☰ Meny
SS Fram 2018


Styrelse


Ordförande

Lennart Börjesson
031-291552
0739-021595
lennart.borjesson@volvo.com


Vice Ordförande

Göran Carlsson
0706-684993
goran.car@hotmail.com


Kassör

Giggi Wachtmeister
0708-319443
giggi@frv.nu


Sekreterare

Margareta Mattsson
031-527130
0705-624554
janomaggan@gmail.com


Vice Sekreterare /
Klubbmästare


Irén Blomberg
0707-222659
irenblomberg@telia.com


Utbildningsansvarig

Ellinor Hastler
031-418079
0704-252336
eh@woodyangered.se


Kappseglingsansvarig

Peter Ersenius
0760-401195
peter@broderiet.se


Uppbördsman /
Klubbmästare


Marita Nilsson
0702-737452
marita.nilsson53@outlook.com


Intendent

Roland Nilsson
0768-331020
rolle52@outlook.com


Junioransvarig

Andreas Landahl
0732-458439
andreas@ssfram.com


Hamnkapten

Kent Andreasson
031-510176
0705-796637
gbk.andreasson@hotmail.com


Ledamot

Jan Olof Mattsson
0702-103021
031-527130
janomaggan@gmail.com


Suppleant /
Sponsoransvarig


Leif Thornström
0709-769839
leif.thornstrom@assemblin.se


Suppleant

Elin Börjesson
0723-688026
elinobergborjesson@gmail.com


Suppleant

Fredrik Kraft
0730-027132
fredrik.kraft@volvo.com


Kappseglings- och Juniorkommitté


Peter Ersenius

Seglingsansvarig
0760-401195
peter@broderiet.se


Christina Ersenius


Jessica Thornström


Leif Thornström


Jan Gunnar Blomberg


Lasse Himiläinen


Marie Hedberg


Andreas Landahl
Junioransvarig
0732-458439
andreas@ssfram.com


Elin Börjesson
Juniordelegerad


Johannes Börjesson
Juniordelegerad


Ida Börjesson
Juniordelegerad


Säkerhetsansvarig


Vakant
utses tills vidare för varje seglingSponsorkommittén


Leif Thornström


Roy Thornström


Prisinköpare


Peter Ersenius
Kappseglingsansvarig
0760-401195
peter@broderiet.se


Valberedning


Christina Ersenius
Sammankallande


Jessica Thornström


Eva Apelvi


Revisorer


Lilian Nilsson
Ledamot


Marita (Freja) Nilsson
Ledamot


Lars Landahl
Suppleant


vakant
Suppleant


Teknisk kommitté, Segelmätare


Göran Hastler


Percy Andersson


Redaktionskommitté Kostern


Gun-Britt Andreasson


Marita (Freja) Nilsson


Framnäsgruppen


Roland Nilsson
Intendent


Reine Eriksson


Royne Moberg


Royne Lindroth


Gert Ullberg


Göran Hastler


Johannes Börjesson


Leif Thornström


Danne Andersson


Webbansvarig


Michael Assarsson
webmaster@ssfram.com