Framnäsvalsen & Yking Cup 22 maj 2021


Klasser: K6, SRS, SRSs

Format: Distans, skärgårdsbana.

Startavgift: 150 SEK

Betalning: PG-43132-0 eller kontant vid registrering.
(Märk betalningen med namn, båttyp och segelnummer.)

Expeditionen öppnar kl. 09.00

Rorsmansmöte kl. 09.30

Första start kl. 11.00 (första varning 10.55)

Seglingen ingår i klubbmästerskap (SRS) och K6 cup.Säkerhet

Anmälan

Anmälda


Välkomna!

Den traditionella banan för SRS båtarna.

SS Fram - Buskär - Klåveskär - Vinga V angöring - Klåveskär - Buskär - SS Fram

SS Fram - Värngrund - SS Fram

SS Fram - Vanguards grund - SS Fram

SS Fram - Buskär - Trubaduren - Buskär - SS Fram
Banområde K-6
Banbeskrivning K-6Banområde SRS
Banbeskrivning SRSBanområde K-6
Banområde SRS