alla vattensystem kommer att tömmas. Vi kommer att placera en frostvakt i diskmaskinen på Rotundan och en på Seglingsexpiditionen. Detta plus larmet kommer att vara den enda el som är på, på Framnäs under vintern.

Ekonomi
Räkenskapsåret är till ända och bokslutet sänds inom kort till revisorerna.
Sällskapets ekonomi ser stabil ut, även om energipriserna har givit oss extra stora utgifter.

Kappsegling
Årets seglingar har fungerat fint med undantag för GOR som fick ställas in pga för få deltagare. Kappseglingskommittén har haft möte och har följande förslag på seglingar 2023: K6-cup 10-11/6
SM (tex 606 eller Smaragd) 28/6-2/7 alt 9-13/8
Pokalseglingar/Ägirskölden K6-cup 19-20/8
GOR (ev SM distanskappsegling) 25-27/8 alt 2-4/6
K6-cup 2/9
Robline 1-3/9

Juniorsegling
C55:an är inte såld ännu men vi har flera potentiella intressenter.
Den nya RIB båten har fått en trailer och kommer att förvaras inomhus på ett lager under vintern.

Organisationen/Årsmötet
Vi får även i år, låna Hörsalen hos SSRS för att genomföra årsmötet.
Valberedningen förslag kommer i kallelsen till årsmötet.

125 års – jubileum
Jubileet genomfördes under festliga former på Rotundan den 11 september. Under kvällen delades det ut förtjänsttecken till en rad eldsjälar inom sällskapet. Sällskapet fick också officiellt motta Evert Taubs Sjösalapris.

Nästa möte hålls tisdagen den 1 novemberMärlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Göran Andreasson
Ordförande SSFram


Arbetsresa lördag 8/10
2022-10-05

8 oktober är det dags för höstens arbetsresa då vi gör klart anläggningen inför vintern.

Lite hålltider:

09.00 Samling ute på Framnäs.
11.00 Fika.
13.00 Lunch.

Välkomna!


Robline Skagen Race Prisutdelning
2022-09-29


Kort från styrelsemötet 220906
2022-09-06

Hej alla Fram:are

Länsstyrelsen har meddelat att det är Öckerö Kommun som nu har ansvaret att skylten med ”Ankring Förbjuden” skall upp på Kalvsund.

Fastigheter Framnäs.
Solcellerna är på plats kopplas inunder v36-37.
I vinter kommer anläggningen att stängas ner så mycket som är möjligt för att spara på elförbrukningen.
Vi behöver någon som ansvarar för våra pantburkar som vi skänker till Sjöräddningen, frågan tas med till Årsmötet.
Vi har städat mycket i sommar och gått 6 st. vänder bort till tippen.
Juniorstugan saknar invändiga smygar runt fönstren.
3 st. nya ytterdörrar behövs köpas in 2 st. till Södra Måsen och 1 till Norra Måsen.
Mötet beslutade att Seglingsexpeditionen och Juniorstugan förses med kodlås. Detta kommer att eliminera bekymret med nycklar till lokalerna.
Våra räddningsstegar behövs gå igenom då några har trasiga pinnar, intendenten kollar upp om det finns att köpa endast pinnar.

Ekonomi.
Kassören meddelade att det nu bara är en månad kvar till bokslutet.
Mötet beslutade att skänka styrelsearvodet till fonden.
3 fakturor har gått till inkasso pga att de sänts till fel adress. Tänk på att uppge rätt adress när Ni gör inköp.
Faktureringsdelen i IdrottOnlinekommer att försvinna.
Styrelsen skall kolla upp andra alternativ för att administrera och automatisera medlemsregister, båtregister mm.
Sällskapets ekonomi ser stabil ut.

Kappsegling.
Robline Skagen Race hade 23 båtar som startade. Tävlingen med kringarrangemang var mycket populär bland seglarna och konceptet kommer att användas nästa år också.
Under upptakten till Skagenracet diskuterades upplägget för GOR med seglarna. Den springande punkten är regelverket som får många seglare att avstå från GOR. Under vintern kommer kappseglingskommitteen därför att gå igenom alternativa upplägg för GOR där vi finner en annan kategorisering av tävlingen för att öka deltagarantalet.

Juniorsegling.
Vi beslutade att avyttra C55:an. Styrelsen undersöker intresset bland ev spekulanter.
Den nya RIB båten saknar trailer och förvaring. Styrelsen undersöker olika förvaringsalternativ för vintern.

Organisationen/Årsmötet.
Vi får även i år, låna Hörsalen hos SSRS för att genomföra årsmötet.
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till styrelsen vid nästa möte.

125 års – jubileum.
Totalt var det 104 personer anmälda till Jubileumsmiddagen.
Förtjänsttecken i form av silvernål kommer att utdelas till 19 personer.
Förtjänsttecken i form av guldnål kommer att delas ut till 6 personer.
3 personer utses till hedersmedlemmar.

Nästa möte hålls tisdagen den 4 oktober på Framnäs.

Det var allt för denna gång.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Robline Skagen Race 2022 slutresultat

Skagen Race 2022
2022-09-03

Preliminärt resultat Framnäs-Skagen

Robline Skagen Race 2022 Paddelboard
2022-09-06

Resultat PaddelboardResultat Kräftköret
2022-08-27


Kort från styrelsemötet 2 augusti
2022-08-03

Hej alla medlemmar och besökare !

I tisdags hade vi styrelsemöte och här kommer en kort sammanfattning av vad vi pratade om.

Underhåll.
Mycket småunderhåll och städning i olika utrymmen har gjorts under sommaren. Konstaterat är att vi behöver byta några ytterdörrar på olika ställen, men de gör vi under vintersäsong. Är det någon som känner sig vara bra på detta så kontakta gärna vår Intendent Roland!

Ekonomi.

Det är ett fortsatt bra flöde i ekonomin.

Kappseglingar.

Det har varit stiltje med Kappseglingarna under Juli .
Vi hoppas på att vi får många deltagare till de kommande seglingarna.

- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Juniorseglingar.
Seglarskolan är i gång igen och de är härligt med aktiviteten nere vid rampen.

Det finns platser kvar till nästa vecka (V32) så sprid de gärna bland nära o kära!

För de elever som gått seglarskola så går de bra att låna våra Jollar. Regler för lån sitter på Rotundan. Tänk på att ni måste ha egen följebåt.

En ny Ribb är köpt under sommaren som ersätter den gamla svart Ribben . Framekan har fått en Ny motor.

Den gamla Kärran till Svarta ribben skall säljs då den är för liten till den nya ribben som är 5700 .

Klubbmästarna.

Vi har haft många olika aktiviteter under sommaren. Vernissage, melodikrysset med frukost , Fotbolls VM med grill eller mackor med mera. Uppskattat ock roligt av alla!

September så har vi vår Jubileumsmiddag. Ni som svarat JA på intresseanmälan har er plats, för övriga finns några platser kvar, sista dagen för att anmäla sig är 7 augusti.

Middagen kommer att bli på Rotundan.


För allas trevnad på holmen så tänk på och gör det där lilla extra för att ta hand om vår gemensamma egendom, ser det ut som att något behöver fixas till så är det nog så och det är otroligt uppskattat att småsaker blir fixade. Allt från att plocka upp något skräp, slänga en soppåse eller till att måla eller kanske tvätta ett fönster.

Vill ni suga tag i något större så hör bara av er till Roland.

Nästa styrelsemöte hålls den 6 september på Rotundan.

Fortsätt och njut av sommaren och vår fina klubbholme!


Ellinor Hastler

Vice Ordförande


Inbjudan SS Fram 125 år!
2022-07-23


Vernissage i bilder 2022
2022-07-22


Kort från styrelsemötet 5/7
2022-07-09

Hej alla Fram:are!

Nu är seglingarna och festligheterna igång på vår klubb igen.


Underhåll.
Juniorstugan har fått ett räcke så att inga olyckor skall ske där medan seglarskolan pågår. Ny LED-belysning som spar energi och underhållskostnader är på plats i juniorstugan. Kom ihåg att vi inte använder någon alkohol eller tobak i juniorstugan under de veckor som seglarskolan pågår. Våra elever skall aldrig behöva mötas av fimpar, snus eller vinfläckar när de är i sin nya lokal. Vindskivan på Södra Måsen kommer att åtgärdas under v28.

Ekonomi.
Flödet i ekonomin är igång igen. Kappseglingar, festligheter och arrangemang tillsammans med hamnavgifter, hyror och medlemsavgifter har satt snurr på hjulen efter pandemin. Det är fortfarande flera medlemmar som inte betalt in sin medlemsavgift. Dessa anses nu ha lämnat sällskapet och får söka nytt medlemskap om de vill var med. Kom ihåg att medlemskap behövs för att köpa 20-kort i hamnen (1500 kr) och för att kunna delta på Jubileumsmiddagen den 10 september.

Har ni inte betalt så kan ni betala in på sällskapets postgiro PG 43132-0, skriv in era namn och båtar i meddelandefältet.
Seniorer 300 kr
Familjekort 600 kr (med barn upp till 25 år)
Juniorer 100 kr (upp till 25 år)
Certifikat 100 kr (för att registrera båt)
Båtavgift 100 kr (årligen)

Kappseglingar.
Jubileumsseglingar, Andunge VM (Västkustmästerskap) och IF-SM har genomförts under juni och juli. Ett stort antal medlemmar har ställt upp som funktionärer och hjälpt till att skapa en magiskstämning för de tävlande båtarna. Gensvaret och lovorden haglar över oss för de fina arrangemangen och den goda stämningen på Framnäs. Ett stort tack till alla er som hjälpt till på alla sätt och vis. För er som missade tävlingarna så kommer det nya möjligheter i höst. Den 27 augusti seglar vi Kräftköret med K6:or och den 1-4 september går Robline Skagen Race. GOR blev vi tyvärr tvungna att ställa in pga för få anmälda båtar.

Årets kappseglingar:
- Jubileumsregattan och Andunge VM,18-19 juni
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli
- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Juniorseglingar.
Första veckan på seglarskolan genomfördes med 21 elever, andra veckan pågår med 18 elever. Efter semestrarna finns det fortfarande några platser kvar. Känner ni någon som vill delta så be dem gå in på hemsidan och anmäla sig.

Klubbmästarna.
Festligheterna under Jubileumshelgen drog in ett bra tillskott till kassan, men framför allt så var arrangemangen välbesökta av både medlemmar och kringboende. Utöver de planerade Pubarna på Rotundan så pågår planeringen för Jubileumsmiddagen den 10 september. Vi väntar oss ett stort intresse för jubileumsmiddagen och tittar därför efter alternativa lokaler till Rotundan, som vi väntar oss blir för liten.

Framnäs 125-årsjubileum.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på lokal. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 2 augusti på Rotundan.


Det var allt för denna gång.
Ha en trevlig sommar!

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Bilder SM IF 2022

SM IF 2022 Race 8 Slutresultat
2022-07-02


SM IF 2022 Race 7
2022-07-02


SM IF 2022 Race 6
2022-07-02


SM IF 2022 Race 5
2022-07-02


SM IF 2022 Race 4
2022-07-02


SM IF 2022 Race 3
2022-07-01


SM IF 2022 Race 2
2022-07-01


SM IF 2022 Race 1
datum


SM IF 2022 TuneUp
2022-07-01


Jubileumsmiddag 2022
2022-06-26Sista anmälningsdag 30/6


Midsommar 2022
2022-06-26

Slutresultat VästkustMästerskap Andunge 2022

Resultat Kosterpokalen

Resultat VästkustMästerskap för Andunge Dag 1
2022-06-18

Resultat Ägiskölden 2022
2022-06-18


Gothenburg Opensea Race 2022 Inställt!
2022-06-15

Gothenburg Opensea Race 2022 är i år inställt på grund av för få anmälda båtar.


Kort från styrelsemötet 2022-06-07
2022-06-08

Hej alla Fram:are!

Framnäs är öppet och seglingssäsongen är åter igång.


Underhåll.
Juniorstugan är nu färdigställdinomhus lagom till seglarskolan startar. Det har blivit fantastiskt fint i de nya lokalerna och vi hoppas att juniorerna kommer att uppskatta den uppgraderade stugan. Ett stort tack till alla som hjälpt till och ett särskilt tack till vår projektledare Göran Hastler.
Entrén till Rotundan har fått sig en behövlig upprustning och är snart färdigställd.
Jolleslipen skall byggas om och rustas upp när seglarskolorna är slut. Förslaget är att gjuta en rejäl klack med betong fram till vattenbrynet och i ändan förse den med en mindre flytande slip. Detta ger en beständig lösning och skapar mindre arbete med att sköta om slipen under de kommande åren.

Ekonomi.
Vi kan glatt meddela att vår bidragsansökan för Solcellsanläggningen och nya Följebåtar har beviljats av Riksidrottsförbundet-SISU. Detta betyder att vi får in ungefär 50% i bidrag för de investeringar vi gör i dessa projekt. Det rör sig om 141.000 kr i bidrag för investeringar på ca 300.000kr.
Utöver dessa bidrag har vi även fått ett bidrag från Sv. Seglarförbundet om 46.000 kr för dvs aktiviteter och utbildningar.
Vidare så har Segelsällskapet Fram tilldelats Stiftelsen Evert Taubes minnesfonds Sjösalapris om 30.000 kr.
Dessa bidrag och priser är ett välkommet tillskott i kassan efter dessa två år med begränsningar i verksamheten pga. pandemin.

Det är fortfarande fler än 100 medlemmar som inte har betalt in medlemsavgiften.
Vi kommer nu att plocka bort de medlemmar som inte betalt och därmed rensa upp i medlemsregistret. Tyvärr så betyder det här att vi får ett stort tapp i medlemsantal, men det måste göras.
Kom ihåg att medlemskap behövs för att köpa 20-kort i hamnen (1500 kr) och för att kunna delta på Jubileumsmiddagen den 10 september.

Har ni inte betalt så kan ni betala in på sällskapets postgiro PG 43132-0, skriv in era namn och båtar i meddelandefältet.
Seniorer 300 kr
Familjekort 600 kr (med barn upp till 25 år)
Juniorer 100 kr (upp till 25 år)
Certifikat 100 kr (för att registrera båt)
Båtavgift 100 kr (årligen)

Kappseglingar.
Vi har fått låna 4 st följebåtar (2 med lindragare) att använda på årets seglingar. Dessutom har vi beslutat att köpa in en större rib för segelskolans verksamhet och kappseglingsverksamheten. Andreas Landahl och Ola Thornström har fått styrelsens mandat att inhandla en rib.
När den ribben är inhandlad säljs den lilla ribben, och vi börjar sökandet efter ytterligare en båt, som skall vara en stadig arbetsbåt.

Årets kappseglingar:
- Jubileumsregattan,18-19 juni.
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli.
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli.
- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Juniorseglingar.
Ett 50-tal anmälningarna till seglarskolorna har kommit in.
Det är fulltecknat fram till semestern, men det finns fortfarande platser kvar efter semestern.

Klubbmästarna.
Jubileumshelgen genomförs den 17-18-19 juni med flera arrangemang på Framnäs och på Rotundan. Jag hoppas innerligt att hamnen blir ”full knökad” under jubileumshelgen.
Tag med er vänner och bekanta och kom ut till Framnäs och fira vår kära 125-åring.

Utöver de planerade Pubarna på Rotundan så pågår planeringen för Jubileumsmiddagen den 10 september. Vi väntar oss ett stort intresse för jubileumsmiddagen och tittar därför efter alternativa lokaler till Rotundan, som vi väntar oss blir för liten.

Solceller.
Vi har fått bidrag från RF-SISU och börjar nu projektering och installation av solcellsanläggningen.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på lokal. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 5 juli på Rotundan.


Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och låt oss ses på Jubileumshelgen.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Protokoll vårmötet 19 maj 2022
2022-06-08


SS Fram tilldelas Sjösalapriset!
2022-05-24

Sjösalapriset 2022 till Segelsällskapet Fram

Båtklubben Segelsällskapet Fram i Göteborg får i år Sjösalapriset av Stiftelsen Evert Taubes minnesfond. Prissumman är 30 000 kronor.

Motiveringen lyder:
Kosterbåtsdelirium är ett ord skapat av Evert Taube. Det betyder kärlek till gamla bohusländska träbåtar. Båtar som, enligt Taube, uppifrån ser ut som ett O – stora bokstaven.
I 125 år har Segelsällskapet Fram vårdat sina kostrar. Seglat. festat, sjungit och samlats på Framnäs, helt i Taubes anda. Framnäs ligger i Göteborgs skärgård bara sex sjömil från Evert Taubes barndomsö Vinga.


Västkust Mästerskap Andunge 2022 på Framnäs! Anmälan öppen.

Arbetsresa 30/4
2022-04-23På grund av att för få kom ut till arbetsresan 23/4 så blir det ytterligare en resa 30/4.


Saker som återstår är:

- Bojar till k6:orna
- Fasta linor ska ersätta bojarna i smutta.
- Några flaggstänger behöver lite översyn

Anmäl er till Roland ni som kan komma.

Ses på lördag!


Robline Skagen Race 2022
2022-04-20Anmälan öppnar snart...


Glad Påsk!
2022-04-14


Arbetsresan 9/4
2022-04-10Tack alla som kom ut och hjälpte till att få lite ordning på klubbholmen. Mycket blev gjort men inte allt.

Det kommer att bli ytterligare en gemensam resa 23 april för att slutföra det som inte kunde göras denna gången.

- Bojar till k6:orna - Fasta linor ska ersätta bojarna i smutta.
- Några flaggstänger behöver lite översyn

Det finns för tillfället inget vatten på bryggorna pga frysskador. Det ska vara löst innan 23 april.

Lite bilder från dagen finns här


Kort från styrelsemötet 5/4
2022-04-07

Hej alla Fram:are.

Nu på lördag den 9 april öppnar vi Framnäs för säsongen.Ni hinner precis läsa denna resumé från styrelsemötet den 5 april innan ni drar på blåstället och åker ut på arbetsdagen.

Underhåll.
Arbetsresan och öppningen av Framnäs sker den 9 april (vi tar färjan 9:10). Det blir fika på morgonen och ärtsoppa lite senare. Lyckligtvis behöver vi inte anpassa oss till några speciella restriktioner denna gång, men som vanligt gäller sunt förnuft.
Intendenten kommer att fördela arbetsuppgifterna på morgonen. Vi är särskilt intresserade av om någon vill åta sig att ansvara för bojarna i hamnen, meddela Intendenten.

Ekonomi.
Det är fortfarande hälften av våra medlemmar som inte har betalt in medlemsavgiften.
Betala så snart som möjligt, så slipper kassören sända ut påminnelse.
Utan betald medlemsavgift kan du inte delta i festligheterna, köpa 20-kort i hamnen, hyra rum mm.
Vi har inte sänt ut något inbetalningskort i år, vilket kan vara en av anledningarna till att flera har missat att betala.
Ni kan betala in på sällskapets postgiro PG 43132-0, skriv in era namn och båtar i meddelandefältet.
Seniorer 300 kr
Familjekort 600 kr (med barn upp till 25 år)
Juniorer 100 kr (upp till 25 år)
Certifikat 100 kr (för att registrera båt)
Båtavgift 100 kr (årligen)

Har man inte betalt medlemsavgifter den 31 maj, så utesluts man ur sällskapet.

Kappseglingar.
SKBF vill gärna genomföra Kräftköret den 27 aug och styrelsen beslutade därför att sätta in den seglingen i programmet igen. Om tillräckligt många Kostrar vill segla så ställer vi gärna upp och arrangerar seglingen.

Årets kappseglingar:
-Jubileumsregattan,18-19 juni.
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli.
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli.
- Kräftköret 27 augusti.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning.
Utbildningarna kommer att genomföras på Rotundan.
Funktionärsutbildningarna startar i april med lärgrupper, Andreas kommer att leda utbildningarna.Alla utbildningar börjar med ”Seglingens Grunder” som är en grundutbildning som alla som vill bli funktionärer måste genomgå.
De grupper som nu är beslutade är:
-Kappseglingskommiten
-Junioreledarna
-Styrelsen

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran Andreasson, Dennis Olsson, Andreas Landahl eller Frida Johansson så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Ett 40-tal anmälningarna till seglarskolorna har kommit in.
Vi upprättar en bidragsansökan till RF för en ny följebåt.Det finns möjlighet att få bidrag upp till 50% av kostnaden för en ny följebåt från RF.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång. Det planeras för flera festligheter och framför allt för Jubiléet.

Solceller.
Vi har upprätta en bidragsansökan till RF kring solceller till Framnäs, det finns möjlighet att få bidrag för Grön omställning genom RF.
En energibesiktning är genomförd av Göteborgs kommun och utlåtandet säger att vår anläggning är mycket väl anpassad för att sätta solceller på.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 3 maj på Rotundan.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet 1 mars 2022
2022-03-03

Hej alla medlemmar!

Nu är det nära, om drygt en månad så öppnar vi upp Framnäs igen. Under tiden så kan ni läsa denna resumé från styrelsemötet den 1 mars.

Underhåll.
Allt ser bra ut på Framnäs för närvarande.
Nästa arbetsresa är planerad till den 12 mars (vi tar färjan 9:10), vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet på juniorstugan och entren till Rotundan. Arbetet fortskrider bra och de senaste resorna har haft en god uppslutning. Senast så tog en del material slut, men det kommer att finnas framme till nästa tillfälle.
Upplägget med riktade arbetsresor har varit framgångsrikt och styrelsen beslutade att vi skall fortsätta med riktade insatser för att beta av punkt för punkt på vår digra underhållslista.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.
Länsstyrelsen har fortfarande inte reagerat på vår förfrågan om tillstånd för vattenledningsskylten i Kalvsundsrännan, vi har påmint democh väntar på besked.

Elförbrukning.
Efter förra mötet så skrev jag om hur mycket el som tycks gå till att hålla vattenledningen till Rotundan frostfri och att vi provat att stänga av den. Det förefaller som det är något fel på elkabeln som skall hålla slangen frostfri. Det här är något som vi under sommaren måste se över och försöka åtgärda. Med de skyhöga elpriserna som råder så måste vi hålla igen på energislukande lösningar.
Alternativet till en elkabel är att vi återgår till att tömma hela systemet på vatten under vintertiden.

Ekonomi.
Hyror och en del medlemsavgifter har kommit in men det saknas fortfarande många medlemsavgifter. Förvisso är sista dagen för inbetalning av medlemsavgifter den 31 maj, men vi vill uppmana er till att betala dem så snart som möjligt så att kassören slipper sända ut påminnelser eller att ni missar möjligheten att delta på våra festligheter.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i färdigställd och inbjudan har gått ut till alla Sveriges IF-båtar. Anmälningssidan är öppen på http://ssfram.com/kalender.html, där kan ni gå in o kolla anmälningsläget och se inbjudan med program och tider mm. Domare och tävlingsledare är klart för SM:et.
GOR:s inbjudan är också öppen via en länk på vår hemsida. Där kan ni gå in och se deras inbjudan ”Noticeof race” som det heter när man kör internationella havskappseglingar.
Kappseglingskommitteen harhaft ett möte den 10 feboch fördelat ansvaret för säsongens seglingar.
- Jubileumsregattan,18-19 juni
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning.
Utbildningarna kommer att genomföras på Rotundan.
Funktionärsutbildningarna startar i mars-april med lärgrupper, Andreas kommer att leda utbildningarna.Alla utbildningar börjar med ”Seglingens Grunder” som är en grundutbildning som alla som vill bli funktionärer måste genomgå.
De grupper som nu är beslutade är:
-Kappseglingskommiten
-Junioreledarna
-Styrelsen

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran Andreasson, Dennis Olsson, Andreas Landahl eller Frida Johansson så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Ett 20-tal anmälningarna till seglarskolorna har kommit in.
Vi upprättar en bidragsansökan till RF för en ny följebåt.Det finns möjlighet att få bidrag upp till 50% av kostnaden för en ny följebåt från RF.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång. Det planeras för flera festligheter och framför allt för Jubiléet.
I år har vi stora förhoppningar om att kunna genomföra alla trevliga festligheter och fortsätta att bygga på den härliga gemskapen på Framnäs.

Solceller.
Vi kommer att upprätta en bidragsansökan till RF kring solceller till Framnäs, det finns möjlighet att få bidrag för Grön omställning genom RF.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 5april på Märlspiksgatan. Där efter hoppas vi kunna hålla våra möten på Framnäs under våren och sommaren.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet 8 februari
2022-02-09

Hej alla medlemmar!
I väntan på våren kommer här en resumé från senaste styrelsemötet.

Underhåll.
Allt ser bra ut på Framnäs för närvarande.
Nästa arbetsresa är planerad till den 12 feb (vi tar färjan 9:10), vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet på juniorstugan. Arbetet fortskrider bra och de senaste resorna har haft en god uppslutning. Utsikterna för att ha stugan klar till säsongen ser goda ut.
När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entreen till Rotundan.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.
Tillstånd för vattenledningsskylten i Kalvsundsrännan beslutas av Länsstyrelsen dit ärendet nu är skickat.

Elförbrukning.
Om man ser till vår elförbrukning på Framnäs så gör vi slut på 63.000 kWh per år. Paradoxsalt nog så är förbrukningen störst under vinterhalvåret, 35.000 kWh (55%) förbrukas då vi inte använder vår anläggning. Mycket av förbrukningen ligger under vinterhalvåret på att hålla vattenledningar frostfria.
Detta var, vid den tiden som Rotundan renoverades, fullt rimligt. Elpriserna var då låga och det fanns ingen anledning att spara på elen. Idag befinner vi oss i ett helt annat scenario, elpriserna har rusat och vi måste försöka att finna andra vägar för att skydda vårt VA-system. Under en tid i vinter har vi stängt av frostskyddet på vattenledningen till Rotundan och i stället låtit vattnet rinna långsamt genom kranen. Vi sparade på en månad 3000 kwh, vilket motsvarar ca 6000 kr med dagens elpriser.
Det här speglar lite av de bistra förutsättningar som nu råder. Jag vill uppmana er alla att tänka igenom hur vi använder el och andra resurser på Framnäs så att vi gemensamt hjälps åt att hålla ner kostnaderna.
Ta med er detta kring elkostnaderna när ni läser här nedan om solceller på Framnäs.

Ekonomi.
Det är dags att betala in medlemsavgifterna, gör det omgående så glömmer ni inte av det. Medlemskap krävs för att ni skall kunna delta på Jubileumsfesten i juni, så glöm inte av det.
Hyresavierna för rummen kommer att sändas ut i veckan.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i färdigställd och inbjudan har gått ut till alla Sveriges IF-båtar. Anmälningssidan är öppen på http://ssfram.com/kalender.html, där kan ni gå in o kolla anmälningsläget och se inbjudan med program och tider mm.
GOR:s inbjudan är också öppen via en länk på vår hemsida. Där kan ni gå in och se deras inbjudan ”Noticeof race” som det heter när man kör internationella havskappseglingar.

Kappseglingskommitteen har ett möte den 10 feb för att fördela ansvaret för säsongens seglingar.
- Jubileumsregattan,18-19 juni.
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli.
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli.
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning.
Funktionärsutbildningarna startar i mars med lärgrupper, Andreas kommer att leda utbildningarna.Alla utbildningar börjar med ”Seglingens Grunder” som är en grundutbildning som alla som vill bli funktionärer måste genomgå.
De grupper som nu är beslutade är:
-Kappseglingskommiten
-Junioreledarna
-Styrelsen

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran Andreasson, Dennis Olsson, Andreas Landahl eller Frida Johansson så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Anmälningarna till seglarskolorna har börjat komma in.
Två av våra juniorer är anmälda till tränarutbildning nivå Grön nu i vår.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång. Det planeras för flera festligheter och framför allt för Jubiléet.
I år har vi stora förhoppningar om att kunna genomföra alla trevliga festligheter och fortsätta att bygga på den härliga gemskapen på Framnäs.

Årsmötet.
Styrelsen enats om följande kriterier och definitioner avförtjänstfullt arbete kring tilldelning av rum på Framnäs.

Kriterier:
• Har varit medlem i SS Fram de senaste 5 åren.
• Kommer att tillföra kunskap och förtjänstfullt arbete som är till gagn för sällskapet under hyresperioden.
• Har varit aktiv i sällskapet under de senaste fem åren.

Förtjänstfullt arbete som värderas vid tilldelning av rum på Framnäs:
• Deltagande på arbetsresor.
• Förtroendeuppdrag inom föreningen.
• Delta i löpande underhållsarbete som är prioriterade av styrelsen.
• Inneha yrkeserfarenheter/kunskaper som är av vikt för sällskapet.
• Bidrar till klubbens utveckling.
• Stödjer utvecklingen av kappsegling och fritidsbåtsverksamheten på Framnäs.
• Verkar för utvecklingen av juniorseglingen på Framnäs.
• Skapar trevlig stämning inom sällskapet.
• Arbetar för sällskapets bästa.
• Är engagerad i sällskapets angelägenheter.
• Är närvarande och deltagande i aktiviteter på Framnäs.
• Verkar främjande för kosterbåten och dess bevarande.

Vid tilldelning av rummen ser styrelsen till sammansättningen av hyrestagare och eftersträvar:
• Balans av olika kunskaper och yrkeserfarenheter bland de som hyr rum.
• Balans i åldersfördelning.

Solceller.
Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att installera solceller på Framnäs.
Vi har tagit fram ett förslag på en anläggning med installerad effekt om 9 kW.
Anläggningen beräknas ge ca 8650 kWh per år, vilket är ca 14% av vår årliga förbrukning. Den positiva effekten av anläggningen är ca 13.000 kr/år (beräknat på ett elpris på 1,65 kr/kWh) och under sin livslängd kommer avkastningen att bli 282.000 kr.
Anläggningen har en livslängd på 30 år och kommer att vara helt betald efter 9 år.
Investeringskostnaden efter Grönt ROT-avdrag är ca 115.000 kr.
Vi fortsätter att undersöka vilka bidrag som finns tillgängliga för en ideell förening som vår samt tar in fler offerter på motsvarande anläggningar.
Fler uppsidor med solcellerna kan vara ett fortsatt stigande el-pris, vilket skulle öka den ekonomiskt positiva effekten, sänkta elpriser ser vi inte som ett möjligt scenario framöver. Vi kommer även att erbjuda leverantören möjligheten att gå in som flerårig sponsor i SS Fram och på så sätt få en fördubblad positiv effekt av investeringen i en solcellsanläggning.

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.


Nästa styrelsemöte hålls den 1 mars på Märlspiksgatan. Där efter hoppas vi kunna hålla våra möten på Framnäs under våren och sommaren.


Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Anmälan Öppen SM IF 2022
2022-02-02

Nu är anmälan öppen till Svenskt Mästerskap för IF-båt 2022!
Anmäl er här!

Kort från styrelsemötet 11/1
2022-01-17

Hej Vänner.
Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Underhåll.
Allt ser bra ut på Framnäs för närvarande.
Nästa arbetsresa är planerad till den 15 jan, vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet på juniorstugan.
När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entrén till Rotundan.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.
Vi har lämnat in bygglov för vattenledningsskylten som skall sättas upp på Kalvsund.

Ekonomi.
En del tunga årsavgifter har i vanlig ordning kommit in i samband med årsskiftet.
Medlemsavgifter har börjat komma in. Kom ihåg att betala er avgift senast till den 31 maj. Om den inte är betald till dess anses man ha avslutat sitt medlemskap enligt stadgarna.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i färdigställd och inbjudan går ut till alla Sveriges IF-båtar i mitten av januari.
Kappseglingskommitteen kommer ha ett möte den 25 januari för att fördela ansvaret för säsongens seglingar.

 • Jubileumsregattan,18-19 juni
 • IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
 • GOR (Gothenburg Open sea Race) 8-10 juli
 • Robline Skagen Race 1-4 september

Gällande Öckerö kommuns förslag om seglingsförbud i Kalvsundsrännan har inte det ännu inte behandlats i kommunfullmäktige och därmed inte heller lämnats in till Länstyrelsen. Vi fortsätter att bevaka frågan.
Vi har haft ett möte med Sv. Seglareförbundet, SXK och Båtunionen i frågan och kommer att besvara en ev remiss från Länstyrelsen.

Vi har haft ett möte med Seglareförbundet rörande utbildning av funktionärer.
All utbildning börjar med Seglingens Grunder som alla som vill bli funktionärer måste genomgå. Vi kommer att sätta upp egna ”Lärgrupper” där vi genomför grundutbildningen.

Alla ni som är intresserade av att delta och utbilda er till seglingsfunktionärer uppmanas att kontakta Göran, Dennis, Andreas eller Frida så tilldelas ni plats på ett utbildningstillfälle.

Juniorseglingar.
Inget nytt denna gång.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång och flera band är redan inbokade till festligheterna.

Årsmötet.
Protokollet finns på hemsidan.

Styrelsen har börjat att sätta samman kriterierna för ”förtjänstfullt arbete” och villkoren kring tilldelning av rum på Framnäs.
Det första utkastet till vad som avses med förtjänstfullt arbete innefattar följande:

 • Deltagande på arbetsresor.
 • Förtroendeuppdrag inom föreningen.
 • Delta i löpande underhållsarbete som är prioriterade av styrelsen.
 • Inneha yrkeserfarenheter/kunskaper som är av vikt för sällskapet.
 • Bidrar till klubbens utveckling.
 • Stödjer utvecklingen av kappsegling och fritidsbåtsverksamheten på Framnäs.
 • Verkar för utvecklingen av juniorseglingen på Framnäs
 • Skapar trevlig stämning inom sällskapet
 • Arbetar för sällskapets bästa
 • Är engagerad i sällskapets angelägenheter.
 • Är närvarande och deltagande i aktiviteter på Framnäs

Vid tilldelning av rummen ser styrelsen till sammansättningen av hyrestagare och eftersträvar:

 • Balans av olika yrkeserfarenheter bland de som hyr rum.
 • Balans i åldersfördelning
 • Arbetsföra hyrestagare

Framnäs 125-årsjubileum.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 8 februari på Märlspiksgatan alternativt via ZOOM om smittläget så kräver.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Styrelsen önskar er alla en riktigt god fortsättning.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Protokoll årsmötet 2021
2022-01-13


Gott Nytt År!
2021-12-29


Kort från styrelsemötet 16/12
2021-12-25

Hej Vänner

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Pga sjukdom mm så fick det planerade mötet den 7 dec flyttas fram till den 16 dec då styrelsen träffades på Märlspiksgatan.

Konstituerande förhandling.
Vid Årsmötet som genomfördes den 25 november valdes en ny styrelse och vi inledde därför styrelsemötet med en konstituerande förhandling där vi fastslog styrelsens sammansättning enligt årsmötet och fastslog att sällskapet tecknas av ordförande och kassör i enlighet med sällskapets stadgar. För er som är bevandrade i föreningsvärlden kan detta förfarande ses som kaka på kaka då styrelsen utses av årsmötet, likväl så efterfrågas det årligen från bank- och skatteväsendet om ett konstituerande protokoll.

Underhåll.
Den första är riktade arbetsresan för att färdigställa juniorstugan genomfördes med god uppslutning och gott resultat den 4 december Nästa arbetsresa är planerad till den 15 jan, vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet.
När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entreen till Rotundan.
Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.

Ekonomi.
Verksamhetsåret började fint då vi fick en återbetalning från Öckerökommun rörande felaktigt debiterade VA-avgifter.
En del medlemsavgifter har redan betalats in av er medlemmar, vi tackar ödmjukast för er snabbhet. Några medlemsavgifter är dock inbetalda enligt den gamla nivån utan hänsyn tagen till de nya avgifterna som beslutades på Årsmötet, Kassören kommer att kontakta de som betalt in felaktiga avgifter.
Under det kommande året måste vi vara försiktiga och återhållsamma med sällskapets utgifter så att vi kan vända kassaflödet och generera ett överskott igen. Vår förhoppning inför den kommande säsongen är att fåi gångnormala verksamheter och uthyrning av Rotundan.

Kappseglingar.
Planeringen för IF-SM:et är i full gång och kommer att ligga klar till årsskiftet då inbjudan går ut till alla Sveriges IF-båtar.
Kappseglingskommitteen kommer ha ett möte i januari för att fördela ansvaret för säsongens seglingar.

 • Jubileumsregattan,18-19 juni
 • IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
 • GOR (Gothenburg Open sea Race) 7-10 juli
 • Robline Skagen Race 1-4 september.

Gällande Öckerö kommuns förslag om seglingsförbud i Kalvsundsrännan så är det Länsstyrelsen som tar det beslutet efter att förslaget gått ut på remiss till berörda parter. SS Fram arbetar tillsammans med Sv. Seglareförbundet, SXK och Båtunionen i frågan och kommer att besvara en ev. remiss från Länsstyrelsen.

Utbildning av funktionärer skall genomföras under vintern. Göran sätter samman ett möte med Sv. Seglarförbundet, Andreas, Dennis , Frida och Göran för att starta upp utbildningarna.

Juniorseglingar.
Andreas påtalade behovet av nya följebåtar.
Förslag om att sälja RIB båten och ev C55:an för att finansiera inköp av två bra begagnade båtar framlades.
Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram en kravspec på följebåtar. Arbetsgruppen föreslås bestå av Andreas Landahl (sammankallande), Royne Moberg, Kajsa Hastler, Ludvig Linderås, Leif Thornström, Dennis Olsson o Ola Thornström.

Klubbmästarna.
Planeringen för nästa säsong är i full gång och flera band är redan inbokade till festligheterna.

Årsmötet.
Protokollet fr Årsmötet är ute för justering.

Styrelsen fick vid årsmötet uppdraget att specificera vad som avses med förtjänstfullt arbete. Vid mötet den 11 januari avsätts 60 min. för diskussion kring rumsfördelningen och frågan kring vad som avses med förtjänstfullt arbete och vad som skall värderas och vägas in vid fördelning av rummen. Resultatet av dessa diskussioner kommer att ligga till grund för att ta fram riktlinjer för rummens fördelning.

Styrelsen fick även årsmötets uppdrag att se över möjligheterna med att sätta upp en solcellsanläggning. En kalkyl för solceller distribuerades till styrelsens medlemmar isbm mötet. Förslaget diskuteras fortsatt vid nästa möte då alla har tagit del av kalkylen. Kalkylen kommer att vässas map detaljerade uppgifter kring elförbrukningen.

Styrelsens tredje uppgift från årsmötet rörde möjligheten att bygga ”Atterfallshus” för korttidsboende på Framnäs. Mötet beslutade att avslå förslaget med följande motivation: Investeringskostnaden för Atterfallshusen är en ringa del i kostnaden för att skapa korttidsboende. Den stora kostnaden är det löpande underhållet och driften av byggnaderna. Sällskapet har redan många byggnader att sköta drift och underhåll på, och det föreligger idag problem med att få resurserna att räcka till för de befintliga byggnaderna. Detta innebär att vi inte ser någon långsiktig hållbarhet i att skapa fler poster för drift och underhåll. Enl. sällskapets stadgar så skall fokus ligga på att bedriva seglingsverksamhet, och då skall vi inte flytta fokusen till att skapa än mer drift- och underhållskostnader för byggnader. Sällskapet skall fokusera på att öka seglingsverksamheten på Framnäs.
Vid behov och då inte Juniorstugan är uppbokad för juniorverksamhet, kan den ev erbjudas för tillfällig övernattning.

Framnäs 125-årsjubileum.
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 11 januari på Märlspiksgatan.

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


God jul!
2021-12-22


Kort från styrelsemötet 2/11
2021-11-09

Hej Frammare

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Nu är Framnäs stängt för säsongen och det är bara att längta till nästa sköna sommar.
Det är bara 5 månader kvar så kan vi öppna upp igen.


Underhåll
Som vi tidigare nämnt så kommer vi att genomföra ett antal riktade arbetsresor under vintern. Den första är planerad till den 4 december och då är det bara fokus på Juniorstugan. Vi skall se till att den är klar till nästa säsong startar och vi behöver allas hjälp för att färdigställa arbetet.

När Juniorstugan är klar så kommer vi att fortsätta med nästa projekt på listan som är entreen till Rotundan.

Håll utkik på hemsidan efter information om dessa riktade arbetsresor.


Ekonomi
Bokslutet är klart och vi hamnar på ett underskott på ca 207 kkr. Underskottet härrör från investeringar som vi gjort på Framnäs under året, merparten är Juniorstugan och de nya elstolparna på bryggorna. Med tanke på att vi i stort sett fokuserat på att överleva de senaste två åren så är det ett acceptabelt utfall Vår förhoppning inför den kommande säsongen är att vi skall kunna vända kassaflödet genom att vi åter får i gångnormala verksamheter och uthyrning av Rotundan. De senaste två åren med pandemi har förhindrat oss att bedriva många av de verksamheter som normalt genererar ett positivt kassaflöde till föreningen.


Kappseglingar
Kappseglingskommittén har haft ett möte och lagt upp ett förslag på seglingar till nästa år. Förslaget är att genomföra4 st seglingar som vi vet kommer att ha en mycket god beläggning, i snitt 25 båtar per tävling.
- Jubileumsregattan,18-19 juni
- IF Svenskt Mästerskap 29 juni-2 juli
- GOR (Gothenburg Open sea Race) 7-10 juli
- Robline Skagen Race 1-4 september.

Utbildning av funktionärer
I samarbete med Seglarförbundet kommer vi att genomföra utbildningar av funktionärer under vinterhalvåret. Utbildningarna kommer att hållas på Märlspiksgatan i sk. Lärgrupper, dvs vi kör utbildningen bara för Frammare. Målet är att vi skall ha genomfört den teoretiska delen i utbildningarna under vintern och till våren så gör vi de praktiska delarna när kappseglingarna drar i gång. Vi kommer att utbilda seglingsledare och domare, ev fler kategorier om det finns intresse.

Juniorseglingar
I samband med Vattenfesten den 6 augusti planerar vi att genomföra juniorseglingar med deltagare från bla seglarskolorna. Det här blir juniorernas ”jubileumssegling”


Klubbmästarna
Planeringen för nästa säsong är i full gång och flera band är redan inbokade till festligheterna.


Årsmötet
Årsmötet hålls den 25 november i Sjöräddningens lokaler påTalattagatan. Kallelse har gått ut på hemsidan. För de som meddelat sin mailadress så kommer verksamhetsberättelsen på mailen. Övriga får materialet på posten.
Vi kan spara in stora summor på att inte behöva sända verksamhetsberättelsen med posten, så anmäl er mailadress till sekreteraren. Mailadresser kommer att underlätta och förbättra vår kommunikation inom klubben.
Ni som inte kan delta fysiskt på årsmötet, erbjuds att delta via TEAMS.
Kontrollera så att ni har betalt er medlemsavgift, annars kan ni inte delta på årsmötet!


Framnäs 125-årsjubileum
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.


Nästa styrelsemöte hålls den 7 december på Märlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.seKallelse årsmöte
2021-11-01

Härmed kallas alla medlemmar till Årsmötet.

Torsdagen den 25 november kl. 19.00

Verksamhetsberättelsen sänds ut via mail till dem som meddelat mailadress, övriga får den via posten


Sjöräddningssällskapet Talattagatan 24, Långedrag

Svarta Gaveln, SSRS

Fika serveras innan årsmötet fr kl 18.30

Välkomna!Intendenten informerar
2021-10-16

Vi har planerat in 5 arbetstillfällen då vi tänker iordningställa Juniorstugan.

 • 4 december

 • 15 januari

 • 12 februari

 • 26 februari

 • 12 mars


Vi hoppas att så många som möjligt kan medverkai detta arbete.
Vi tar 10 över 9 färjan från Lilla Varholmen,så strålar vi samman på Framnäsvid dessa datum.
Du tar med dig egen fika.


Hoppas vi ses
Roland Nilsson
Intendent


Kort från styrelsemötet 5/10
2021-10-08

Hej Frammare

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


Hösten har kommit. Så har en lång och skön sommar passerat och säsongen på Framnäs är över för denna gång.

Skrivelser
Vi fick ett både sorgligt och glädjande brev till expeditionen.En gammal medlem, vars far en gång var ordförande i sällskapet, har gått bort. När hennes testamente öppnades visade det sig att hon testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till sällskapet. Vi får arvet som testamentarisk efterarvinge, dvs arvet faller ut när hennes sambo går bort. Men det är en varm och fin gest att en medlem väljer att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till sällskapet.

Underhåll
Underhållet på Framnäs är en aldrig sinande flod av arbete. Juniorstugan har nu fått nytt tak och är tät från utsidan. Nu återstår vinterarbete med att ordna insidan så att stugan står färdig till nästa säsong. Den delen av slipen som går ner i vattnet är slut och en ny lösning måste på plats innan seglingsäsongen går igång. Detta är prio 1 på vår underhållslista.
Prio 2 är att ordna till entrén på Rotundan, där pelarna håller på att ruttna bort och betongen och räcket behöver åtgärdas.
Prio 3 är att fåmonterat räcket på Cementplan.
För att lösa dessa uppgifter så kommer Intendenten att kalla till några riktade arbetsresor under hösten och vintern. Vid dessa tillfällen fokuserar vi enbart på att lösa en uppgift åt gången.

Arbetsresan den 2 oktober blev en blåsig och blöt tillställning. Detta till trots så slöt 44 medlemmar upp under dagen. Lyckligtvis så fanns det nu möjlighet för oss alla att träffas inomhus på Rotundan. Kaffepausen och lunchen hölls inne i Rotundans skydd från väder och vind. Både kaffet och maten smakade extra gott när man fick komma in och värma sig ett tag. De flesta arbeten blev klara, men bojarna blev kvar i. Dessa skall tas upp på lördagen den 9 okt. Har ni möjlighet att vara med då så kom ut till Framnäs och ge oss ett handtag.

Ekonomi
Arbetet med bokslutet pågår och kommer snart att presenteras för alla medlemmar isbm kallelsen till Årsmötet. Vi kan konstatera att hamnen åter har dragit in rekordsummor under säsongen och att seglingstävlingarna har givit ett bra överskott. Under säsongen har vi gjort flera investeringar i vår anläggning där tyngdpunkten ligger på Juniorstugan och på de nya belysnings- och elstolparna på bryggan. Detta tillsammans med de skenande elpriserna gör att vi kommer ha ett underskott från verksamheten för perioden 2020-2021. Det är inget allvarligt med tanke på investeringarna, men vi behöver få igångordinarie verksamhet med seglingar och festligheter så att kassaflödet ökar.

Kappseglingar
Vi kan summera den gångna säsongen och konstatera att andra halvan blev mycket lyckad. SM:et och Robline Skagen Race fortsätter att generera förfrågningar till oss om fler arrangemang.
Kappseglingskommittén har haft ett möte och lagt upp ett förslag på seglingar till nästa år. Förslaget är att genomföra4 st seglingar som vi vet kommer att ha en mycket god beläggning, i snitt 25 båtar per tävling.
Jubileumsregattan,18-19 juni, kommer att samla SRS, Shorthanded, K6, Andungar och jollar.En trevlig aspekt i detta är att Andungarna har kommit till oss och frågat om vi han arrangera deras ”VM” (VästkustMästerskap), varvid vi har föreslagit att vi kör det isbm vårt 125-års jubileum.
GOR (Gothenburg Opensea Race) genomförs som ett samarrangemang med GQSS (Gbg:s kvinnliga segelsällskap) den 7-10 juli. Detta är en havskappsegling för SRS och Shorthanded som gå på banan Framnäs-Vinga-Skagen-Läsö-Vinga Framnäs. GOR har en egen organisation med Seglingsledare, Domare, Mätmän och Besiktningsmän. Det här är en mycket seriös organisation som driver det sportsliga, men organisationen saknar en arena/hamn. Det är här som Framnäs kommer in i bilden, GOR:s organisation harsett hur vi genomfört både SM:et och Robline Skagen Race och har därigenom förstått att Framnäs är en seriös aktör inom kappsegling. GOR:s organisation är byggd för att svara upp mot de krav som ställs när Havskappsegling blir en olympisk gren, så vi kan vara stolta att de väljer oss som samarbetspartner framför andra stora klubbar. SM för IF, 24-27 augusti, är ett arrangemang likt årets SM för Smaragd. Där brukar delta 20-25 båtar. Vi kommer att tillämpa de erfarenheter vi tog med oss från årets arrangemang och vi har redan bokat upp domare för tävlingen.
Säsongen kommer sedan att avslutas med Robline Skagen Race 1-4 september. Start och målgång vid Framnäs. Här räknar vi med ca 25 båtar.

Juniorseglingar
Seglarskolan planeras till nästa år veckorna 27-28 samt 31-32. Möjligheten till ytterligare en vecka på försäsongen diskuterades och blir kanske möjlig. Trycket på seglarskolan är störst innan sommaren.

Klubbmästarna
Äntligen är restriktionerna borta och våra klubbmästare bubblar av idéer och uppslag för den kommande säsongen. Förslagen på festligheter kommer med inbjudan till Årsmötet.

Årsmötet
Årsmötet hålls den 25 november i Sjöräddningens lokaler påTalattagatan, nytt för i år är att vi erbjuder medlemmar som inte kan delta fysiskt att delta via webben. Detta involverar och aktiverar fler medlemmar i driften av sällskapet och vår anläggning. Kontrollera så att ni har betalt er medlemsavgift, annars kan ni inte delta på årsmötet!

Framnäs 125-årsjubileum
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning. Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar. Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Nästa styrelsemöte hålls den 2 november på Märlspiksgatan.

Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Arbetsresa
2021-09-16


2 oktober är det dags för höstens arbetsresa då vi gör klart anläggningen inför vintern.

Lite hålltider:

09.00 Samling ute på Framnäs där det serveras kaffe.
11.00 Fika (egen medhavd), kaffe finns.
13.00 Bjuds det på lunch.

Välkomna!


Kort från styrelsemötet 7/9
2021-09-09

Hej Frammare.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

Äntligen!
Seglingarna har kommit igång på Framnäs igen. I sällskapets stadgar står det under § 1 Ändamål, att sällskapet skall ”befrämja kappsegling”. Under pandemins härjningar har våra kappseglingar blivit hårt lidande. Nu är det slut med det. Under hösten har vi lyckats genomföra flera fina arrangemang.
Det började med Smaragd-SM som genomfördes 12-15 augusti. Arrangemanget startade med ett ”Tuneup race” under torsdagen då 14 av 18 båtar gav sig iväg på en orienteringsbana söder ut och återvände med till en målgång med spinnaker utanför tribunen. Det var en vacker och efterlängtad syn att se så många båtar tävla på Framnäs. Under fredagen till söndagen var 9 kappseglingar planerade. 7 av dessa lyckades vi genomföra. På söndag em genomfördes prisutdelningen på Rotundan och som svensk mästare stod då Jonas Granhed med besättning, från Långedrags Segelsällskap.
Under helgen 28-29 augusti genomfördes JW-cup och Pokalseglingar SKBF. Slutligen så kunde Robline Skagen Race genomföra sin försenade Jubileumssegling 3-5 september. Denna segling statade med en jubileumsfest på Rotundan för deltagarna under torsdagen och sedan seglades race 1 Framnäs-Skagen på fredagen och race 2 Skagen-Framnäs på söndagen. Tävlingen samlade rekordstort startfält med 24 startande båtar. Upplägget med start från Framnäs var mycket populärt bland deltagarna och därför kommer seglingen framgent att starta och ha målgång på Framnäs.

Våra lyckade seglingsarrangemang denna höst har fått gehör bland seglare på västkusten och vi har fått flera nya medlemmar genom att visa upp vår anläggning. Dessutom har flera presumtiva sponsorer visat intresse inför kommande säsong. Som en extra bonus har också seglingarna givit ett positivt tillskott i kassan.

Underhåll
Underhållslistan för Framnäs är lång och omfattande vilket gör det uppenbart att det kommer att behövas många fler hjälpande händer för att komma i kapp med underhållet. Det kommer att bli aktuellt med vissa riktade arbetsresor under hösten/vintern, där vi enbart fokuserar på en specifik arbetsuppgift.
Om vi inte med ideella insatser kan genomföra de underhållsarbeten som krävs så kommer vi bli tvungna att köpa in tjänsterna. Vad det kommer att innebära förstår säkert alla – det blir ökade kostnader som vi som medlemmar måste täcka på ett eller annat sätt.
För att inte hamna i den sitsen så ber jag er alla att ställa upp på de riktade arbetsresor som kommer att kallas till under hösten-vintern och våren.

Framnäs 125-årsjubileum
Har bara börjat planeringen, men den preliminära planen för genomförandet vill vi dela med er redan nu.
17-19 juni 2022 genomför vi jubileumsseglingar och festligheter med en bla en pubafton, givetvis med underhållning.
Första helgen i augusti blir det Vattenjubileum för våra yngre medlemmar.
Den 10 september planerar vi en jubileumsmiddag på Rotundan. En finare sittning med trerätters middag osv.

Årsmötet 25 november
Nu när restriktionerna släpps så genomför vi mötet som ett fysiskt möte. Platsen blir Sjöräddningens lokaler på Talattagatan i Långedrag. Vi undersöker även möjligheten till att hålla årsmötet som ett hybrid-möte, dvs erbjuda möjligheten att delta fysiskt eller via webben. Mer om detta får ni veta i kallelsen.
Kontrollera så att ni har betalt er medlemsavgift, annars kan ni inte delta på årsmötet!

Nästa styrelsemöte hålls den 5 oktober på Rotundan.

Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Robline Skagen Race, slutresultat
2021-09-07

Lite bilder från Robline Skagen Race
2021-09-06


Resultat Bertas Kanna
2021-08-30
Resultat Ägirskölden
2021-08-30
Resultat JW Cup och Kosterpokalen
2021-08-28


SM Smaragd Slutresultat
2021-08-15


Svenska mästarna i Smaragd 2021 SWE 66 Elma med Jonas Granhed, Markus Sylvin, Pontus Ericsson och Stefan Hesselgren
På andra plats kom SWE 11 Älvan med Johan Davidsson, Christer Ek och Håkan Häggström
Och på tredje plats SWE 63 Berylla med Jonas Claesson, Jonas Bergkvist, Patrik Erlandsson och Sunkan Sundqvist
klicka på bilden för att se resultatenSM Smaragd i bilder
2021-08-14
SM Smargd resultat dag 2
2021-08-14
SM Smargd resultat dag 1
2021-08-13


Resultat Tune Up
2021-08-13
Lite bilder Tune Up SM Smaragd 2021
2021-08-12


Jerusalem på Framnäs
2021-08-08


Kort från styrelsemötet 3/8
2021-08-05

Hej seglarvänner.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


En hel del har hänt med anläggningen under sommaren.

 • Anslagstavlor har satts upp vid bryggorna med information om Framnäs och hur man erlägger hamnavgift

 • Juniorstugans utbyggnad har gått framåt, när vi kommer till taktäckningen så kommer vi bli tvungna att köpa in den tjänsten från något certifierat företag pga försäkringskraven.

 • Vi hade en vattenläcka på vår servisledning i somras. Läckan uppstod i vår anslutning på Kalvsund och är nu provisoriskt lagad. Vi kommer att ta in offerter på en permanent lagning under hösten. Kostnadsbilden och omfattningen är ännu oklar.

 • Ovan nämnda är bara ett axplock av de många arbeten som utförts i sommar.
  Underhållslistan är lång och omfattande vilket gör det uppenbart att det kommer att behövas många fler hjälpande händer för att komma i kapp med underhållet. Det kommer att bli aktuellt med vissa riktade arbetsresor under hösten/vintern, där vi enbart fokuserar på en specifik arbetsuppgift.

 • Under det gångna året har ju alla våra arrangemang varit inställda, men nästa säsong ser det ut som om vi kan komma tillbaka till mer normala rutiner igen. Det kommer att behövas för att vi skall få in medel för att underhålla och utveckla Framnäs framgent.

 • Smaragd-SM kommer att genomföras den 12-15 augusti. Notera datumet, för Rotundan och Smutta kommer då att vara reserverad för de tävlande Smaragderna. Vi har fått in 18 anmälda båtar så det kommer att bli en riktig seglingsfest under SM:et. Båtarna kommer att anlända på torsdagen och då kör man ett ”Tuneup race” med start från tribunen. De övriga dagarna (fre-sön) sker tävlingarna på Danafjorden eller på Björlandafjorden beroende på väder o vind. Räkna med mycket seglare på Framnäs under dessa dager och hjälp till att göra SM:et till en fin uppvisning av vår klubb. Efter det så blir det Pokalsegling och Johnny Walker cup den 28-29 augusti. Seglingssäsongen avslutas med Robline Skagen Race den 3-5 sept. Torsdagen den 3 sept samlas båtarna på Framnäs för att fira racet 20-årsjubileum. Starten blir sedan från Framnäs på fredag morgon och målgång sker på söndag på Framnäs.

 • OBS!! Vi saknar 1 följebåt (vi har 3) till SM-tävlingarna under fredagen den 13 augstieftersom en av våra båtar är upptagen av seglarskolan. Har ni något uppslag på en båt som vi kan låna under fredagen så meddela Dennis Olsson 0739- 80 37 93 eller Göran Andreasson 0735-288028

 • Seglarskolorna är populära och är nu inne på sin näst sista vecka. Våra instruktörer gör ett lysande jobb och riktigt duktiga. Tyvärr inträffade det en incident under en av kurserna, då tre styckenelever bar sig illa åt och saboterade undervisningen. För att stötta vår unga duktiga instruktörer så föreslår styrelsen att vi till nästa år har någon vuxen som back up, som kan rycka in och hjälpa till om något liknande skulle inträffa igen. Det skall alltså inte vara en person som står och övervakar vad som sker på jolleslipen, men om något går över styr så skall det finnas någon vuxen tillgänglig som kan stötta våra instruktörer.

 • Vi har genomfört en ”Strandstädning” som Öckerö kommun betalar oss 5000kr för, ytterligare en är planerad under nästkommande vecka. Det innebär att vi kommer att få in totalt 10.000 kr för vårt strandstädande.

 • Klubbmästarna meddelar att man genomfört några aktiviteter på Framnäs, bla poängpromenad mm.

 • Vi kommer att återuppta planeringen av Framnäs 125-årsjubileum. Så boka in det i kalendern redan nu. Det blir stor baluns och fest den 19 juni 2022 på Framnäs.

 • Vi har fått förfrågningar från våra grannöar om det finns möjlighet att få ligga vid våra bryggor under vintertid. Under sommarsäsongen har vi endast platser för gästande båtar.Men under perioden 15 okt – 15 april så beslutade styrelsen att ge möjlighet för båtar att ligga vid bryggorna. Vi erbjuder platser mot ett kontrakt och en avgift på 3000 kr för tidsperioden 15/10-15/4. Ett ytterligare krav är att de som hyr plats är eller går in som medlemmar i klubben. Platserna kommer inte att ha el, vatten, akterfäste och vi kommer inte att vinterväghålla bryggorna. Platserna är inte heller avsedda för att lägga upp båten under vintern, de är avsedda för dem som behöver en plats när det pendlar till jobbet tex. Det skall inte vara tillåtet att bo i sin båt när man ligger på Framnäs under vintern. Vi räknar med att detta skall kunna ge ett tillskott på ca 15.000 kr till klubben under vintern. Texten till kontraktet skall upprättas under hösten och har ni några förslag på skrivningar som bör tas med så meddela gärna Göran Andreasson.

 • Nästa styrelsemöte hålls den 7 september på Rotundan.


Det var allt för denna gång
Var rädda om varandra och hållen god ton mellan alla medlemmar.
Vi behöver varandra för att hjälpas åt med vårt kära Framnäs.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


kort från styrelsemötet 6/7
2021-07-07

Mycket så saker har fixats och fixas här på vår holme.

 • Under juni har det kommit upp lite påbudskyltar runt om och även fina informationstavlor som guidar våra nya gäster runt om anläggningen och informerar och hamnavgift mm

 • Hamnavgifterna funkar bra och styrelsen har koll på inbetalningarna, vi uppskattar våra medlemmars och våra gästers ärlighet i detta.

 • Seglarskolan är i full gång och det är härligt att se aktiviteten i hamnen. Ledarna gör ett fint jobb o lära ut segling och sjömannaskap.

 • Vi ser fram emot att vår jubileumskoster snart kommer i våra brevlådor.

Ha en underbar sommar, njut och ta hand om vår fina holme!


Jubileumsegling
2021-07-01


Klicka för att öppna i nytt fönster.Midsommar i några ögonblick
2021-06-29Några bilder från midsommar på Framnäs


Kort från styrelsemötet 1/6
2021-06-01

Hej seglarvänner.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


 • Till den kommande helgen kommer vi att kunna ha den första tävlingen för i år, Räkrundan. Tyvärr så finns det idag 4 dagar innan tävling inga anmälda båtar.


 • Trots detta kommer det säkert att bli en del folk på Framnäs i helgen. Det kommer att gå en tävling som heter Ö till Ö, där ca 100-150 tävlande kommer att springa på våra bryggor. Bra publicitet för SS Fram och bra för samverkan med övriga föreningar i Öckerö kommun. Hej a på dem som springer förbi och hjälp till att skapa en trevlig stämning kring tävlingen.


 • Intendenten har ordnat med en container där man slängt de gamla uttjänta båtarna mm och snyggat upp kring sopcontainern vid parkeringen. Det sitter nu en skylt vid sopcontainern som uppmanar oss att inte slänga något utanför den. Har man avfall som skall till återvinningen får man ta med sig det bort till Återvinningsstationen vid Bessekroken. Hjälp till och hålla rent och snyggt kring sopcontainern. Vi har beslutat att köpa in ett nytt räcke till Cementplan eftersom det gamla nu har rostat så illa att det är farligt att använda det.


 • Dennis Olsson meddelade att all tävlingsverksamhet nu är i gång igen. Det betyder att Räkrundan den 5 juni blir årets första segling. Inbjudan till Smaragd-SM har gått ut och tävlingarna kommer att genomföras den 12-15 augusti. Notera datumet, för Rotundan och Smutta kommer då att vara reserverad för de tävlande Smaragderna. I samband med SM:et kommer tävlingen att ha en Regattamiddag på Rotundan. Kappseglingskommittén vill gärna ha er hjälp med arrangemangen kring tävlingarna, så kan ni tänka er att ställa upp och hjälpa till, kontakta då Dennis Olsson.


 • Vi har lagt in drygt 200 medlemmar på IdrottOnline. Men vi saknar väldigt mycket information till medlemmarna så som mailadresser och personnummer. Var snälla och se till att vi har era personuppgifter och era mailadresser.


 • Vi har en ny medlem i styrelsen, Marie Hedberg har åtagit sig rollen som kassör. Hon kommer att succesivt fasas in i rollen av de tidigare kassörerna.


 • Seglarskolorna är populära och vi har idag en väntelista på 7 personer till v27, det finns dock platser kvar i augusti. Instruktörerna hade en utbildningsdag den 29 maj. 8 instruktörer fick en HLR-utbildning samt en genomgång i pedagogik inför seglarskolornas start.


 • Vi har hyrt en hjärtstartare som kommer att levereras till Framnäs fredag den 4 juni.


 • Klubbmästarna meddelar att man beslutat att ställa in Kräftskivan den 28 augusti till följd av Corona-restriktionerna. From. den 1 juli kommer det vara tillåtet med 50 personer sittande vid en fest, men det räcker inte för att vi skall kunna genomföra Kräftskivan.


 • Klubbmästarna kommer att försöka anordna några aktiviteter utomhus under sommaren, håll ögonen öppna när du är på Framnäs.


 • Den nya motorn till vår RIB-båt har kommit och är monterad. Instruktörerna kommer att ha en genomgång kring hur man ska kör följebåten inför seglarskolorna startar.


 • Inför vårmötet hade jag felaktigt skrivit i rapporten att det ingick ett rum till den som är hamnkapten. Sedan 2019-02-05 är inga rum dedikerade till någon specifik post, Rotundan undantagen.


 • Nästa styrelsemöte hålls den 6 juli.

Det var allt för denna gång
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi på Framnäs för en skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Inbjudan till SM Smaragd!
2021-06-01

Nu är anmälan öppen till SM för Smaragd!bild: Samragdförbundet


Inbjudan, anmälan och övrig info här

Robline Skagen Race 2021
2021-05-26

Nu är anmälan till Robline Skagen Race 2021 öppen.

Seglesällskapet Fram 125 år!
2021-05-10Idag 10 maj för 125 år sedan bildades Segelsällskapet Fram på Svinholmarna utanför Långedrag.

Läs mer om Segelsällskapet Frams historia här.

Kort från styrelsemötet 4/5
2021-05-06

Hej seglarvänner.

Äntligen är Framnäs åter öppet för säsongen 2021.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


 • Arbetsresan den 10 april var välbemannad och många projekt blev genomförda på listan. Tack alla ni som deltog.

 • Vårmötet den 20 maj kommer att hållas via TEAMS. Inbjudan till detta finns på hemsidan. Innan mötet så kommer en rapport, med den informationen som skall behandlas på vårmötet, via mail till dem som anmält sig.

 • Dennis Olsson meddelade att all tävlingsverksamhet för närvarande är stoppad av seglarförbundet till maj månads utgång. Det betyder att Vårseglingen den 15 maj måste ställas in. För övriga seglingar avvaktar vi och ser om tävlingsstoppet kvarstår eller hävs. När det gäller Smaragd-SM i augusti så har Dennis haft möten med Smaragdförbundet och planeringen går framåt. Royne har genomfört ett gediget detektivarbete och använt hela sitt kontaktnät och lyckats få fram en domare till tävlingarna.

 • Vi börjar nu att lägga över vårt medlemsregister till Idrott Online. För de medlemmar som vi har personnummer på är det enkelt, dom förs över med en knapptryckning, men för dem som vi inte har personnummer till kräver det att vi får sitta och skriva in alla uppgifter för hand. Så jag skulle vilja uppmana er alla att lämna era personnummer till kassören (om ni inte har särskilda skäl) så att vi underlättar överföringen av medlemsregistret. När registret är överfört kommer det att förenkla registerhållningen och integrera medlemsavgifter mm med vårt bokföringssystem. Vi planerar också att inrätta en ”Medlemsansvarig” som sköter registret och avlastar kassören med det ansvaret.

 • Tyvärr så har vår kassör Stina Eriksson meddelat att hon inte kan fortsätta som kassör i föreningen pga. personliga själ. Så valberedningen håller nu på att söka efter en ny kassör till föreningen. Är ni intresserade eller har uppslag på någon som kan ta posten som kassör, så kontakta valberedningen genom Jessica Thornström 073-995 93 44 eller jessica.thornstrom@gmail.com

 • Sedan vi öppnade Framnäs den 10 aprilså har det kommit väldigt få hamnavgifter. Jag har noterat att det legat flera båtar där ute under helgerna så jag skulle vilja uppmana er som vet med er att ni varit där att betala in era hamnavgifter. Hamnavgifterna och 20-korten kan betalas via Swish nr: 123 132 34 35. När det gäller 20-korten så kostar de nu 1500 kr och var och en som löser kortet skall hålla ordning på hur många nätter man använt. Föreningen vill lita på er uppriktighet på detta område. Kom ihåg att SS Fram är beroende av alla intäkter för att hålla igång vår anläggning. I helgen som gick hade vi besök av en utländsk båt, och utländska medborgare kan inte använda Swish. Så för utländska båtar gäller kontant betalning på Rotundan, vi har numera ingen möjlighet att ta emot kortbetalning.

 • Seglarskolan börjar fyllas upp, kurserna vecka 26 och 27 är fullbokade, övriga tillfällen finns det några platser kvar på.

 • Den 29 maj är det en utbildningsdag för ledarna i seglarskolan där man bland annat kommer att genomföra en HLR-utbildning. Det finns 3 platser kvar på utbildningen, dessa kan ni medlemmar få ta del av, anmäl er till Frida Johansson på fridaannajohansson@gmail.com. Först till kvarn gäller.

 • Utbyggnaden av Juniorstugan går sakta framåt och vi skulle gärna vilja ha lite hjälp från övriga medlemmar för att kunna färdigställa bygget till seglarskolorna startar.Det återstår ca 150 mantimmar. Så jag ställer härmed frågan till er medlemmar om ni kan tänka er att ställa upp ett par dagar och hjälpa till med bygget? Andreas samordnar tider o personal och Göran Hastler är projektledare som sköter arbetsuppgifterna och materialet. Kontakta Andreas, på 0732-458439 eller andreas@ssfram.com

 • Vi har beslutat att hyra en hjärtstartare för säsongen, den kommer att placeras på Rotundan.

 • Nästa styrelsemöte hålls den 1 juni.Det var allt för denna gång.
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi på Framnäs för en skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Information till medlemmarna
2021-04-24

Information till medlemmarna

Öckerö kommun har beslutat att stycka av fastigheten där P-däcket står. Detta betyder att P-däcket kommer att få en egen fastighetsbeteckning och att vår tillfartsväg kommer att gå över denna fastighet. För att SS Fram skall vara garanterad en tillfartsväg så har vi låtit Lantmäteriet upprättat ett servitut som ger oss rätten att använda vägen till vår anläggning även i fortsättningen. Servitutshandlingarna ligger nu hos Öckerö kommun för signering och sänd sedan till oss för signering, varefter de skall till Lantmäteriet i Gävle för att behandling.

Göran Andreasson
Ordförande SS Fram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kallelse Vårmöte 20 maj
2021-04-19

Kallelse Vårmöte 20 maj kl 18.30 via TEAMS.
Kort från styrelsemötet 6/4
2021-04-07

Hej seglarvänner.
Våren är här och nu öppnar Framnäs för säsongen 2021.
Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

 • Nu till helgen den 10 april är det arbetsresa på Framnäs och vi öppnar upp anläggningen för ytterligare en säsong. Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen. Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan. Den tidigare planerade arbetsresan flyttades fram pga väderförhållandena. Intendenten var dock ute och släppte på el och vatten så att ev påskfirare skulle kunna använda bryggor och byggnader under helgen.

 • När vi slog på strömmen uppdagades det att vi har ett elfel på bryggan i Smutta. Detta fel kommer vi att reparera under arbetsresan nu på lördag, men det innebär att det förmodligen inte kommer att finnas någon el på bryggan i Smutta förrän tidigast söndag den 11 april.

 • När vattnet släpptes på visade det sig att 6 st. vattenkopplingar hade frusit sönder under vintern. Dessa är nu utbytta.

 • Vårmötet den 20 maj kommer att hållas via TEAMS. Inbjudan till detta kommer via hemsidan respmail till dem som meddelat mailadress.

 • Dennis Olsson meddelade att all tävlingsverksamhet för närvarande är stoppad av seglarförbundet, nya uppdateringar om möjligheterna för seglingstävlingar kommer den 3 maj. Vi planerar dock för tävlingar den 15 maj, men kan tvingas att ställa in om tävlingsstoppet inte hävs av seglarförbundet.

 • Vi kommer att erbjuda de medlemmar som vill, att gå Svenska seglarförbundets utbildning till tävlingsfunktionärer. Utbildningen är uppdelad i två steg, en teoretisk del som sker på webben och en praktisk del som sker vid seglingstävlingar. Vi har i dagsläget inga licensierade tävlingsledare i klubben och behöver därför göra en utbildningsinsats för att kunna lyfta upp SS Fram på seglingsarenan igen. Klubben står för utbildningskostnaden och medlemmen som går kursen förbinder sig att ställa upp som funktionär vid 7 st av klubbens tävlingar (dvs en säsongs seglingar).

 • Vårt medlemsregister är idag en skör skapelse som ligger lagrad på kassörens dator. Registret är tungarbetat och saknar integration med vårt bokföringssystem. Det är därför viktigt att alla medlemmar meddelar sina person- och kontaktuppgifter till kassören så att vi så snart som möjligt kan få över registret till IdrottOnLine. När registret är överfört kommer det att förenkla registerhållningen och integrera medlemsavgifter mm med vårt bokföringssystem.

 • Vi planerar också att inrätta en ”Medlemsansvarig” som sköter registret och avlastar kassören med det ansvaret. Kassören har idag många ansvarsområden och är hårt belastad så lösningen med en medlemsansvarig är ett led i att bättre fördela arbetsbelastningen i föreningen.

 • Nästa styrelsemöte hålls den 4 maj.


Det var allt för denna gång
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi snart på Framnäs för en ny skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Arbetsresa Lördag 10 April!
2021-04-06

Den 10 april är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen.
Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen.
Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

Välkomna!


Glad Påsk!
2021-03-31


OBS! OBS! OBS!
2021-03-25

Arbetsdagen skjuts upp till 10 april!

Den 10 april är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen.
Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen.
Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

Välkomna!


Arbetsresa Lördag 27 mars
2021-03-22

Den 27 mars är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen.
Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen.
Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

Välkomna!


Kort från styrelsemötet 2/3
2021-03-03

Hej seglarvänner.

Dagarna blir längre, temperaturen stiger och isarna släpper – man kan börja ana en annalkande vår och det betyder att Framnäs snart öppnar upp igen.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.


 • Trots de kalla dagarna i februari så verkar anläggningen ha klarat sig utan större skador enlig vår intendent Roland.

 • Den 27 mars är det arbetsresa för att ställa iordning och öppna upp vårt kära Framnäs för den kommande säsongen. Vi tar färjan över som går kl 09:10 och samlas sedan utanför Rotundan där Roland går igenom och fördelar uppgifterna för dagen. Alla som deltar uppmanas att ta med sig egen mat, kaffe kommer att finnas i termosar utanför Rotundan.

 • Vårmötet den 20 maj kommer att hållas via TEAMS. Inbjudan till detta kommer via hemsidan respmail till dem som meddelat mailadress.

 • Det framflyttade 125-årsjubileet har föranlett att vi gör vissa ändringar i seglingsprogrammet. SKBF:s Pokalseglingar flyttas fram till den 28-29 augusti. Även Johnnie Walker Cup och Kräftköret flyttas fram en vecka till den 28 augusti för att inte kollidera med Tjörn Runt.

 • Kräftskivan flyttas även den till den 28 augusti.

 • När det gäller 125-årsjubileumet så planeras det att genomföras den 18 juni 2022. Arbetet med att planera festligheterna är redan igång.

 • Dennis Olsson håller möten i kappseglingskommitténvarje månad och planeringen inför Smaragd-SM i augusti är i full gång. Det kommer att krävas en del extra av klubben för att genom föra detta mästerskap jämfört med de regattor vi normalt genomför. Men det är ett led i vår strävan att åter sätta SS Fram på kappseglingskartan.

 • IdrottOnLine är fortfarande på tapeten. Vi behöver få in personuppgifterna från så många av våra medlemmar som möjligt. Har ni ännu inte lämnat uppgifterna till Kassören så gör det så snart ni kan.


Det var allt för denna gång Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi snart på Framnäs för en ny skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Kort från styrelsemötet.
2021-02-03

Hej seglarvänner. Vintern till trots så arbetar vi i styrelsen vidare mot en solig säsong.

Här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

 • IdrottOnLine är fortfarande på tapeten. Vi behöver få in personuppgifterna från så många av våra medlemmar som möjligt. Har ni ännu inte lämnat uppgifterna till Kassören så gör det så snart ni kan.

 • Vår intendent Roland har varit ute på Framnäs och kollat anläggningen, allt är i sin ordning. Titta på hemsidan så kan ni se några fina bilder på Framnäs i vinterskrud.

 • När det gäller 125-årsjubileumet så kastade vi in handduken för ett genomförande den 19 juni i år. Med tanke på läget kring pandemin och vaccinationerna så är det allt för vanskligt att försöka genomföra den stora festligheten i juni i år. Med bakgrund av detta beslutade styrelsen att skjuta festligheterna ett år framåt, vilket betyder att vi kommer att genomföra jubileumsfirandet till sommaren 2022. Det var ett tungt beslut i en tid där vi alla behöver positiva signaler, men det är det enda rätta med tanke på allas vår hälsa och trygghet.

 • Vi har blivit kontaktade av två gamla seglare som vill skänka tillbaka pokaler som de vunnit vid regattor på Framnäs. Det är väldigt positivt att man på detta sätt vill återgälda de segertecken som man en gång förtjänat på vattnen kring Framnäs. Vi kommer att försöka få tag på bilder och berättelser kring dessa människor och båtar för att publicera deras historia i Kostern. Pokalerna kommer förhoppningsvis att finnas vid prisskåpet på Rotundan till sommaren.

 • Dennis Olsson har hållit ett möte i kappseglingskommittén där säsongens seglingar har bemannats. Kommittén diskuterade olika nya former av seglingar som kan bli aktuella kommande säsonger, bla föreslogs en familjesegling som mer fokuserar på gemenskap än själva tävlingen. Vidare så skall vi sondera möjligheterna till ett utökat samarbete med seglingsklubbarna i vårt närområde.


Det var allt för denna gång.
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Var försiktiga och var rädda om er hälsa så ses vi snart på Framnäs för en nu skön sommar vid havet.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Vinterbilder
2021-01-17Klicka på bilden för att se fler i Galleriet.


Kort från styrelsemötet.
2021-01-14


Hej seglarvänner, här kommer en resumé från senaste styrelsemötet.

 • Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att lämna sina personuppgifter till kassören så att vi kan föra över medlemsregistret till IdrottOnline. (se föregående möte)

 • Vi har lagt över vår bokföring till IdrottOnline och överföringen fungerade perfekt.

 • Medlemsavgifterna har börjat komma in och ungefär hälften av de som betalt har kommit ihåg att ange sina personuppgifter som behövs för att vi skall kunna föra över vårt medlemsregister till IdrottOnline.

 • Under årets första veckor så har klubben många utgifter i form av årsavgifter vilket påverkar periodens resultat, vi har med andra ord lite mindre i kassan i januari än övriga månader.

 • Intendent Roland Nilsson och Leif Thornström har varit ute på Framnäs och kollat till anläggningen. Allt såg bra ut och inget verkar ha blivit förstört under vinterstormarna.Leif och Roland har ställt ner två plåtskåp och en stor industriell högtryckstvätt, som SS Fram fått som gåva, i verkstaden.

 • De nya elstolparna som skall ersätta de gamla på bryggorna har anlänt och kommer att monteras under våren. Vi hoppas att allt är klart tills vi skall fira vårt 125-årsjubeleum, för då vill vi att vårt kära Framnäs skall lysa i all sin prakt.

 • När det gäller 125-årsjubileumet så fortsätter vi planera för ett genomförande i juni. Vi följer noga läget för vaccinationer och pandemins restriktioner och kommer att anpassa oss efter de restriktioner som gäller. Tyvärr så kan det innebära att vi måste skjuta på jubileet, men vi avvaktar tills nästa styrelsemöte innan vi tar något beslut om detta.

 • Alla våra rum är fortsatt uthyrda under 2021 och hyresavier för säsongen kommer att sändas ut under januari. 2021 är det tredje och sista året för den nuvarande rumsfördelningen. 2022 startar en ny treårig rumsfördelning, ansökan görs enligt instruktionerna på hemsidan.

 • Dennis Olsson har kallat till ett möte i kappseglingskommittén där säsongens seglingar kommer att bemannas. Vidare så berättade Dennis om några förslag till utveckling av SS Frams kappseglingar till nästa säsong. Mer om detta kommer efter kappseglingskommitténs möte.

 • Protokollet från Årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan till alla medlemmar. På så vis spar vi ca 5000 kr i porto, så vi hoppas att ni alla kan ta del av protokollet den vägen.


Det var allt för denna gång.
Transparens och öppenhet skall genomsyra hela klubbens verksamhet, så om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Göran Andreasson
Ordförande SSFram
Tel. 0735-288028
goran.andreasson@gasc.se


Protokoll från årsmötet 2020

Vinternumret av Kostern
2021-01-12


God fortsättning
2021-01-07

Mot ljusare tider...

Äldre poster finns under Arkiv i menyn Övrigt => LänkarGästhamn

57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation


Gästhamnen

ca 35 platser

200 sek / natt inkl. el

Swish 1231323435
Klicka för större bildVälkommenVälkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 

Bli medlem


Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 

Kosterbåtarna

Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »

Framkostrar A-Ö
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se
 
 

Sponsorer


Anna Johansson Redovisningsbyrå AB
Redovisning och Bokföringåt AB samt EF


AJN Bygg AB


Assemblin El AB
Alltinom El, Säkerhet, Lås, Larm


Brason Entreprenad AB
Markarbete, Grävning, Schacktning


Claes Petterssons Åkeri AB
Göteborgs mest erfarna Åkeri


Derome
Byggvaror, Frånskog till färdigthus


Elfördel I Alingsås AB
Tillverkning av Elenheter


I Lundins Fastighetsförvaltning
Byggnation, Fastighetsförvaltning


Marbogårdens Grus & Transport AB
Leverantörav grus, sand, singel och transport


Marinforum Hönö Båtvarv AB
Plast och lackeringsarbete, Varv


Smart Lift Industriservice AB
Tillverkning av rostfritt till båtindustrin


Navipro AB
Affärssystem för Företag


Proglas Fasad AB
Allt inom glas o dörrar altanglas


Profildesign Alingsås AB
Företagskläder Tryck och Reklamprodukter


Selden Mast AB
Mast o Rigg till Båtindustrin


Thornströms Alltjänst AB
Allt inom bygg o anläggning, Markentreprenad, Speciallösningar


Tollar AB
Tillverkning av metall-och glaskonstruktioner, Säkerhetsdörrar


UK Syversen
Segelmakeri, Kvalitetssegel


VOLVIA
Bilförsäkringar för Volvofordon