Räkrundan 5 juni 2021


Klasser: K6, SRS, SRSs

Format: Distans, skärgårdsbana

Startavgift: 150 SEK

Betalning: PG-43132-0 eller kontant vid registrering.

Expeditionen öppnar kl. 09.00

Rorsmansmöte kl. 09.30

Första start kl. 11.00 (Första varning 10.55)

Seglingen ingår i klubbmsästerskap (SRS) och K6 cuper.


Anmälan

Anmälda

Banområde

Banbeskrivning

Banområde