Framnäsdagen och J.W. Cup 10 aug 2019


Klasser: K6, SRS, Shorthanded

Format: Distans, skärgårdsbana

Startavgift: 150 SEK

Betalning: PG-43132-0 eller kontant vid registrering.
(Märk betalningen med namn, båttyp och segelnummer.)

Expeditionen öppnar kl. 09.00

Rorsmansmöte kl. 09.30

Första start kl. 11.00 (Första varning 10.55)

Seglingen ingår i klubbmsästerskap och K6 cup.


Välkomna!

Banområde K6 / SRS
Banbeskrivning K6 / SRS

Banområde K-6 / SRS