Kallelse Seglardag SKBF
2015-10-23

Här kommer kallelse till Seglardag med Svenska Kosterbåtsförbundet.
Vi träffas den 7 november klockan 11 i Uddevalla på Viken/Ägirs klubbhus för sedvanliga förhandlingar.
Ärendelista kommer i ett senare mejl.

Eftersom vi bjuder på en kopp kaffe, så vore det bra om du anmäler ditt deltagande antingen till Royne eller mig.

Vänliga hälsningar

Bertil


Kallelse till Årsmöte
2015-10-19

ÅRSMÖTE SS FRAM

Torsdagen den 19 November kl.19.00
Svarta Gaveln, SSRS, Talattagatan 24 i Långedrag

Alla medlemmar i föreningen hälsas Välkomna

Styrelsen SS Fram


Till dags dato har inga Motioner inkommit inför Årsmötet.

Enligt överenskommen Stadgeändring på Årsmötet 2014 samt Vårmötet 2015 kommer Verksamhets-och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt i förekommande fall styrelsens förslag och inkomma motioner med styrelsens yttrande att vara tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.Dagordning vid SS Frams årsmöte 19 november 2015

 • Öppnande av årsmötet
 • Parentationer
 • Fastställande av röstlängd om mötet så påkallar
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • Fråga om möte har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Rapporter
 • Skrivelser
 • a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • (balans – och resultaträkning)
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av medlemsavgift
 • a) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 • b) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • a) val av styrelsen
 • b) val av 3 suppeleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2år
 • c) 3 st revisorer jämte 1 st supplenat för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 • d) 3 st ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande.
 • e) val av ombud till årsmöte i Västkustens Seglarförbund
 • f) val av 3 st ombud till Kosterbåtsförbundets seglardag.
 • Kappseglingsdagar
 • Mötes- och aktivitetsdagar
 • Övriga frågor
 • Prisutdelning
 • Avtackning
 • Mötets avslutningDagordningen i pdf-format

Arbetsresan
2015-10-13

På höstens arbetsresa var vädret så bra som det kunde vara, mestadels sol och nästan ingen vind.


foto: Lotta Brettmark


Styrelsemötet Oktober
2015-10-12

Noteringar från Styrelsemötet 6/10:

 • Föregående protokoll och skrivelser gicks igenom.

 • Västkustens Seglarförbund inbjuder till klubb o ordförandekonferans

 • Ekonomin gicks igenom. Jan Olof meddelade också att han är klar med bokslutet och har lämnat över detta till revisorn

 • Inget att rapportera gällande kappsegling, mer än att sanktioneringsmodulen är försenad ovisst om den blir klar till sanktioneringsmötet Andreas meddelade att han har seglat i Kullavik för SS Fram och kom på en 8:e plats Seglade en RS 200

 • Juniorverksamheten hade inget att rapportera, mer än att det inte blivit några kvällsseglingar, missnöje både bland föräldrar o elever. Sedan berättade Andreas om visioner han har och då måste vi satsa för att nå dessa visioner.

 • Klubbmästarna har lämnat över handkassan och så kom frågan upp hur gör vi nästa år med kontanter då det är jobbigt att hantera detta.

 • Vi gick igenom seglings-festlighetsdagar för 2016. Och sedan kom det även upp frågan kring årskortet/hamnavg. Och styrelsen var eniga om att vi skall ha det som är nu. Inga förändringar.

 • Kallelse till årsmötet behöver vi lägga ut på hemsidan senast 3 veckor innan mötet den 19 november

 • Nästa möte tisdagen den 3 november och då är vi på Märlspiksgatan


Arbetsresan
2015-10-07


På lördag är det dags för höstens arbetsresa då vi gör klart anläggningen inför vintern.

Lite hålltider:

09.00 Samling ute på Framnäs där det serveras kaffe.
11.00 Fika (egen medhavd).
13.00 Lunch, då det bjuds på soppa.
Välkommmmen till Framnäs, Segelsällskapet FRAM:s klubbholme på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård. Kom till oss och upplev den fantastiska närheten till havet, där vår klubbholme är en genuin och trevlig mötesplats för såväl båtfolk som landkrabbor.

Segelsällskapet Frams rötter går tillbaka till anno 1896, då sällskapet bildades på Svinholmarna i Göteborgs södra skärgård. Det var ett antal seglande entusiaster ur arbetarklassen som då bestämde kursen för SSF. En kurs som hålls än i dag. Kännetecknande för SS Fram är vårdande och engagemang för de s k Kosterbåtarna.

 
Nästa händelse är

Styrelsemöte
Tisdagen 2 Februari

Plats:
Märlspiksgatan 4FLäs vårnumret av Kostern online.

Några tips.

Enkäten Kostern.

Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt bli medlem i SS Fram genom att ladda ner en medlemsansökan.
Läs mer »

Läs gärna igenom våra gällande Stadgar »

 
57° 42,6´ N, 11° 41,2´ E

Hjärtligt välkomna!

Hamninformation
 
Segelsällskapet Fram huserar idag 8 st K6:or i hamnen. Välkommen till Framnäs för att beskåda dom!
Läs mer »
Mer om kosterbåtar på Kosterbåten.se
 
 

Marin & Mekanwebmaster@ssfram.com